Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

BOJANALA PLATINUM- LAHTI -HO Jätehuoltoyhteistyö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "BOJANALA PLATINUM- LAHTI -HO Jätehuoltoyhteistyö."— Esityksen transkriptio:

1 BOJANALA PLATINUM- LAHTI -HO Jätehuoltoyhteistyö

2 TAUSTAA V. 2006 etelästä tehtiin Lahteen jätehuollon vertais- arviointi Kehitystyötä myös opiskelijoiden harjoittelu- jaksojen kautta

3 OHJELMAKAUSI 2008-2010 2008  2010 kisastadionin kierrätyksen ja jätehuollon sekä jäteneuvonnan suunnittelu  Kestävän kehityksen keittiö Rustenburgin jätekeskukseen  Rustenburgin kestävän jätehuollon keskuksen suunnittelun tukeminen

4 GREENING OF RUSTENBURG 2010 Yhteistyön kautta aloitettu Eko- oppaiden kouluttaminen otettiin osaksi kansallista 2010 kisojen ympäristö- ohjelmaa

5 OHJELMAKAUSI 2008-2010 2009  Kollegojen välisen vuorovaikutuksen jatkuminen Päijät-Hämeen jätehuollon ja Rustenburgin välillä  Tiedon jakaminen jätehuollon ja ilmastonmuutoksen hillinnän välisistä yhteyksistä  Koulutusmateriaaleja jätekeräykseen ja jätteen vähentämiseen liittyen

6 • Jätehuollon vertaisarviointi Lahdesta Bojanala Platinumiin • Työntekijävaihto Rustenburgista ja Bafokengista 2010

7 Yhteistyö Ho:n kaupungin kanssa  Ensimmäinen yhteistyövierailu toukokuun alussa 2010  Jätehuoltoyhteistyön käynnistyminen 2010  Tilanteen kartoitus ja tehtyjen suunnitelmien kommentointi  Bojanala Platinum yhteistyöstä opittujen hyvien käytänteiden jakaminen  Kaatopaikan kestävän hoidon kehittämisen ja kierrätyksen järjestämisen tukeminen, osaamisen kehittäminen  Ympäristöneuvonta  Yhteistyön roolin tarkentaminen kehitystä tukevana tekijänä: Miten jätehuollon kehitystä voidaan tukea ohjelmakaudella 2011-2013?

8 Yhteistyö Ho:n kaupungin kanssa ONGELMIA JÄTE- HUOLLOSSA  Jätteenkeräyspisteillä kasoittain sekajätettä  Jätteiden heittäminen viemäreihin ja vesistöihin  Kiinteän jätteen polttaminen  Kaatopaikan riittämätön hoito  Henkilöstön riittämätön osaaminen  Jätehoitosuunnitelman puuttuminen

9 Yhteistyö Ho:n kaupungin kanssa  Riittävä määrä jätekeräysastioita julkisille paikoille ja asuinalueille  Ympäristöneuvonta  Kaatopaikan uudelleen sijoittaminen, uuden kaatopaikan rakentaminen  Osaamisen kasvattaminen  Puhdas ja viihtyisä ympäristö  Tautien leviämisen hillintä  Pintavesien saastumisen estäminen  Edistää kuntalaisten osallistumista jätehuoltoon HO:N TOIMENPIDE-ESITYSTAVOITTEENA

10 LISÄÄ TIETOA: WWW.LAHTI-BOJANALA.NET KIITOS!


Lataa ppt "BOJANALA PLATINUM- LAHTI -HO Jätehuoltoyhteistyö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google