Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lajittelupeli Catering-ala.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lajittelupeli Catering-ala."— Esityksen transkriptio:

1 Lajittelupeli Catering-ala

2 Sisältö Alustus Jäteasioiden tärkeysjärjestys
Miksi ehkäistä jätteen syntyä? Miten ehkäistä jätteen syntyä? * Keinoja catering-toiminnassa Catering-alan jätteet jätteet Pelin ohjeistus Pelin purku

3 Jäteasioiden tärkeysjärjestys
Ensin pyritään ehkäisemään jätteen synty. Jos se ei onnistu, niin huolehditaan jätteen asianmukaisesta kierrätyksestä ennen laitosmaista polttoa tai kaatopaikalle sijoittamista. Jätteen synnyn ehkäisy JSE jätelaki 1072/1993 1 § Lain tavoite :Tämän lain tavoitteena on tukea kestävää kehitystä edistämällä luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä ja torjumalla jätteistä aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle. 4 § Yleiset huolehtimisvelvollisuudet: Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu merkityksellistä haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle eikä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. JSE, kierrätys, poltto vai kaatopaikka? esimerkkijätteenä nestepakkauskartonki Miten ehkäistään: mietitään miten voidaan vähentää nestepakkauskartonkijätteen määrää (esim. käyttämällä Novobox-pakkauksia pienpakkausten sijaan) hyöty ei kuluteta luonnonvaroja jätettä ei synny toiminnan kustannukset pienenevät Jos poltetaan lämpöenergia loppusijoitettavan jätteen (kaatopaikalle menevän jätteen) määrä vähenee haitta päästöt kustannusten lisääntyminen… Kaatopaikka  hyöty / haitta turvallinen loppusijoitus luonnonvarojen haaskaus

4 Miksi ehkäistä jätteen syntyä?
Kasvavat jätemäärät kertovat meille siitä, että yhteiskunnassa luonnonvaroja käytetään entistä enemmän ja ne päätyvät nopeammin jätteeksi. Mitä vähemmän luonnonvaroja käytetään, sitä vähemmän syntyy jätettä ja päästöjä ympäristöön. Ts. jäte on tuhlattua raaka-ainetta. MIPS (Material Input Per Service Unit) ekotehokkuuden mittaamiseen soveltuu hyvin MIPS. Se kertoo kulutuksen eli tuotteen tai palvelun aiheuttaman materiaalivirran käyttökertaa kohti. MIPS saadaan jakamalla luonnonvarojen kokonaiskulutus (MI) käyttökertojen määrällä (S). MIPS-laskenta ottaa huomioon kaikki materiaalivirrat tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ajalta. Siten se ottaa huomioon myös ne ainemäärät, jotka on otettu luonnosta tuotteen valmistukseen, mutta jotka eivät sisälly itse tuotteeseen. Kun kaikki tuotteen valmistuksen takia alkuperäiseltä paikaltaan luonnon ekosysteemeistä siirretyt luonnonvarat otetaan huomioon, saadaan lopputulokseksi ns. ekologinen selkäreppu. Se sisältää myös tuotannon piilovirrat, kuten kaivosjätteet, kuljetuksissa kuluvan polttoaineen, valmistuksessa käytetyn veden ja energian sekä tuotteen pakkaukset. esimerkiksi yhden kultakilon tuottaminen on vaatinut kg kiinteitä materiaaleja kännykän (paino 150 – 200 g) ekologinen selkäreppu on n. 116 kg näin ollen, jos kännykkää ei ”uusi” joka vuosi, ehkäistään 150 grammaa painavan jätteen synty, niin säästetään grammaa luonnonvaroja!

5 Miten ehkäistä jätteen syntyä?
Jätteen synnyn ehkäisemisessä tärkeää on esim. materiaalien ja niiden elinkaaren tunteminen materiaalien käytön suunnittelu ja oikeaoppinen käyttö materiaalihukan välttäminen raaka-aineiden järkevä hankinta koneiden ja laitteiden energiataloudellinen käyttö sekä huolto ja kunnossapito

6 Jätteen synnyn ehkäisyn keinoja catering-toiminnassa
ruokalistasuunnittelu annosmäärä ruokailijoiden määrän mukaan oikeat annoskoot ruokailijoiden tarpeen mukaan ruoanvalmistuksen oikea ajoittaminen oikea koneiden ja laitteiden käyttö ja huolto turhan kertakäytön karsiminen tarkoituksenmukaiset tilaus- ja pakkauskoot varaston kierron hallinta, oikea varastointitapa Catering-tarjoilun valmistuksessa voidaan jätteen määrää vähentää ja hyödynnettävyyttä lisätä käytännössä muun muassa seuraavin keinoin: elintarvikkeiden hankinta vain tarvetta vastaava määrä hyvä suunnittelu, menekin arvioiminen mahdollisimman oikein  reseptien noudattaminen annoskoot ruokailijoiden tarpeen mukaan – ei metsurin annoksia toimistotyöntekijöille säästeliäs ja huolellinen raaka-aineiden ja muiden ainesten käyttö hukkien ja tähteiden uudelleen käyttö  ylijäämätuotteiden myyminen alennuksella tai luovuttaminen ruoka-aputoimintaan  pakkausten optimointi: uudelleen käytettävien pakkausten ja suurpakkausten sekä palautuspakkausten suosiminen sekä pakkausten keventäminen; kierrätyspakkauksia ovat esim. kananmunakennot ja maitolaatikot; materiaalina käytettäväksi voidaan kierrättää lasipurkit ja –pullot ja nestekartongit.  uudelleenkäytettävien pakkausten käsittely niin, etteivät ne sotkeennu  varastokirjanpidon tarkentaminen ja varastokierron hallinta niin, ettei raaka-aineita jää vanhenemaan hygienian hallinta niin, ettei raaka-aineita tai valmiita ruokia pilaamalla aiheuteta jätettä pitkien kuljetusten välttäminen  syntyvän jätteen lajittelu jo syntypaikalla vähentää kaatopaikalle joutuvan sekajätteen määrää; biojätteet voidaan kompostoida ja näin saada uutta multaa koneiden ja laitteiden oikea huolto ja puhdistus monet koneet ja laitteet käytetään loppuun itse tai myydään edelleen käytettäviksi. Osa käyttökelvottomista laitteista voidaan purkaa varaosiksi tai materiaalina hyödynnettäväksi. kaikki paperijäte voidaan kierrättää käytettäväksi kuituna uusien paperituotteiden valmistuksessa tai hyödyntää energiana erityisesti pesuaineiden käytön osalta voidaan nykyisin siirtyä haitattomampien aineiden tai pesuaineettomien menetelmien käyttöön. Biohajoavat ja fosfaatittomat pesuaineet kuuluvat haitattomampien aineiden ryhmään. pesu- ja desinfiointikertoja voidaan ehkä vähentää, pesuaineiden annostelua tarkistaa sekä käyttää aineita tarkoituksenmukaisesti eli valita oikea aine pesukohteeseen. Uusinta tekniikka edustaa vedetön siivous keittiössä. Yritystoiminnassa Esim. markkinointi: paperista sähköiseen materiaaliin Asiakas- ja tuoterekisteri ym. sähköisenä Ympäristönäkökohtien huomioiminen liikeideassa

7 Catering-alan jätteet (1)
Merkittävimmät catering-alan jätteistä muodostavat pääasiassa biojätteet ja pakkaukset myymättä jääneet tuotteet esikäsittelystä syntyvät jätteet valmistuksessa syntyvät jätteet pilaantunut raaka-aine  leivinpaperi, paistofolio, foliokääreet Keskusteltavaa: Mitä jätettä syntyy eniten työpaikkaruokailun yhteydessä kahvilassa pikaruokapaikassa

8 Catering-alan jätteet (2)
pakkauspahvit ja –paperit pakkausmuovit ja muoviset pakkaukset ja muut muovipohjaiset pakkausmateriaalit, kuten styroksi pullot lasipurkit metalliset purkit nestekartongit kertakäyttöiset käsipyyhkeet keittiön koneet ja laitteet, toimistokoneet ja –laitteet rasvanerotusjäte pakkausmuoveja syntyy erilaisten tyhjiöpakkausten myötä muovisia pakkauksia ovat esim. pesuainepurkit, muoviset sangot

9 Catring-alan jätteet (3)
Catering-alalla ongelmajätteitä syntyy hyvin vähän pesu- ja puhdistusaineet elohopeaa sisältävät loisteputket ja -lamput sekä energiansäästölamput raskasmetalleja sisältävät akut ja paristot (vanhat) kylmälaitteet, kuten jääkaapit ja pakastimet -> SER halonisammuttimet Pesu ja puhdistusaineet konetiskiaine ja uuninpuhdistusaine (emäksisiä) kalkkisaostumien poistoon tarkoitetut happamat, syövyttävät puhdistusaineet Ongelmajätteiden säilytykseltä edellytetään yleensä samanlaista varastointia kuin vastaavilta kemikaaleilta. Pakkauksessa on oltava mainittuna jätteen haltija, jätteen nimi, koostumustiedot, jätteen määrä ja tarpeelliset varoitusmerkit.

10 Pelin ohjeistus Peliin kuuluu lajittelualustat (erillinen pdf), jotka koostuvat erilaisista jäteastioista Oppilaitoksessa kootaan ”jätepussiin” (puhtaita) jätteitä ja/tai kuvia erilaisista jätteistä erilaisia pakkauksia, elintarvikkeita, papereita (leivinpaperi, sen kartonkipakkaus, sanomalehti…) Pelin ideana on, että jätteet asetetaan oikeaan jäteastiaan, lajitteluvalinnat käydään yhdessä läpi ja pohditaan myös jätteen syntyä ehkäiseviä vaihtoehtoja Parhaiten oppi menee perille käsittelemällä konkreettisia juttuja. Tämä tapahtuu niin, että oppilaitos kokoaa ”jätepussin” oikeista (puhtaista/turvallisista) jäteistä, jonka oppilaat sitten lajittelevat.

11 Lajittelupelin purku Catering-ala

12 Muistutukseksi Jätehuollon tärkeysjärjestys
Ensin pyritään ehkäisemään jätteen synty. Jos se ei onnistu, niin huolehditaan jätteen asianmukaisesta kierrätyksestä ennen laitosmaista polttoa tai kaatopaikalle sijoittamista. Aluksi voi muistin virkistykseksi keskustella jätehuollon tärkeysjärjestyksestä

13 Lasi Palautuspakkaukset Sekajäte Energiajäte Metalli Keräyspaperi Biojäte Ongelmajäte

14 Jätteiden lajittelu HSY: alueella
Erinomaiset ohjeet eri jätejakeiden lajitteluun löydät HSY:n kotisivuilta


Lataa ppt "Lajittelupeli Catering-ala."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google