Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN LAADUNVARMISTUS

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN LAADUNVARMISTUS"— Esityksen transkriptio:

1 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN LAADUNVARMISTUS
Kehittämistyö syksyn 2006 auditoinnin jälkeen Marjo-Riitta Järvinen

2 HYVÄÄ OPPIMISTA EDISTÄVÄ LAADUNVARMISTUSJÄRJESTELMÄ

3 KESKEISIMMÄT LAATUTYÖKALUT
Toiminta- ja taloussuunnitteluprosessi ja sen seuranta (sis. mm. raamipalaverit, sisäiset tulossopimukset, LAMK – ja koulutusalatason toimintasuunnitelmat, BSC-tuloskortit LAMK- , koulutusala- ja koulutusohjelmatasolla) Sisäiset itsearvioinnit (ml. laajennetun johtoryhmän EFQM-itsearviointi) Palautekyselyt Seurantamittarit -> tulosanalyysit Prosessien mallinnukset Palautepäivät ja opiskelijafoorumit Kehityskeskustelut Ulkoiset arvioinnit Palvelusopimukset Benchmarking Jatkuva dialogi ja yhteistyö eri toimijoiden välillä Viestintävälineet (mm. intra/laatupyramidi, Reppu/laatulokero, www-sivut)

4 AUDITOINNIN JÄLKEINEN KEHITTÄMISTYÖ
Auditoinnin tulosten pohjalta laadittiin kehittämissuunnitelma keväällä 2007 (13 kehittämiskohdetta) Kehittämistoimenpiteiden toteutumisen seuranta ja arviointi tammikuussa 2009 Missä on edistytty: Toiminnanohjausta selkiytetty ja toimintoja yhtenäistetty Prosesseja mallinnettu yhteisen prosessiopin mukaisesti Pedagoginen strategia valmistunut (hyvän oppimisen malli) Sidosryhmien osallistumista ”helpotettu”: mm. työelämän neuvottelukuntien roolin vahvistaminen (esim. kokousten teemoittaminen, dokumentointi) -> AHA Kokonaisarvioinnit otettu käyttöön (EFQM-itsearviointi) Hyvien käytänteiden levittäminen tehostunut (benchmarkkaus, kokouskäytännöt) Uudet ohjelmistot ja kehittämishankkeet (tukevat tavoitteiden saavuttamista): ScoreCard- ja ProcessGuide-ohjelmisto, asiakkuudenhallintajärjestelmä, osaamisen johtamisen ohjelmisto, intranet/Kori, DWtietovarasto- sekä kokonaisarkkitehtuurihanke

5 Kehittämiskohteet: Viestintä Vastuiden määrittely Opiskelijoiden osallistuminen T&K -toiminnan laadunvarmistus

6 VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI
Laadunvarmistusjärjestelmän vaikuttavuus järjestelmällinen toiminnan arviointi ja kehittäminen toiminnan kehittämisen kannalta relevantti tieto Auditoinnin vaikuttavuus valmistautuminen käynnisti laajamittaisen kehittämistyön auditointiprosessi loi perustan kehittämistyön jatkuvuudelle Ohjaako auditointi liikaa kehittämistyötä? Ohjaako liian yhtenäiseen suuntaan?


Lataa ppt "LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN LAADUNVARMISTUS"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google