Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MAKO TOIMEENPANOSUUNNITELMATYÖ JA TOIMINTAMALLI 4.6.2014 Tiina Harjunpää.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MAKO TOIMEENPANOSUUNNITELMATYÖ JA TOIMINTAMALLI 4.6.2014 Tiina Harjunpää."— Esityksen transkriptio:

1 MAKO TOIMEENPANOSUUNNITELMATYÖ JA TOIMINTAMALLI 4.6.2014 Tiina Harjunpää

2 2 TOIMEENPANOSUUNNITELMATYÖ - yleistä •Maakuntaohjelma ohjaavana strategiana •tehdään seuraaville kahdelle vuodelle •Ministeriön ohjeiden mukaisesti laadittava asiakirja •ELY -keskusten stratsujen kanssa yhteensovitus •Uudella ohjelmakaudella ja MAKO –kaudella toteuttamissuunnitelma muuttuu toimeenpanosuunnitelmaksi joka tehdään joka toinen vuosi •vuosien 2015 - 2016Toimeenpanosuunnitelman DL syksyllä 2014

3 3

4 OSAAVA Keski-Pohjanmaa Osaava Keski-Pohjanmaa Kehittämisen painopisteitä 2014 - 2017: •Osaamisen ja alueellisen koulutusjärjestelmän kehittäminen •Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi •Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen Osaava maaseutu •Liiketoimintaosaamisen lisääminen •Biotalouden mahdollisuuksien edistäminen •Luonnonvara-alan innovaatioympäristöjen kehittäminen Kansainvälisyys •Kansainvälisen kilpailukyvyn lisääminen

5 Yrittävä ja elinvoimainen Keski-Pohjanmaa Kehittämisen painopisteitä 2014 - 2017: •Suurteollisuuden tarpeista huolehtiminen •Kasvuhakuisten yritysten tukeminen •Tuottavuuden ja laadun nostaminen •Uuden yritystoiminnan synnyttäminen ja yrittäjyyden tukeminen •Toimivat työmarkkinat •Sähköisten palvelujen lisääminen (yksityiset ja julkiset) Yrittävä maaseutu •Yritysten kilpailukyvyn ja kannattavuuden kehittäminen •Vahvan ja monipuolisen alkutuotannon ja sitä palvelevan yritystoiminnan kasvun vahvistaminen Kansainvälisyys •Kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö YRITTÄVÄ Keski-Pohjanmaa

6 HYVINVOIVA Keski-Pohjanmaa Hyvinvoiva Keski-Pohjanmaa Kehittämisen painopisteitä 2014 – 2017: •Yhteisöllisyyden ja osallisuuden kasvattaminen •Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy •Kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutusten edistäminen •Tarpeenmukaisten hyvinvointipalvelujen turvaaminen •Elinympäristön turvallisuuden, viihtyvyyden ja arjen sujuvuuden vahvistaminen Hyvinvoiva maaseutu •Paikallislähtöisen kehittämisen ja uusien innovaatioiden hyödyntämisen edistäminen Kansainvälisyys •Hyvinvointialojen kansainvälistäminen

7 TOIMIVA Keski-Pohjanmaa Toimiva Keski-Pohjanmaa Kehittämisen painopisteitä 2014 – 2017 : Saavutettavuus •Asumisen ja vapaa-ajan liikennetarpeiden sujuvuus •Pk-yritysten kuljetusketjujen toimivuus •Satamien ja teollisuuden logistiset yhteydet vastaavat liike-elämän tarpeisiin •Tietoverkon saatavuus Luonnonvarojen kestävä käyttö •Tehokas mutta kestävän kehityksen mukainen hyödyntäminen •Uusiutuvan energian osuuden kasvu •Pohja- ja pintavesien turvaaminen Toimiva toimintaympäristö •Yhdyskuntarakenne, maankäyttö, kaavoitus ja liikennejärjestelmät kehittyvät toimivasti •Luonto- ja kulttuuriarvojen kattava huomioiminen •Maakunnan vetovoimaisuuden ylläpitäminen Toimiva maaseutu •Saavutettavuuden kehittäminen ja asumisen mahdollisuuksien turvaaminen Kansainvälisyys •Liikenneverkostot ja saavutettavuus toimivat

8 Keski-Pohjanmaan MAKOn strategiaprosessi 2014 -2017 Maakunnan yhteistyöryhmä MYR: Toimeenpano- suunnitelman (sis.MYAK) hyväksyminen STRATSU:t Yhteiset alueelliset teemat ja haut ja hankkeet Kuntarahoittajaryhmä MYR sihteeristö = rahoittajaryhmä Kuntarahoittajaryhmä ja sihteeristö: •Informaatio työryhmiltä: Painopisteet, hankkeet, teemat = Toimeenpanosuunnitelma •Yhteisten teemojen ja hakujen valmistelu ja esitys Sihteeristö: •Yhteisten esitysten päätösvalmistelu sekä toimeenpano •Stratsujen sekä toimeenpanosuunnitelmien sovitus ja toteutus

9 Toimeenpanosuunnitelmatyön aikataulu (alustava): Kesäkuu 2014: •Toimeenpanosuunnitelmatyöryhmien nimeämispyyntö organisaatioille •Uudet hankeideat vuosille 2015 - 2016 sähköpostitse •DL 29.8.2014 •ELY -keskusten stratsujen kanssa yhteensovitus - strategiapäivä Elokuu 2014: •Toimeenpanosuunnitelman luonnoksen valmistelu ja kommenteille syyskuulle Syyskuu 2014: •Uusien työryhmien järjestäytyminen ja hankepriorisoinnit 2015-2016 •Kuntarahoittajaryhmän kokoontuminen •Toimeenpanosuunnitelman luonnoksen kommentointi Lokakuu 2014: •Toimeenpanosuunnitelman viimeistely ja hyväksyntäkierros (Sihteeristö, MYR) •Toimeenpanosuunnitelma ministeriölle 31.10.2014

10 KIITOS


Lataa ppt "MAKO TOIMEENPANOSUUNNITELMATYÖ JA TOIMINTAMALLI 4.6.2014 Tiina Harjunpää."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google