Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

”KaaSu” - Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittäminen – hanke 2008 – 2010.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "”KaaSu” - Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittäminen – hanke 2008 – 2010."— Esityksen transkriptio:

1 ”KaaSu” - Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittäminen – hanke 2008 – 2010

2 ESR Euroopan sosiaalirahaston ohjelmakausi 2007-2013 Kaakkois-Suomen TE-keskus Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittäminen ja toimintamallien vaikuttavuuden parantaminen asiakkaiden työllistymiseksi aktiivisemmin avoimille työmarkkinoille Hankkeen hallinto, Parik-säätiö Etelä-Karjala • AKTIVA Etelä- Karjalan aikuisopisto • Intoa Työstä ry • Laptuote-säätiö • TyönVuoksi ry Etelä- Kymenlaakso • Kaakkois- Suomen sosiaalipsykiatri nen yhdistys ry • Sotek-säätiö Pohjois- Kymenlaakso • Parik-säätiö

3 Tavoitteita • Kehittää uusia toimintatapoja ja toimintamalleja välityömarkkinoiden vaikuttavuuden parantamiseksi ja asiakkaiden aktiiviseksi työllistymiseksi avoimille työmarkkinoille. • Verkostojen työnjaon ja roolien kehittäminen sekä hyödyntäminen. • Tasavertaisten ja pitkäaikaisten kumppanuuksien rakentaminen välittäjäorganisaatioiden ja kolmannen sektorin sekä elinkeinoelämän välille. • Mahdollisten päällekkäisten toimintojen poistaminen ja yhteistyön lisääminen. • Siirtymätyöpaikkojen kehittämisen tavoitteena on kyetä luomaan nykyistä järjestelmällisemmin avoimille työmarkkinoille johtavia tuettuja työllistymispolkuja. • Työnhakijoiden arjen parantaminen ja elämänlaadun kohottaminen.

4 Olemassa olevien hyvien mallien käytäntöön viemistä, hyödyntämistä ja levittämistä KaaSu–alaraporttityö • Yrityssektori yhteistyön kehittäminen/matriisit * Siirtymätyöpaikkojen etsintä * Yrityksiin työllistämisen –toimintamallin kehittäminen • Kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen/matriisit • Kumppanuusfoorumit Verkoston palvelukuvaukset ja matriisit • Oppivaverkosto- yhteistyö kehittäminen • Lainsäädännön muutostarve-ehdotukset Koulutus-yhteistyön kehittäminen – Henkilökohtaistetaan asiakaspalveluprosessi • Tuetaan ammatillista kasvua Asiakkaiden aktiivinen työllistyminen avoimille työmarkkinoille. AVOIMET TYÖMARKKINAT AKTIIVINEN TYÖLLISTYMINEN AKTIIVINEN TYÖLLISTÄMINEN KUMPPANUUDEN PERIAATE

5 Toimenpiteet 2. Olemassa olevien hyvien käytäntöjen hyödyntäminen • koonti olemassa olevista hyvistä malleista • kehitetään uusia hyviä toimintamalleja 3. Verkostorahoituksen selvittäminen • markkinointityö • siirtymätyöpaikkojen etsintä yrityksistä • kehitetään yrityksiin työllistämisen –toimintamallia 5. Oppivaverkostot • olemassa olevien ja hyväksi todettujen tapojen levittäminen • uusien mallien kehittäminen • kehitetään pajavaihtari-mallia oppivaverkoston sisäisesti • dokumentoidaan opittuja asioita ja ammatillisen osaamisen kehittymistä hankkeen aikana • dokumentoidaan kehittämisehdotuksia ja lainsäädännön muutostarpeita 8. Aktiivinen työllistäminen ja työllistyminen • tuetaan asiakkaiden aktiivista työllistymistä avoimille työmarkkinoille mm. yksilövalmennuksen ja työetsinnän avulla • tuetaan asiakkaiden urapolkuja 6. Tiedotuksen ja tehokkaan viestinnän järjestäminen seudulla • välitetään tietoa, osaamista ja toimintamalleja verkostojen kesken jatkuvana prosessina 7. Ammatillisen osaamisen kehittäminen • tuetaan asiakkaiden ammatillista kasvua työllistymisen edistämiseksi • henkilökohtaistetaan asiakaspalveluprosessi • kehitetään mahdollisuutta oppisopimusvalmennukseen 4. Kumppanuusfoorumit • kolmannen sektorin, julkisen sektorin ja yritysten yhteiset seudulliset kumppanuusfoorumit (tilaaja-tuottaja-mallin kehittäminen) • käynnistetään kolmannen sektorin verkostotyö • etsitään seudullisia verkostokumppaneita 9. Raportointi ja tulosten esittäminen • väli- ja loppuraporttiin liittyvät toimet 10. Tulosten arviointi ja evaluointi • ohjausryhmän, alaraporttihankkeiden ja verkostojen sisäinen arviointi • ulkoinen arviointi ennakoivan ja kehittävän arvioinnin mallilla 1. Hankkeen käynnistäminen


Lataa ppt "”KaaSu” - Kaakkois-Suomen välityömarkkinoiden kehittäminen – hanke 2008 – 2010."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google