Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

26.6.2014 Henkilökohtaisen avun keskus Kaakkois-Suomeen Oma koti – oma elämä –seminaari 28.5.2009.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "26.6.2014 Henkilökohtaisen avun keskus Kaakkois-Suomeen Oma koti – oma elämä –seminaari 28.5.2009."— Esityksen transkriptio:

1 26.6.2014 Henkilökohtaisen avun keskus Kaakkois-Suomeen Oma koti – oma elämä –seminaari 28.5.2009

2 Valmistelutyön taustalla vammaispalvelulain muutos - Voimaan 1.9.2009 - Keskeiset muutokset: 1. Palvelusuunnitelman aseman vahvistaminen 1. Laadittava ilman aiheetonta viivytystä 2. Palvelutarpeen selvittäminen aloitettava viim. 7. arkipäivänä yhteydenotosta 3. Päätökset tehtävä ilman aiheetonta viivytystä viim. 3 kk kuluessa hakemuksesta 2. VPL ensisijaiseksi suhteessa erityishuoltolakiin 3. Henkilökohtainen apu subjektiiviseksi oikeudeksi vaikeavammaiselle ja monipuolisuutta järjestämistapoihin

3 Henkilökohtaisen avun järjestämistavat 1. Henkilökohtainen avustaja –järjestelmä • Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kulut • Vammainen henkilö toimii työnantajana, mutta kunnan tehtävä on ohjata ja neuvoa 2. Palveluseteli • Vammainen henkilö voi hankkia avustamista ostopalveluna kunnan hyväksymältä palveluntuottajalta 3. Kunnan oma toiminta tai ostopalvelu • Kunta hankkii avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta tai järjestämällä palvelun itse taikka sopimuksin yhdessä toisen kunnan tai muiden kuntien kanssa

4 Henkilökohtaisen avustajatoiminnan piirissä asiakkaita vuoden aikana yhteensä 26.6.2014

5 Henkilökohtaisen avun keskuksen valmistelutyö • Valmistellaan Kaakkois-Suomen vammaistyön kehittämisyksikön (Socom Oy) toimesta yhteistyössä valtakunnallisten vammaisjärjestöjen kanssa • Vammaistyön kehittämisyksikön ohjausryhmässä kunnat (virkamiestaso) yhdessä sitoutuneet yhteiseen kehittämiseen • Valmistelutyön taustalla vammaisille työnantajille v. 2008 tehty kysely ja siinä esille nostetut epäkohdat • Kunnissa toukokuussa meneillään kartoitus henkilökohtaiseen apuun liittyviin asioihin käytettävästä työajasta

6 Asiakkaiden toivomat palvelut HA-keskukselta Palvelu% Sijaisvälitys84 Avustajien koulutus55 Hallinnolliset palvelut52 Avustajien rekrytointi52 Neuvonta ja ohjaus52

7 Työnantajavelvoitteiden hoitaminen ItseKuntaOmainenTilitsto Työsuhteen käynnistä- miseen liittyvät asiat Rekry, Haastattelu, Työsopimus, koeaika 61%12%23% Palkka ym. Hallinnolliset tehtävät Vakuutukset, Työterveyshu olto, palkat, lomat, korvausten haku 32%28%12%22% Päivittäis- johtaminen Ristiriitatilant eiden selvittäminen,perehdytys, neuvonta, 63%6%23% Työsuhteen muutokset Sijaisten hankkiminen, työsuhteen päättäminen 59%17%19%

8 Henkilökohtaisen avun keskuksen tuottamat palvelut 1. Sijaisvälityksen organisoiminen ja toteuttaminen 2. Työnantajien tukeminen avustajien rekrytoinnissa 3. Työnantajien ja avustajien neuvonta, ohjaus ja perehdytys 4. Hallinnolliset palvelut 5. Avustajien koulutustoiminnan kehittäminen

9 Miten edetään? • Selvitetään kuntien halukkuus (= poliittinen tahto) yhteistyöhön kesän 2009 aikana • Henkilökohtaisen avun keskukselle palkataan suunnittelija 1.9.2009 alkaen • Valmisteluvaihe 1.9.-31.12.2009 mm. • Avustaja- ja työnantajarekisterin kokoaminen • Neuvontamateriaalin valmistelu ja kokoaminen • Palkkahallinnon organisointi • Toiminta käynnistyy 1.1.2010 yhdellä työntekijällä, toimialueena koko Kaakkois- Suomi • Aluksi kuntien yhteinen kehittämishanke (pilottivaihe 2010-2011) ??


Lataa ppt "26.6.2014 Henkilökohtaisen avun keskus Kaakkois-Suomeen Oma koti – oma elämä –seminaari 28.5.2009."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google