Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OPETUSALAN VIRKA-JA TYÖEHTOSOPIMUS

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OPETUSALAN VIRKA-JA TYÖEHTOSOPIMUS"— Esityksen transkriptio:

1 OPETUSALAN VIRKA-JA TYÖEHTOSOPIMUS 2012-2013
Yhteysopettajakoulutus Vierumäki

2

3 Opetusalan virka-ja työehtosopimus 2012-2013
Raamisopimuksen mukainen neuvottelutulos Sopimuksen voimassaoloaika 2 yleiskorotusta, 2 järjestelyerää je valtakunnallisesti järjestelyerästä osa valtakunnallisesti, osa paikallisesti 150 € kertakorvaus Työaika- ja palkkauskokeiluja Sopimuksen voimassaolo jatkuu, ellei sitä kirjallisesti irtisanota 6 viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä

4 Työaika –ja palkkauskokeilut
Kyseisiä sopimusmääräyksiä voidaan soveltaa , jos asiasta on paikallisesti sovittu, sopimusmääräys voimassa , kuitenkin vähintään lukuvuoden pituisia työaikakokeiluja Peruskoulun rehtorinviran työaika ja palkka Vuosityöaikaan otettu lukion opinto-ohjaaja Peruskoulun lisätehtäväkorvauskiintiö Lisäksi Vantaan ja Kuopion laaja-alaisten erityisopettajien työaika-ja palkkauskokeilut

5 Työaikakokeilujen tavoitteita
Parempia palvelussuhteen ehtoja Kaikki työ mukaan työaikaan Vuosityöaikaa Opettajan tekemää työaikasuunnittelua ja työajan seurantaa 38 työviikkoa riittää, ei lisää työpäiviä Vuosityöajan ylityksestä korvaus

6 1.Peruskoulun rehtorinviran haltijan työaika ja palkka
Ennen työvuoden alkua rehtorille vahvistetaan työaikasuunnitelma, joka sisältää opetus-ja ohjaustyön määrän ja rehtorin muut tehtävät Vähintään 42 palkkaperusteryhmää käsittävässä alakoulussa työnantaja voi vahvistaa opetustuntimäärän nollaksi Vähintään 31 palkkaperusteryhmää käsittävässä yläkoulussa opetustuntimäärä voidaan vahvistaa nollaksi

7 2.Lukion opinto-ohjaajan työaika ja palkka
Vuosityöaikaan otetun opon työaika on tuntia, josta 400 tunnin osalta opo saa valita tehtävän työn ajan ja paikan Ennen lukuvuoden alkua opolle vahvistetaan työajan käyttösuunnitelma Opon työnantajan määrättävissä olevasta työajasta tuntia on sijoitettavissa koulun kesäkeskeytysaikaan

8 3.Peruskoulun lisätehtäväkorvauskiintiö
Sopimusmääräyksellä korvataan ylimääräisen lisätyön aiheuttamaa työn tekemiseen tarvittavaa lisäaikaa Määräyksellä ei korvata mahdollista teht.koht.palkassa huomioon otettavaa työn vaativuuden lisääntymistä Ko. lisätyö voidaan lukea mukaan opv:hen : lisätehtävän euromäärä x viikoittainen huojentamaton opv: vars.palkka

9 Kertaerä 150 € - palvelussuhteen kesto vähintään palkkaa tammikuulta palvelussuhteessa - osa-aikatyötä tekevillä samassa suhteessa kuin osa-aikaisuus - sivutoiminen tuntiopettaja: opetustuntimäärä jaettuna 24 kertaa maksettu tammikuun palkanmaksun yhteydessä

10 Keskeiset sopimusmuutokset 1.1.2012
1. Vuosisidonnaisten lisien aikaistaminen: Opettajien ja opojen lisien 8 vuoden korotuksesta 1% siirretään peruspalkkaan, lukiossa 2% Rehtoreiden ja virka-apulaisrehtoreiden 5 ja 8 vuoden lisät (7%) siirretään peruspalkkaan

11 Opettajat 5 vuotta 8 vuotta 10 vuotta 15 vuotta 20 vuotta ___ (2%) ___
Rehtori ja apul. rehtori ___ (2%) ___ (5%) 5 % 10 % Peruskoulun aineenopettaja, luokanopettaja, erityisopetuksen opettaja, päätoiminen tuntiopettaja 4% 5% (6%) 6% Esiluokanopettaja ja vastaava päätoiminen tuntiopettaja 4 % 9 % Peruskoulun oppilaanohjauksen viranhaltija 2% (5 %) 11% Lukion/aikuislukion aineenopettaja ja päätoiminen tuntiopettaja 3 % 6 %

12 2. Peruskoulu Luokanvalvojan palkkion yhdenmukaistaminen
- palkkioperusteena luokanopettajan ( ) hinnoittelutunnus - yläkoulussa tämä kerrotaan luvulla 1,4 - uutena elementtinä luokanvalvojan korvausta maksetaan myös 6. luokan opettajille, kerroin 1,0 - voidaan lukea opetusvelvollisuuteen - yhdysluokissa paikallinen harkinta - kevään 2012 ajalta korvaus maksetaan kertatuntipalkkiona

13 Peruskoulu jatkuu… b. Rehtorin hallinnollisten tehtävien korvaus
- palkkioperuste muuttuu, tuntipalkkio saadaan jakamalla opettajan varsinainen kuukausipalkka luvulla 152 Koulumatkakuljetusoppilaiden ohjaustyö - korvausperusteena luokanopettajan ( ) hinnoittelutunnus Huom! Jos opetus alkaa klo 8.15, 1. välitunti ajoittuu ajalle , jolloin kyse on välituntivalvonnasta

14 3. Lukio ja aikuislukio Yleiskorotuksen (1,63%) lisäksi tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 2,11 %:lla (sisältää tasokorotuksen ja lomarahakompensaation) Lomaraha lasketaan nyt myös lukion opettajilla varsinaisesta palkasta eli mukaan ei enää kerrointunteina ja resurssitunteina maksettavia ylituntipalkkioita. Muutosta vastaava osuus siirretään lukion ja aikuislukion opettajien peruspalkkoihin. Eli ,69 % korotus, joka sisältää: yleiskorotus, tasokorotus, lomarahan laskentaperusteen muutos, vuosisidonnaisen lisän aikaistuminen) B. Lukion tuntiopettajan ja aikuislukion lehtorin ja tuntiopettajan hinnoittelutunnuksiin muutoksia

15 Sopimusmuutokset 1.8.2012, kaikkia kouluasteita koskevat määräykset
Toisen opettajan oppitunnin hoitaminen palkkioperusteena käytetään opettajan omaa ylituntipalkkioperustetta (Aiemmin palkkioperusteena oli opettajan oma palkka ja toisen opettajan opv) Ylituntipalkkion, tuntipalkkioiden ja erityistehtäväkorvausten maksaminen/ vähentäminen virkavapaan ajalta tarkoituksena on turvata palkka virkavapausajalta sen mukaan, mitä henkilö olisi saanut, jos olisi ollut virkaa hoitamassa korvaukset maksetaan palkallisen virkavapaan ajalta voimassaolevan lukuvuosisuunnitelman mukaisesti (ei enää jakson keskimääräisen tuntimäärän perusteella) sairausloman jatkuessa seuraavan lukuvuoden aikana korvausten määrä uuden lukuvuoden työsuunnitelman mukaan (ei enää edellisen lukuvuoden tuntimäärän mukaan) Koulun johtajan/apulaisjohtajan/apulaisrehtorin tehtävän lukeminen opetusvelvollisuuteen Kertoimet korvataan opetustuntimäärillä, jotka voidaan lukea opetusvelvollisuuteen

16 Lisäksi lukion osalta Aineenopettajan opetusvelvollisuuksia muutetaan Terveystieto S Ai tuntiopettaja 18 16

17 Järjestelyerä 1.2.2013, keskitetysti 0,4%
Rehtorien ja virka-apulaisrehtorien palkkoja korotetaan 1%:lla Kaksoiskelpoisten luokanopettajien palkkoja korotetaan 2,32%:lla Vuosilomaa pidennetään niiden osalta, joilla ei täyttä lomanmääräytymisvuotta, ei koske opettajia (KVTES) Isyysvapaasta palkallinen osuus 6 päivää (KVTES) Yrittäjänä toimiminen huomioidaan vuosisidonnaista lisää määriteltäessä (kalleusluokkien lähentäminen, ei koske Espoota) HUOM! Paikallinen järjestelyerä 0,3% neuvotellaan erikseen


Lataa ppt "OPETUSALAN VIRKA-JA TYÖEHTOSOPIMUS"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google