Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kehittämisen kohteena ollut lähinnä henkilökohtainen ohjaus -laadullinen tutkimusote -esseekirjoitukset 9-luokkalaisille, henkilökohtainen ohjaus -henkilökohtaista.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kehittämisen kohteena ollut lähinnä henkilökohtainen ohjaus -laadullinen tutkimusote -esseekirjoitukset 9-luokkalaisille, henkilökohtainen ohjaus -henkilökohtaista."— Esityksen transkriptio:

1 Kehittämisen kohteena ollut lähinnä henkilökohtainen ohjaus -laadullinen tutkimusote -esseekirjoitukset 9-luokkalaisille, henkilökohtainen ohjaus -henkilökohtaista ohjausta pidetään tärkeänä ja hyvin tärkeänä -ohjaajan pätevyyttä ja ammattitaitoa pidettiin tärkeänä -tiedot ja keskustelutaito -laadullinen tutkimusote -esseekirjoitukset 6-luokkalaisille, ihanneammatti -tytöillä ihanneammatit aika realistisia -pojilla harrastuksiin liittyviä haaveita -ohjausta kannattaisi antaa myös 6. luokilla, jotta ammateista syntyisi jo alakoulun puolella hieman realistisempi kuva -laadullinen tutkimusote -esseekirjoitukset 7-luokkalaisille yläkoulun aloitusvaiheessa -oppilaanohjaus lähes tuntematon aihealue -edelleen jatkossakin ohjaustyön tutkiminen jatkuu oppilaskyselyillä ja kirjoitelmilla -lisäksi ohjaussuunnitelman päivittäminen ja kehittäminen Muhos

2 Nykyistä arkea Muhoksen yläkoulussa 2010 •Etsivä työ •*nuorisotoimessa erikseen palkattu henkilö projektirahoituksella •*kaikille 9-luokkalaisille koulu- tai työharjoittelupaikka •*yhteishaussa 2010 30 oppilasta jäi ilman opiskelupaikkaa •*syyskuun 2010 loppuun mennessä kaikilla paikka •*etsivän nuorisotyön kiinteä yhteistyö 2. asteen oppilaitosten kanssa •Erityisopetuksen kehittäminen •*tehostettu tukiopetuksen antaminen •*luki-testaukset, psykologin tekemät testaukset •*laaja-alainen erityisopetus •*pienryhmäopetus •*nopea tiedonsiirto oppilaan vaihtaessa koulua

3 Nykyistä arkea Muhoksen yläkoulussa 2010 •Oppilashuolto •*ryhmä kokoontuu joka maanantai •*nopea puuttuminen, poissaolot, koulumenestys, käyttäytyminen •*luokanvalvojat aktiivisia, wilman käyttö tehokasta •*palaverit vanhempien ja oppilaan kanssa •Yhteistyö 4H-yhdistyksen kanssa •*työelämäyhteistyö •*kerhojen pitäminen •*palvelutyöpaikat •*yhteistyö yrittäjien kanssa

4 Muhoksen yläkoulu •Oppilaita 7-9 lk 409 oppilasta •1 päätoiminen oppilaanohjaaja •1 sivutoiminen oppilaanohjaaja •Oppilasmäärä kasvaa lähitulevaisuudessa •tarve 2 päätoimiselle oppilaanohjaajalle •tilojen vaiheittainen uudisrakentaminen •opetustilojen la -laitteiden uusiminen •nykyisinkin atk-luokkien käyttömahdollisuus varsin hyvä •5 eriyisopettajia, kuraattori, terveydenhoitaja •tiivis yhteydenpito perhekoteihin •erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita suhteellisen paljon

5 Henkilökohtainen ohjaus •Oulun seudun oppilaanohjauksen kehittämishanke 2008-2009, •Muhos •Henkilökohtaisen ohjauksen tutkiminen •Lukuvuoden 2008-2009 aikana Muhoksella tehostettiin henkilökohtaisen ohjauksen antamista päättöluokkalaisille ja sitä tutkittiin henkilökohtaisessa ohjauksessa käyneiden joukossa. Satunnaisesti valittiin 11 oppilasta kirjoittamaan esseekirjoitus aiheesta ”Mitä henkilökohtainen ohjaus minulle merkitsee?” •Kirjoituksista kävi ilmi, että: •1. henkilökohtaista ohjausta pidettiin tärkeänä ja hyvin tärkeänä •2. ammattitaitoista oppilaanohjaajaa arvostetaan •3. ohjaus tärkeää päätöksenteossa peruskoulun päättövaiheessa •Muhoksella sekä myös valtakunnan tasolla henkilökohtaista ohjausta ei ehditä antaa riittävästi. Henkilökohtaisen ohjauksen antamiseen pitäisi olla kouluissa riittävästi aikaa.


Lataa ppt "Kehittämisen kohteena ollut lähinnä henkilökohtainen ohjaus -laadullinen tutkimusote -esseekirjoitukset 9-luokkalaisille, henkilökohtainen ohjaus -henkilökohtaista."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google