Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tekninen sopimus 1.3.2014 – 31.12.2015 (31.1.2017) JHL:n HALLITUS 25.10.2013 Hannu Salminen / Dan Koivulaakso.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tekninen sopimus 1.3.2014 – 31.12.2015 (31.1.2017) JHL:n HALLITUS 25.10.2013 Hannu Salminen / Dan Koivulaakso."— Esityksen transkriptio:

1 Tekninen sopimus – ( ) JHL:n HALLITUS Hannu Salminen / Dan Koivulaakso

2 Palkankorotukset Yleiskorotus 1.7.2014 lukien:
Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 20 euroa. Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus on samassa suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika on virka- tai työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

3 Palkankorotukset TS-14:n 12 §:n mukaista henkilökohtaista lisää ja 14 §:n mukaista erillislisää korotetaan 0,82 prosentilla. Yleiskorotus ei pienennä TS §:n mukaista erillislisää.

4 Palkkaryhmät 1.3.2014 ja 1.7.2014 alkaen
2 mom. Tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat (TS-14 8 §:n1 mom.) lukien lukien Palkkaryhmä I (€/kk) 1637, ,29 Palkkaryhmä II (€/kk) 1815, ,77 Palkkaryhmä III (€/kk) 3018, ,08 Vähimmäispalkkoja korotetaan yhteensä 20 eurolla.

5 Palkantarkistus 1.7.2015 Korotuksen suuruus on 0,40 prosenttia.
Tämän sopimuksen osapuolet käyvät 0,40 prosentin korotuksen keskitetystä käytöstä ja sen toteuttamistavasta neuvottelut mennessä. Osapuolet ovat sopineet, että KVTES:n IV luvun vuosilomamääräysten aiheuttama kustannusvaikutus 0,1 prosenttiyksikköä vähennetään 0,4 prosentista. Mikäli neuvotteluissa jäljelle jäävästä 0,3 prosentin osuudesta ei päästä sopimuksen osapuolten kesken yksimielisyyteen, toteutetaan jäljelle jäävä osuus kokonaisuudessaan yleiskorotuksena.

6 Toisen sopimuskauden palkankorotukset
Palkankorotus sopimuskauden toisella jaksolla (13 kk) Työmarkkinakeskusjärjestöt kokoontuvat vuoden 2015 kesäkuussa tarkastelemaan yleistä taloudellista tilannetta, rakenteellisten uudistusten toteutumista, työllisyyden, viennin ja kilpailukyvyn kehitystä sekä näihin vaikuttaneita tekijöitä. Tarkastelun perusteella työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutusajankohdasta.

7 TS-14 tekstimuutokset 7§ Palkkausjärjestelmä
Muutos: kokouspalkkio (§16) ja luentopalkkio (§17) korvataan uudella §16 kertapalkkiolla, joka johtaa kokouspalkkioiden huomioimiseen myös eläkekertymässä. Yleiskirjeteksti Vaikka uuden palkkion vähimmäistasoa ei määritetä 16§:ssä määritetä tarkoituksena on, että osallistuminen kokoukseen korvataan joko osana tehtäväkohtaista palkkaa, työaikakorvauksena tai kertapalkkiona. Kertapalkkio on uusi palkkatekijä myös koskien nopeaa palkitsemista.

8 TS-14 tekstimuutokset §12 Henkilökohtainen lisä
Henkilökohtaisen lisää maksetaan toistaiseksi, mutta myös määräaikainen lisä mahdollinen. (Aiemmin toistaiseksi tai määräaikaisesti). Lisää voidaan nykyiselläänkin korottaa tai alentaa Uusi teksti: Työntekijälle / viranhaltijalle annetaan tilaisuus parantaa työsuoritustaan, mahdollisista tukitoimenpiteistä keskustellaan kehityskeskusteluissa.

9 TS-14 tekstimuutokset Vuosilomamääräykset muuttuvat samalla tavalla kuin KV-TES. Työryhmä TS-sopijaosapuolten välinen TS-työryhmä jatkaa TS:n kehittämistä ja edistää paikallisten palkkausjärjestelmien toimivuutta. Lisäksi TS-työryhmä selvittää TS-palkkaukseen liittyviä erityiskysymyksiä pelastusalalla. Selvitystä tehdessään TS-sopijaosapuolet voivat käyttää asiantuntijoita. Selvitys mahdollisine toimenpide-ehdotuksineen tehdään mennessä, kuitenkin viimeistään sopimuskauden aikana.


Lataa ppt "Tekninen sopimus 1.3.2014 – 31.12.2015 (31.1.2017) JHL:n HALLITUS 25.10.2013 Hannu Salminen / Dan Koivulaakso."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google