Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TTES- ja TS sopimuksen eroja

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TTES- ja TS sopimuksen eroja"— Esityksen transkriptio:

1 TTES- ja TS sopimuksen eroja

2 Kuntapuolen tunti-/kuukausipalkkaisen työehtosopimuksen eroja
Vuorokautisen ylityön laskenta: tuntipalkkaisella 2 tuntia töiden päättymisen jälkeen 100% korotus Viikoittainen ylityö sunnuntaina tuntipalkkaisella 200% Tuntipalkkaiselle myös säännöllisenä työnä tehdystä sunnuntaityöstä 200%, mikäli ei ole kyse vuorotyöstä Ilta- ja yötyölisät kertautuvat tuntipalkkaiselle yli- ja sunnuntaityöstä Kuukausipalkkaisella aina 2 ensimmäistä tuntia 50% Kuukausipalkkaisella 5 ensimmäistä 50% sekä sunnuntaikorotus, mikäli ei ole tehty jo lauantaina viikoittaista ylityötä

3 Työaikakorvaukset, kuten ilta- ja yötyölisä, lauantain korotus, sunnuntainkorotus (100%) työssäolon ajalta maksettu arkipyhäkorvaus ym. korottavat keskituntiansiota, jota maksetaan vuosiloman ja sairausajan ajalta. Vuosiloman ajalta KTA:n mukaista maksetaan koko vuosiloman ajalta 1,5 kerrottuna. Toisin sanoen kuukausipalkkaiseen verrattuna ns, lomarahan osuus myös ns. pidennyspäiviltä. Varallaolokorvauksien laskentapohja on tuntipuolella KTA:n mukaan. Tuntipalkkaisen tossurahan 1 tunnin KTA, kuukausipalkkaisten hälytysraha (40€), Tuntipalkkaiselle maksetaan palkkaa keskimäärin 166,39 tunnilta kuukaudessa joka on huomioitu seuraavissa laskentaesimerkeissä. Tuntipalkkaiselle ei voida antaa sunnuntai- ja ylityökorvauksia vapaana, ellei siitä sovita paikallisella työehtosopimuksella.

4 TYÖNTEKIJÄN PALKKAUKSEN MUUTTAMINEN ANSIOTASOA ALENTAMATTA TUNTIPALKKAISESTA KUUKAUSIPALKKAAN
Lähtökohtana on tuntipalkkaisen työntekijän, jonka keskituntiansio ilman työaikakorvauksia on esimerkiksi vuoden ajalta. Keskituntiansio pitää sen jälkeen korottaa laskentajakson jälkeen toteutettujenpalkankorotusten määrällä Laskentaesimerkeissä tulevat huomioiduksi työolosuhdelisät ja tuntipalkkaisten työntekijöiden erilainen vuosiloma-ajan palkkaus.

5 Esimerkki 1 Muutetaan tuntipalkkaisen työntekijän, jonka keskituntiansio ilman työaikakorvauksia on 11.46€ ja jolla on oikeus 38:n päivän vuosilomaan, palkkaus ansiotasoa alentamatta tuntipalkkauksesta kuukausipalkkaukseen. 1. Selvitetään vuoden palkallisten tuntien lukumäärä. Vuoden viikkojen lukumäärä keskimäärin 52,2. Kerrotaan 52,2 viikkotuntimäärällä eli 38,25:llä. > 52,2 x 38,25 = 1996,65 tuntia 2. Lisätään tuntipalkkaisen työntekijän lomarahaosuus. Se on 38 päivän osalta. > 19 x 7,65 = 145,35 yht. 2142,00 tuntia 3. Lasketaan tuntipalkkaisen työntekijän vuosipalkka lomarahoineen. >2142,00 tuntia x 11,46€/tunti= ,32€

6 4. Lasketaan tuntipalkkaisen työntekijän kuukausipalkka lomarahoineen
4. Lasketaan tuntipalkkaisen työntekijän kuukausipalkka lomarahoineen. > ,32€ / 12 kk = 2 045,61 5. Vähennetään 1/12 kuukausipalkkaisen työntekijän lomarahasta. Suoritetaan lasku käyttäen johdettua kerrointa 0,943. >0,943 x 2045,61 €/kk = 1929,01 €/kk 6. Muuntamisen lopputuloksena kuukausipalkaksi saadaan 1 929,01 € (1929,01 : 11,46 = 168,32) Ja lopuksi Ts- sopimuksen erillislisä; II LUKU PALKKAUS 14 Erillislisä 2 mom. Erillislisä poistuu tai pienenee tehtäväkohtaisen palkan korotuksia vastaavasti ellei jäljempänä toisin määrätä

7 LASKELMA VUOSILOMAPALKAN EROISTA
Mikäli työntekijällä on pitämättömiä vuosilomapäiviä siirryttäessä tuntipalkalta kuukausipalkalle: Tuntipalkkaisella työntekijällä on kuukausipalkalle siirtymähetkellä 13 vuosilomapäivää jäljellä 38 lomapäivästä. KVTES:n 18 §:n 4 momentin mukaan maksettava hänelle pitämättä olevan loman osa seuraavasti: 13/38 x koko lomaraha ( 12 x 6 % x varsinainen kuukausipalkka ) Tuntipalkkaisen KTA = 13 €, joten uusi palkka = x 13 € = €/kk. Maksetaan KVTES:n mukaan: 0.342 x (72% x ) = x = € Olisi maksettu TTES:n mukaan: 0.5 x 13 x 7.65 x 13€ = € (erotus – €)

8 TS- sopimus noudattaa KVTES:n määräyksiä sellaisenaan, kuin ne kulloinkin ovat voimassa sopimuksessa
I LUKU Yleinen osa 3 ja 5-10 III LUKU Työaika IV LUKU VUOSILOMA V LUKU Virka- ja työvapaat sekä perhevapaat VI Kustannusten ja luontoissuorituksien korvaukset VII LUKU Luottamusmiehet VIII Lomauttaminen, osa-aikaistaminen ja palvelussuhteen päättyminen Liite 10 Vammaisten työllistymistyötä koskevat erityismääräykset Liite 11 Talonmiesten työaika Liite 15 Liukuva työaika Liite 16 Matkakustannusten korvaukset Kiitoksia mielenkiinnosta! JHL pääluottamusmies Liisa Majanen


Lataa ppt "TTES- ja TS sopimuksen eroja"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google