Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Aikuisen Ajattelu.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Aikuisen Ajattelu."— Esityksen transkriptio:

1 Aikuisen Ajattelu

2 Ajattelu Kehittyy Vielä Aikuisuudessakin
Piageti’n mukaan formaalien operaatioiden vaihe on ajattelun kehityksen päätös piste, johon kehitys prosessi loppuu. Tukijat ovat kuitenkin korostaneet että Piageti’n teoria kohdistui vain yhteen tietyn tyyppiseen ajatteluun, nimittäin loogiseen päättelyyn. Loogisen päättelyn lisäksi on olemassa ajattelun muotoja, joiden kehitys jatkuu vielä aikuisuudessakin.

3 Aikuisen Ajattelun Tunnuspiirteitä
Itsenäisyys –aikuiset eivät ole riippuvaisia muiden mielipiteistä vaan muodostavat omia näkemyksiä asioista. Suhteellisuus eli relativistisuus –aikuinen ymmärtää, että on olemassa asioita joista ei ole yhtä oikeaa totuutta. Ymmärretään asioiden näyttävän erillaisilta eri näkökylmista. Kriittisyys –ei hyväksytä asioita sellaisinaan vaan arvioidaan niitä eri näkökulmista. Yhdistämiskyky eli integroiva ajattelu –Aikuinen kykynee vertailemaan ja arvioimaan asiasta esitettyjä näkökulmia ja muodostamaan ristiriitaisista näkemyksistä kompromissi ratkausun. Metakognitio eli tieto kognitiivisista toiminnoista –pystytään tarkastelemaan ja ymmärtämään havainto- ja ajattelutoimintojen välisiä yhteyksiä. Tunnetaan omien kognitiivisten toimintojen vahvuuksia ja heikkouksia. Reflektiivisyys –pystyy kriittisesti arvioimaan omaa toimintaa, sekä omaa ajattelua ja sen rajoituksia.

4 Kypsän Aikuisen Ajattelu
Kypsän aikuisen ajattelun kehitykseen on todettu vaikuttavan erityisesti koulutus. Tutkimusten perusteella on arvioitu, että aikuisista suurin osa ei saavuta postformaalin ajattelun tasoa. Postformaalia ajattelua esiintyy eniten hyvin koulutetuilla ja niillä, jotka ovat eläneet kulttuurissa, jossa rohkaistaan uusien ajatusten kehittelyyn ja erillaisten näkökulmien tarkasteluun. Tämä osoittaa, että sosiaalisella ympäristöllä ja kulttuurilla on erittäin suuri merkitys ajattelun kehityksessä.

5 Viisaus Viisauteen liitettyjä ominaisuuksia ja persoonallisuudenpiirteitä Asioiden näkeminen laajassa perspektiivissä Totuuden etsiminen ja eettisyys Relativistinen ja kriittinen ajattelu Hyvä arviointikyky Avoimuus muutokselle Laaja tietomäärä ja kyky löytää ongelmia Kyky neuvoa muita Kärsivällisyys ja itsehillintä Ymmärtäväisyys ja empaattisuus Suvaitsevaisuus ja erillaisuuden hyväksyminen Hyvät kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot huumorintaju


Lataa ppt "Aikuisen Ajattelu."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google