Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Annika Hongisto/ Turun normaalikoulu Kehityskeskustelun lähtökohdat:  Kodin ja koulun yhteistyön monipuolistaminen ja uusien yhteistyömuotojen etsiminen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Annika Hongisto/ Turun normaalikoulu Kehityskeskustelun lähtökohdat:  Kodin ja koulun yhteistyön monipuolistaminen ja uusien yhteistyömuotojen etsiminen."— Esityksen transkriptio:

1 Annika Hongisto/ Turun normaalikoulu Kehityskeskustelun lähtökohdat:  Kodin ja koulun yhteistyön monipuolistaminen ja uusien yhteistyömuotojen etsiminen  arvioinnin ja itsearvioinnin kehittäminen  koulun sisäisten yhteistyömuotojen kehittäminen

2 Annika Hongisto/ Turun normaalikoulu Kehityskeskusteluun sisältyy  Valmistautuminen keskusteluun  Oppilas - huoltaja - opettaja -keskustelu  Jälkiseuranta

3 Annika Hongisto/ Turun normaalikoulu Kehityskeskustelu  on kodin ja koulun yhteistyömuoto, jonka tarkoituksena on suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti tukea oppilaan tiedollista, taidollista ja sosiaalista kehitystä myönteisessä ja kannustavassa hengessä

4 Annika Hongisto/ Turun normaalikoulu Kehityskeskustelun keskeisiä sisältöjä:  Menestyminen eri oppiaineissa  kyky työskennellä eri oppiaineissa  viihtyvyys  oma-aloitteisuus ja sitoutuminen koulunkäyntiin  opiskeluun liittyvä vastuuntunto  tavoitteet eri oppiaineissa ja opiskelussa yleensä  mahdolliset ongelmat ja koulunkäynnin esteet  kaverisuhteet  kyky työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä

5 Annika Hongisto/ Turun normaalikoulu Kehityskeskusteluun valmistautuminen  Opettajan valmistautuminen  keskustelun tarkoituksesta ja tehtävistä tiedottaminen  keskustelun tavoitteiden selkiyttäminen  opiskelutilanteen selvittäminen  kutsu: paikka, aika

6 Annika Hongisto/ Turun normaalikoulu Kehityskeskusteluun valmistautuminen:  Oppilaan ja vanhempien valmistautuminen:  orientoituminen keskusteluun (mm.itsearviointi)  toivomukset käsiteltävistä asioista  sopiva keskusteluajankohta

7 Annika Hongisto/ Turun normaalikoulu Kommunikaatio  Kommunikaatio sisältää kaksi eri näkökulmaa:  sisältö (käsittelee jotain)  suhde (valta, luottamus, pelot jne…)  …kommunikaatiosuhde on selvitettävä ja hyväksyttävä ennen kuin kommunikaation sisältö voi johtaa tulokseen

8 Annika Hongisto/ Turun normaalikoulu Vuorovaikutuspätevyys (Peavya mukaillen)  Narratiivinen kompetenssi  ohjaajan kyky kuunnella oppilaan ja vanhempien kertomuksia ja työskennellä niiden pohjalta  kyky saada oppilas kertomaan ”tarinansa” jossain muodossa

9 Annika Hongisto/ Turun normaalikoulu Vuorovaikutuspätevyys  Sosiologinen kompetenssi  kyky eritellä niitä sosiaalisia rakenteita, joissa oppilas/ vanhemmat elävät

10 Annika Hongisto/ Turun normaalikoulu Vuorovaikutuspätevyys:  Kielikulttuurinen kompetenssi:  avoimuus oppilaan/ vanhempien kulttuuriselle taustalle ja yhteyksille  kyky luoda yhteinen perusta keskinäiselle kommunikaatiolle, jossa yhteisen kielen löytäminen on keskeinen taito

11 Annika Hongisto/ Turun normaalikoulu Vuorovaikutuspätevyys  Suunnittelukompetenssi:  Oppilaalle mielekkäiden toimintaprojektien suunnitteleminen, jotka edistävät tavoitteiden saavuttamista

12 Annika Hongisto/ Turun normaalikoulu Keskusteluvalmiudet  Kuuntelu:  kuulet, mitä toinen sanoo  yrität ymmärtää, mitä toinen sanoo  yrität asettaa sanotun oikeisiin mittasuhteisiin  saat toisen käsittämään, että olet kuullut ja yrittänyt ymmärtää

13 Annika Hongisto/ Turun normaalikoulu Keskusteluvalmiudet  Nonverbaaliset valmiudet:  tilajärjestelyt  silmäkontakti  läsnäolon osoitus, rauhallisuus  seuraamisen osoitus  äänen taso, puheen tempo

14 Annika Hongisto/ Turun normaalikoulu Keskusteluvalmiudet  Verbaaliset valmiudet:  oppilaan tai huoltajan ilmaisemien tosiasioiden uudelleen muotoilu  tosiasioiden ja tunteiden uudelleen muotoilu  yhteenveto  käsittelyn alla olevaan teemaan liittyvien kysymysten asettaminen

15 Annika Hongisto/ Turun normaalikoulu Erilaiset kysymystyypit  Avoimet kysymykset (miltä se tuntui?)  Suljetut kysymykset (mitä harrastuksia sinulla on?)  johdattelevat kysymykset (voitko hyvin?)  hyökkäävät kysymykset (mikset tullut aikaisemmin kertomaan?)

16 Annika Hongisto/ Turun normaalikoulu Hyvä kysyjä  Asettaa lyhyitä kysymyksiä  kysyy yhden asian kerrallaan  asettaa kysymyksiä, joita ei tarvitse selitellä  odottaa vastausta  ei vastaa omiin kysymyksiin  ei kuulustele  ei kysy sellaista, mihin tietää jo vastauksen

17 Annika Hongisto/ Turun normaalikoulu Keskustelun I. vaihe  Keskustelun ohjaajalla tulee olla kyky:  kuunnella  muotoilla uudelleen  tehdä yhteenveto  huomioida  asettua toisen asemaan  asettaa kysymyksiä  olla selkeä  tarkentaa  johtaa keskustelua

18 Annika Hongisto/ Turun normaalikoulu Keskustelun 2. vaihe  Tavoitteena on  perspektiivien avartaminen ja päämäärien asettaminen  löytää realistinen ja käyttökelpoinen päämäärä, jota täsmennetään 3. Vaiheessa  toimintatavat: yhteenvedon muotoilu, verbalisointi, vastakkainasettelu, uuden löytäminen, luettelointi, visualisointi, tiedon jakaminen

19 Annika Hongisto/ Turun normaalikoulu Keskustelun 3. vaihe  Päämäärästä toimintaan, oppilaan tulee ehdottomasti osallistua päätöksentekoon  Ohjaajan valmiudet:  ideointi  vaihtoehtojen läpikäynti  osien yhdistäminen  arvostaminen  lopettaminen


Lataa ppt "Annika Hongisto/ Turun normaalikoulu Kehityskeskustelun lähtökohdat:  Kodin ja koulun yhteistyön monipuolistaminen ja uusien yhteistyömuotojen etsiminen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google