Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

(Arvo Peltonen, Peruskartografia 1989)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "(Arvo Peltonen, Peruskartografia 1989)"— Esityksen transkriptio:

1 (Arvo Peltonen, Peruskartografia 1989)
2 Karttaopetus ” Ellei ole karttaa ei ole maantiedettäkään, ellei tule karttaa ei tule maantiedettäkään, ellei ole karttaa se on tehtävä, kartta on maantieteen a ja o, alku ja loppu, kun maantieteilijä aloittaa työnsä, hän ottaa kartan eteensä, kun maantieteilijä päättää työnsä, hän laskee käsistään kartan.” (Arvo Peltonen, Peruskartografia 1989)

2 2.1 Tilatajun kehittyminen ja karttaopetuksen eteneminen
Karttojen piirtäminen ja tulkinta liittyvät ihmisen tilatajuun. Lapsen tilatajun kehittyminen on huomioitava karttaopetuksessa. Tilataju = tilan mieltäminen Kullakin ikäkaudella lapsella on tietty tapa mieltää ja tulkita elämää ympärillään ja siihen liittyviä esineitä ja asioita.

3 Tilatajun kehittyminen Piaget’n teorian pohjalta
Alle 2-vuotiaana ympäristön hahmottaminen on itsekeskeistä ja aisteihin perustuvaa Kodin pohjapiirros hahmottuu. 2-4-vuotiaana esineiden ja ilmiöiden suhteet tutussa tilassa alkavat hahmottua

4 Topologinen tilataju (4-7 v.)
Tilataju laajenee kodin ulkopuolelle lähiympäristöön. Lapsi pystyy kielellisesti ilmaisemaan tilaan liittyviä käsityksiään ja yhdistämään niissä asioita toisiinsa Kyky esittää mielikuvia yksinkertaisilla piirroksilla kehittyy

5 Kartoissa: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Lähde: Cantell, H., Rikkinen, H. & Tani, S. 2007)

6 Projektiivinen tilataju 1 (7-8v.)
Lapsi alkaa oppia tarkastelemaan ympäristöään toisen näkökulmasta (karttaperspektiiviopetus, karttasymbolit) Lapsi alkaa ymmärtää, mitä tarkoitetaan käsitteillä oikea ja vasen, edessä ja takana. (ilmansuuntaopetus)

7 Kartoissa: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Lähde: Cantell, H., Rikkinen, H. & Tani, S. 2007)

8 Projektiivinen tilataju 2 (9-10v.)
Lapsi kykenee ilmaisemaan tilaan liittyviä mielikuviaan tarkemmin Lapsi alkaa hahmottaa etäisyyksiä (mittakaavaopetus)

9 Kartoissa: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Lähde: Cantell, H., Rikkinen, H. & Tani, S. 2007)

10 Euklidinen tilataju (yli 11v.)
Lapsi voi tarkastella useampia muuttujia yhtä aikaa. (asteverkkojen käyttö) 11-12-vuotias on henkisesti kypsä kuvaamaan lähiympäristön jäsentyneen kartan muodossa.

11 Kartoissa: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Lähde: Cantell, H., Rikkinen, H. & Tani, S. 2007)

12 Mikä tilatajun vaihe? Millaista karttaopetusta?

13

14

15 Tilatajun kehityksessä ja karttaopetuksessa huomioitavaa
Tilataju kehittyy vähitellen eri vaiheiden kautta, mutta ilman opetusta yksilö ei koskaan saavuta euklidista tilatajun tasoa. Tilaan liittyvä tietoisuus ja ajattelu kehittyvät sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissa yksilön päämäärätietoisen toiminnan kautta.

16 Lapsen huomio on kiinnitettävä ympäristön ilmiöihin ja oppilasta on ohjattava tekemään täsmällisiä havaintoja. Opettaja voi testata omien oppilaidensa tilatajun kehittymistä mentaalikartoilla ja näin suunnata omaa opetustaan.

17 2.2 Kartankäyttötaidot ja niiden kehittäminen maantiedon opetuksessa
Karttaopetuksen tavoitteet (ks. Moniste, blogissa) Miten hyvin hallitset peruskoulun karttaopetukselta vaadittavat taidot?

18 Kartankäyttöön liittyviä peruskäsitteitä ovat:
Karttamaisen ajattelun kehittyminen vaatii peruskäsitteiden hallintaa ennen kuin karttaa voi oppia ymmärtämään kokonaisuutena. Kartankäyttöön liittyviä peruskäsitteitä ovat: Perspektiivi Suunta Symbolikieli Mittakaava

19 Kartan käyttötaitoja kehittävät tehtävät voivat olla:
1. Käsitteiden hallintaa vaativia tehtäviä Asteverkko, mittakaava, ilmansuunnat, maapallonpallonmuotoisuuden ymmärtäminen, karttaprojektio 2. Karttamerkkien tulkintaa vaativia tehtäviä Karttavärit, korkeuskäyrät, symbolit, diagrammit 3. Ongelmanratkaisutehtäviä Johtopäätösten tekeminen kartasta saatavia tietojen perusteella 4. Luovaa tuottamista vaativia tehtäviä Esimerkiksi maantieteellisten aluekuvausten laadinta karttojen avulla

20 Mekaaniset operaatiot ja merkkien tulkitseminen ovat vain välineitä, joiden avulla on mahdollisuus hyödyntää kartan sisältämää informaatiota. Varsinaisen karttaopetuksen tavoitteena on pystyä käyttämään karttoja maantieteellisten ilmiöiden kuvaamisessa ja selittämisessä sekä tekemään johtopäätöksiä luonnon ja ihmisen välisestä vuorovaikutuksesta.

21 Maantiedon opetuksessa käytettävät kartat

22 Karttoja ja ilmakuvia verkossa
Google Earth GoogleMaps


Lataa ppt "(Arvo Peltonen, Peruskartografia 1989)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google