Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND 20.1.20041 SYSTEEMINEN NÄKÖKULMA ASIANTUNTIJAYHTEISTYÖHÖN Systeemiälytapaaminen 20.1.2004 Kristiina Hukki.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND 20.1.20041 SYSTEEMINEN NÄKÖKULMA ASIANTUNTIJAYHTEISTYÖHÖN Systeemiälytapaaminen 20.1.2004 Kristiina Hukki."— Esityksen transkriptio:

1 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND 20.1.20041 SYSTEEMINEN NÄKÖKULMA ASIANTUNTIJAYHTEISTYÖHÖN Systeemiälytapaaminen 20.1.2004 Kristiina Hukki

2 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND 20.1.20042 ASIANTUNTIJAYHTEISTYÖN ONGELMIA Ei “puhuta samaa kieltä” ei yhteistä käsitystä toiminnan tavoitteista erot ajattelutavoissa ja käytännöissä ei ymmärretä toistensa työtä ja sen reunaehtoja

3 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND 20.1.20043 CASE Posiva Oy tavoitteena ydinjätteen turvallisen loppusijoitusratkaisun kehittäminen haasteena -erittäin pitkä aikaperspektiivi -työn vaikeus ja monimutkaisuus -monialainen asiantuntijatyö

4 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND 20.1.20044 ASIANTUNTIJAYHTEISTYÖN ONGELMIA Asiantuntijoiden vuorovaikutukseen liittyvät näkökulmaerot esim. tutkimuksessa eroja mm. -ajattelutavoissa -abstrahointitavoissa -tiedonmuodostumisperiaatteissa Näkökulmaerot vaikeuttavat osatehtävien tuloksena syntyvän tiedon yhdistämistä saattavat heikentää loppusijoitusratkaisun turvallisuutta

5 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND 20.1.20045 LÄHESTYMISTAPA Systeemianalyyttisen ja psykologisen näkökulman integroiminen kohdesysteeminä Posiva organisaationa joka suunnittelee loppusijoitusratkaisua ja tuottaa evidenssiä (safety case) sen turvallisuuden hyväksyttämistä varten tarkasteltu asiantuntijoiden vuorovaikutusta systeemianalyyttisesti ymmärtämistarpeen näkökulmasta tavoitteena ymmärrettävyyttä edistävien vuorovaikutustapojen kehittäminen

6 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND 20.1.20046 YMMÄRTÄMISEN MERKITYS Oltava mahdollisuus käsityksen muodostamiseen oman työn suorittamisen kannalta olennaisista asioista toiminnan ymmärrettävyys => hallittavuus => merkityksellisyys => sitoutuminen Organisaation luotava edellytykset ymmärtämiselle

7 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND 20.1.20047 VUOROVAIKUTUSTAPOJEN MERKITYS Turvallisuuskriittisessä ympäristössä pystyttävä muodostamaan käsitys oman työn turvallisuus- merkityksestä Vuorovaikutustapojen tuettava käsityksen muodostamista Organisaation luotava edellytykset turvallisuustietoisten vuorovaikutustapojen syntymiselle

8 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND 20.1.20048 ASIANTUNTIJAYHTEISTYÖN SYSTEEMINEN KEHITTÄMINEN Työn kognitiivisten vaatimusten tunnistaminen mistä voitava muodostaa käsitys -oma työ osana suurempaa kokonaisuutta ja safety casea -oman työn ja omien päätösten vaikutus muiden työtehtäviin ja päinvastoin Integroivan toimintatavan edellytysten luominen kognitiiviseen verkostoanalyysiin perustuvien yhteisten ajattelumallien kehittäminen tiedollisten tarpeiden tunnistaminen vuorovaikutustapojen systemaattinen kehittäminen päätöksentekoympäristön kehittäminen

9 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND 20.1.20049 YHTEISTEN AJATTELUMALLIEN KEHITTÄMINEN Kognitiivinen verkostoanalyysi toimintakokonaisuuden tarkastelu -yhteisen turvallisuuskonseptin luominen -eri osapuolten toisilleen asettamien vaatimusten määrittely työketjuun kuuluvien kytkentöjen ja tehtävärajapintojen tarkastelu -tiedollisten riippuvuuksien tunnistaminen -ns. oheistiedon tarpeiden tunnistaminen

10 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND 20.1.200410 OHEISTIETO Täydentävä tieto joka mahdollistaa kokonaiskuvan saamisen oman työn yhteyksistä ja riippuvuuksista (“kontekstuaalinen tieto”) suhteessa -suurempaan toimintakokonaisuuteen -muiden työtehtäviin toisten asiantuntijoiden tuottamaan tietoon liittyvien menettelytapojen ja vaikutusten (“taustatieto”) huomioon ottamisen omassa työssä, esim. -tiedon perusteet -tiedon tuottamisproseduurit ja -olosuhteet -tietoa koskevat epävarmuudet

11 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND 20.1.200411 VUOROVAIKUTUKSEN PARANTAMINEN Yhteisten ajattelumallien kehittäminen koulutuksessa / osana normaaleja työkäytäntöjä Vuorovaikutuskanavien lisääminen Oheistiedon hyödyntäminen asiantuntijoiden välisessä suorassa vuorovaikutuksessa ja organisaation tietämyksen hallinnassa

12 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND 20.1.200412 LÄHESTYMISTAVAN SUHDE SYSTEEMIÄLYTUTKIMUKSEEN Yhteisenä pyrkimyksenä systeemiajattelun edistäminen ankkuroimalla se arkipäivän toimintaan lisäämällä keskinäistä ymmärrystä Lähestymistapa tarjoaa keinoja joilla voidaan systeemikohtaisesti tunnistaa systeemiajatteluun perustuvat toimintatavat ja osoittaa niiden käytännön merkitys toiminnan kokonaisuuden kannalta tarjoaa periaatteet tiedon välittymistä parantaville yhteisille ajattelumalleille


Lataa ppt "VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND 20.1.20041 SYSTEEMINEN NÄKÖKULMA ASIANTUNTIJAYHTEISTYÖHÖN Systeemiälytapaaminen 20.1.2004 Kristiina Hukki."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google