Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oppimisvaikeudet kehityksen riskitekijöinä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oppimisvaikeudet kehityksen riskitekijöinä"— Esityksen transkriptio:

1 Oppimisvaikeudet kehityksen riskitekijöinä
Timo Ahonen

2 TEHOKAS OPPIMINEN Tarkkaavaisuus ja toiminnan- ohjaus Oppimis- strategiat Kognitiiviset prosessit ja taidot Tietoisuus omista vahvuuksista ja heikkouksista Minäkäsitys Motivaatio Kulttuuri, ympäristö, koulu, perhe, vanhemmuus

3

4 Tunteet ja oppiminen ENSIKSI:
• Oppimistilanteen “tunnesävy ja -merkitys” arvioidaan nopeasti ja automaattisesti ilman tietoista harkintaa (subkortikaaliset rakenteet, amygdala) • “Lähesty tai pakene”, “Tarkkaavaisuus-prosessien automaattinen ja tiedostamaton tunnekontrolli” Tarkkaavaisuus on vahvasti yhteydessä oppimiseen ja muistiin

5 SEN JÄLKEEN TULEVAT: Tietoiset ja hitaammat tunne-kokemukset, jotka prosessoidaan hippokampuksessa ja etuaivoissa • “Ylhäältä - alas kontrolli”. Ymmärrämme ehkä, miksi oppimistilanne on pelottava tai ei tunnu hyvältä • Pelko ja liiallisen ja jatkuva stressin kokemus oppimistilanteessa heikentää tarkkaavaisuutta. Se synnyttää liian korkean vireystilan ja “pakene jotta selviäisit” - tuntemuksia ja reagointia

6 Kielteiset tunteet, kuten ahdistuneisuus, pelko ja viha kapeuttavat tarkkaavaisuutta - myönteiset tunteet laajentavat sitä Myönteiset tunteet ja tarkkaavaisuuden laajentuminen ja joustavuus oppimistilanteissa ruokkii uteliasta tutkimista ja leikkiä ... Jotka molemmat kasvattavat sekä älyllisiä että fyysisiä taitojamme!

7

8 Oppimisvaikeuksien syyt?
• Oppimisvaikeuksien taustalla ajatellaan - ja yhä selvemmin myös tiedetään - olevan aivojen kehitykseen liittyvää erilaisuutta, joka tekee lapselle tiettyjen asioiden oppimisen vaikeammaksi kuin muille. • Erilaisuus syntyy jo sikiökehityksen aikana ja saa osin alkunsa aivojen kehitystä ohjaavista geneettisistä tekijöistä. • Näiden yksilöllisten piirteiden seuraamukset lapsen kehitykselle muotoutuvat vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.

9

10 • Kehityksen ongelmat esiintyvät usein päällekkäisinä jo pienilläkin lapsilla
•Mitä vakavampia ongelmat ovat, sitä yleisempää on myös niiden yhdessä esiintyminen Valtonen, Ahonen et.al., 2004. Developmental Medicine and Child Neurology.

11 Miksi oppimisvaikeudet päällekkäistyvät?
(Pennington, et.al., 2005)

12 Ovatko oppimisvaikeuksien taustalla olevat geenit ”Yleismies Jantusia”?
Samat geenit näyttävät säätelevän sekä taitojen kehityksen normaalia vaihtelua että oppimishäiriöitä Samat geenit ovat erilaisten oppimisvaikeuksien taustalla Plomin & Kovas (2005), Kovas & Plomin (in press) - Generalist genes.

13 • Samat geenit säätelevät usean eri piirteen kehittymistä (pleiotropia)
• Kognitiivisten taitojen ja oppimis-vaikeuksien taustalla on vaikuttamassa monia eri geenejä joiden kunkin vaikutus aivojen kehittymiseen ja sitä kautta kognitioihin on suhteellisen pieni (polygeenisyys)

14 Miten geneettiset tekijät ja toisaalta oppimiskokemukset vaikuttavat oppimisvaikeuksien päällekkäistymiseen? Trzesniewski, Moffitt, Taylor, Maughan & Caspi (2006) Child Development

15 Geneettiset tekijät Lukivaikeudet Tarkkaavaisuus-häiriöt

16 Kokemukset, ympäristö, vuorovaikutus
Geneettiset tekijät Geneettiset tekijät Lukivaikeudet Käytöshäiriöt Kokemukset, ympäristö, vuorovaikutus

17 Eli tiivistetysti... • Oppimisvaikeuksien merkityksen ymmärtäminen vaatii niiden geneettisten ja neuro-kognitiivisten mekanismien tuntemista sekä oppimisen, motivaation ja emootioiden vastavuoroisten suhteiden tarkastelua. • Oppimisvaikeuksien kietoutuminen yhteen muiden kehitysongelmien kanssa on enemmän sääntö kuin poikkeus. • Päällekkäistymisellä on vaikutusta sekä ennusteeseen että tukitoimien suunnitteluun.


Lataa ppt "Oppimisvaikeudet kehityksen riskitekijöinä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google