Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Leikin merkitys lapsen kehitykselle

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Leikin merkitys lapsen kehitykselle"— Esityksen transkriptio:

1 Leikin merkitys lapsen kehitykselle
Leikki ja tunteet Leikki ja luovuus Leikki ja oppiminen

2 Leikki ja tunteet Leikissä lapsi käsittelee eri asioita itselleen sopivalla tasolla ja tavalla Leikissä hän kokee tunteita hallittavasti (pelko, jännitys) Leikissä lapsi voi siirtää vaikeita tunteita leikkivälineisiin (suru, ahdistus, traumat) Asioita on turvallisempi käsitellä, kun omaa tunnetta kantaa roolihenkilö tai lelu

3 Leikki ja tunteet Leikissä lapsi kokee ilon ja onnistumisen lisäksi myös pettymystä. Pettymyksen sieto ja pettymyksestä selviäminen kasvattavat lasta tosi elämän pettymyk-sistä selviämiseen Onnistumisen kokemukset, hyväksytyksi tulemisen kokemukset vahvistavat itsetuntoa

4 Leikki ja luovuus Kun lapsi oppii käyttämään symboleja, mahdollistuu luova leikki Leikissä lapsi kehittää luovuuttaan Bergström: lasten leikeissä sekä kaoottinen, sekasortoinen, riehuva ja tuhoava puoli on yhtä tärkeää kuin loogisesti etenevä järjestäytynyt puoli Lapsille on taattava mahdollisuus kaikenlaisiin leikkeihin, se lisää luovuutta

5 Leikki ja oppiminen Leikin merkitys oppimisessa liittyy moti-vaatioon, mielikuvitukseen ja emotio-naaliseen syventymiseen Oppiminen ei ole vain tosiasioiden opet-telua vaan myöskin soveltamista ja yleis-tämistä. Tähän tarvitaan mielikuvitusta Leikissä lapsi käyttää rikkaampaa kieltä kuin muuten (kielen ja ajattelun kehitys)

6 Leikin avulla kehittyy (= lapsi oppii asioita)
Suunnitteleminen Kehon hahmottaminen Ajattelu Tilan hahmottaminen Ilo Ystävyys Pettymys Kommunikaatio Havainnoiminen Identiteetti Mielikuvitus Turvallisuus ”irrottelu” Itsenäisyys Vastuun ottaminen Itsehillintä Luovuus Käsitteen muodostaminen Keskittyminen Aistihavainnot Eläytyminen Joustavuus Tasa-arvoisuus Kieli Sukupuoliroolit Karkeamotoriikka Hienomotoriikka Ongelmanratkaisu Säännöt, normit Ristiriitojen selvittäminen Huomaavaisuus


Lataa ppt "Leikin merkitys lapsen kehitykselle"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google