Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Cmap-tools opetus käyttö kongnitiivinen merkitys.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Cmap-tools opetus käyttö kongnitiivinen merkitys."— Esityksen transkriptio:

1 Cmap-tools opetus käyttö kongnitiivinen merkitys

2

3 Ominaisuudet Ominaisuuksia ohjelmalla voi luoda, jakaa ja kommentoida käsitekarttoina esitettyjä tiedon kuvauksia ohjelmalla luotuja käsitekarttoja voi muuntaa kuviksi, verkkosivuiksi tai liittää niitä esimerkiksi tekstitiedostoihin käsitekarttoihin voi liittää linkkejä, liitetiedostoja ja kommentteja käsitekartat muunnettavissa ohjelmalla muihin tiedostomuotoihin, esim. PDF, HTML, JPEG jne.

4 Käsitekartta Käsitekarttaa käytetään kuvailemaan ja havainnollistamaan tietyn aihepiirin tietorakennetta, joka on aihepiirin keskeisistä käsitteistä ja niiden välisistä relaatioista muodostuva kokonaisuus. Käsitekartassa käsitteet ovat lokeroitu ja lokerot yhdistetään linkein kuvaamaan käsitteiden välisiä relaatioita. Lokeroiden ja linkkien sijoittelu muodostaa hierarkkisen tietorakenteen.

5 Cmap Toolsin pedagogisia käyttömahdollisuuksia Esimerkiksi ammatillisessa tai muussa taitoja ja tietoja yhdistävässä opetuksessa laaja-alaisen ja monipuolisen tieto- ja taitoaineksen yhdistäminen jäsentyneeksi tietorakenteeksi edellyttää sellaisten työtapojen käyttämistä, jotka edistävät irrallisen tiedon muistamisen sijaan tietorakenteen muodostamista. Eräs tällainen työskentelymenetelmä on käsitekartan laatiminen, jota luodessaan opiskelija joutuu ajattelemaan syvällisesti opiskeltavaa asiaa, sen keskeisiä käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä. Käsitekartta edistää tiedon muistamista ja ymmärtämistä. Menetelmän avulla voidaan esimerkiksi tukea erilaisten oppijoiden oppimista sekä kehittää oppimisen metataitoja, kuten esimerkiksi kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, oman toiminnan arviointia sekä reflektointia. (Liisa Haverinen, OPH, 2004)

6 Ohjaus Opettajan ohjaus tvt tukevassa opetuksessa on motivaation ja oppilaan orientoitumisen kannalta tärkeää, itse ohjelma ei tue eikä takaa syvällistä oppimista. Opettajan on huomioitava, minkälaisen pedagogisen tavoitteen on sisällyttävä itse tehtävän suunnitteluun ja toteutukseen. Selkeä pedagoginen tavoite ohjaa oppilasta siihen mitä tavoitteita oppilailta odotetaan ja siten edesauttaa motivointia tehtävän suhteen. Tehtävän aikana annettu oikea aikainen ja rakentava palaute auttaa oppilasta arvioimaan minkälaista suoritusta heiltä odotetaan ja minkälaista suoritusta opettaja arvostaa. (Järvelä, S., Häkkinen, P., Lehtinen, E. 2006. Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. s.67 – 68. WSOY, Porvoo.) Cmap toolsissa on opettajalla mahdollista antaa palautetta ja seurata prosessin kehittymistä, niin kuin aikaisemmin on mainittu.

7 Arviointia Cmap Toolsia pidetään viimeisteltynä, varsinkin Jarmo Myllärin tekemää suomennosta. Hyvien ominaisuuksien, kuten automaattisen asettelutoiminnon avulla voidaan luoda erittäin siistejä käsitekarttoja, joihin on mahdollista linkittää myös muita resursseja, kuten www-osoitteita. Ohjelma muuntaa käsitekartat erittäin kattavasti muihin tiedostomuotoihin, esim. PDF, HTML, JPEG jne. Huonoina puolina voidaan pitää ohjelman ajoittaista hidasta avautumista, mikä johtuu asiakasohjelman isosta tiedostokoosta ja Java-ohjelmointikielestä. Useasta erillisestä ikkunasta koostuva käyttöliittymä ei miellytä kaikkia. Lisäksi käyttäjät moittivat pakkorekisteröintiä.

8 Arviointia Esimerkiksi ammatillisessa tai muussa taitoja ja tietoja yhdistävässä opetuksessa laaja-alaisen ja monipuolisen tieto- ja taitoaineksen yhdistäminen jäsentyneeksi tietorakenteeksi edellyttää sellaisten työtapojen käyttämistä, jotka edistävät irrallisen tiedon muistamisen sijaan tietorakenteen muodostamista. Eräs tällainen työskentelymenetelmä on käsitekartan laatiminen, jota luodessaan opiskelija joutuu ajattelemaan syvällisesti opiskeltavaa asiaa, sen keskeisiä käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä. Käsitekartta edistää tiedon muistamista ja ymmärtämistä. Menetelmän avulla voidaan esimerkiksi tukea erilaisten oppijoiden oppimista sekä kehittää oppimisen metataitoja, kuten esimerkiksi kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, oman toiminnan arviointia sekä reflektointia. (Liisa Haverinen, OPH, 2004)


Lataa ppt "Cmap-tools opetus käyttö kongnitiivinen merkitys."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google