Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Arviointi Hyökkälän koulussa lv

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Arviointi Hyökkälän koulussa lv"— Esityksen transkriptio:

1 Arviointi Hyökkälän koulussa lv. 2016-17

2 Todistukset 7-9lk - Yläkoulu antaa numerot todistuksissa jouluna ja keväällä, niin kuin tähänkin asti Sen lisäksi ohjaus- ja seurantakeskustelut marras-tammikuun aikana 1-6lk Numeroarviointi ainoastaan 6.luokan keväällä 1-5lk sanallinen arviointi keväällä Sen lisäksi arvioidaan laaja-alaisen osaamisen taidot 1-6 luokilla vähintään 2 kertaa lukuvuodessa WILMAN työkalulla, käydään läpi ohjaus- ja seurantakeskustelussa marras- joulukuun aikana - Keskustelu korvaa alakoulussa joulutodistuksen= välitodistuksen

3 Laaja-alainen osaaminen

4 Laaja-alaisen osaamisen taitojen arviointilauseet 1-6lk
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen Luotan itseeni ja omiin näkemyksiini. Käytän päättelyä ja ongelmanratkaisutaitoja apuna oppimisessa. L2 Vuorovaikutus ja ilmaisu, kulttuurinen osaaminen Ilmaisen mielipiteeni rakentavasti. Suhtaudun myönteisesti yhteistyöhön toisten oppilaiden kanssa. L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot Otan vastuuta omasta toiminnastani. Kannan vastuuta myönteisen ilmapiirin luomisessa.

5 L4 Monilukutaito Pohdin saamani viestin merkitystä. Arvioin tiedon luotettavuutta. L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Opettelen ja otan haltuun uusia laitteita, ohjelmia ja palveluja. Käytän tieto- ja viestintätekniikkaa turvallisesti ja vastuullisesti. L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys Työskentelen oma-aloitteisesti ja sinnikkäästi. Sovitan yhteen omia ideoitani toisten ideoiden kanssa. L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen Teen ehdotuksia yhteisten asioiden ratkaisemiseksi. Noudatan yhteisesti sovittuja toimintatapoja.

6 Ohjaus- seurantakeskustelu + arvioinnin osuus 1-6 luokilla
Oppilas ja opettaja täyttävät WILMAN työkalulla yhteisesti 1-2luokilla laaja-alaisen osaamisen taitoja, 3-6lk tapahtuu itsenäisesti opettajan tuella Ennen keskustelua kotona täytetään lomake joissa kysellään yleisiä koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan liittyviä kysymyksiä Varsinainen ohjaus-ja seurantakeskustelu käydään entisen kolmikantakeskustelun mukaisesti, jossa mukana arviointiosuus Keskustelun pääkohdat kirjataan ylös, WILMAN työkalu tulossa tähänkin. Tapahtuu marras-joulukuussa Varsinaisia todistuksia ei anneta

7 Huomioita ohjaus-ja seurantakeskusteluun
Miten oppilas edistyy oppiaineissa suhteessa vuosiluokan tavoitteisiin? Miten oppilas edistyy laaja-alaisen osaamisen taidoissa suhteessa tavoitteisiin? Miten oppilas käyttäytyy, työskentelee ja tekee yhteistyötä eri tilanteissa? Mitkä ovat oppilaan vahvuudet? Miten niitä voi hyödyntää oppimisessa? Missä asioissa oppilaan pitäisi kehittyä? Mitä tavoitteita oppimiselle asetetaan? Kuinka tavoitteisiin voi päästä? Laajennettu arviointikeskustelu 2. ja 6. vuosiluokalla  2. luokalla keskustelussa painotetaan edistymistä kielellisissä valmiuksissa ja taidoissa huolehtia tehtävistä itsenäisesti ja ryhmässä. Lisäksi annetaan palautetta oppiaineissa etenemisestä. 6. luokalla arviointikeskustelussa painotetaan työskentelytaitojen ja oppimisen taitojen kehittymistä ja oppimismotivaation tukemista. Oppilaan suorituksia verrataan valtakunnallisiin hyvän osaamisen kriteereihin. 

8 Jatkuvan arvioinnin työkalu WILMASSA
Kari Teittinen esittelee


Lataa ppt "Arviointi Hyökkälän koulussa lv"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google