Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Laaja-alainen osaaminen OPS 2016

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Laaja-alainen osaaminen OPS 2016"— Esityksen transkriptio:

1 Laaja-alainen osaaminen OPS 2016

2 Opetussuunnitelman perusteet 2016
Koulun toiminta-kulttuuri Monialaiset oppimis-kokonaisuudet Ilmiöpohjainen oppiminen Laaja-alainen osaaminen Oppimis-käsitys oppiaineet oppiaineet Ulla Rasimus, Leena Nousiainen

3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Monilukutaito Tieto- ja viestintä-teknologinen osaaminen Työelämä- taidot ja yrittäjyys Osallistuminen ja vaikuttaminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen - tiedot - taidot - arvot - asenteet - tahto Ihmisenä ja kansalaisena kasvaminen Perusteluonnos 2014

4 3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen
tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla. Siihen, miten oppilaat käyttävät tietojaan ja taitojaan, vaikuttavat oppilaiden omaksumat arvot ja asenteet sekä tahto toimia. Laaja-alaisen osaamisen lisääntynyt tarve nousee ympäröivänmaailman muutoksista  Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet täsmennetään luvuissa 13, 14 ja 15 vuosiluokkakokonaisuuksittain. Tavoitteet on otettu huomioon oppiaineiden tavoitteiden ja keskeisten sisältöalueiden määrittelyssä. Oppiainekuvauksissa osoitetaan oppiaineiden tavoitteiden yhteys laaja- alaiseen osaamiseen. Ulla Rasimus, Leena Nousiainen

5 Laaja-alainen osaaminen L1-L7
Laaja-alainen osaamisen tavoitteet on määritelty luokka- asteittain ja kaikissa oppiaineissa: mitkä ovat laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilla (1-2, 3-4, 5- 6 ja 7-9) , perusteiden tavoitekuvauksia voidaan hyödyntää sellaisenaan, sekä niiden mahdolliset paikalliset painotukset ja miten oppilaiden laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan eri vuosiluokilla mitkä ovat kunkin oppiaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt eri vuosiluokalla mitkä ovat kunkin oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet vuosiluokkakokonaisuudessa Ulla Rasimus, Leena Nousiainen

6 Laaja-alainen osaaminen Yhteistoiminnallinen palapeli- ja akvaario-menetelmä
Jako seitsemään – jokainen lukee yksin yhden laaja-alaisen osaamisen (L1- L7) osa-alueen. Etsitään noin viisi ydinasiaa. Otetaan saman alueen lukenut pari ja käydään keskustellen läpi teksti ja verrataan valittuja ydinasioita. Muodostetaan 7 hengen ryhmä siten, että ryhmässä on jokaisen laaja-alaisen osaamisalueen lukenut henkilö ( L1- L7) Opetetaan järjestyksessä muille oma osa-alue Etsitään keskustellen ja priorisoiden ydinasiat kokonaisuudesta, kirjataan Ryhmä valitsee edustajan ja evästää hänet akvaariokeskusteluun Akvaariokeskustelu käydään piirissä, muut kuuntelevat ympärillä Kuuntelijat voivat myös ottaa osaa keskusteluun Ulla Rasimus / Leena Nousiainen

7 Opetussuunnitelmaprosessin vastuut
Koulujen taso Opetuksen järjestäjän taso Kansallinen taso Pedagoginen johtaminen Tulevaisuuden tavoitteet osaksi koulun toimintakulttuuria Opsin toteuttaminen Strateginen johto, pedagoginen linjavastuu, ops -päätökset Paikallisen työn organisointi, resursointi, seuranta, kehittäminen Opetuksen kehittämisen strategiset ja pedagogiset linjaukset OPH perusteet Opetuslaki ja asetus, VN asetus, hallituksen linjaukset, KESU

8 Paikallisesti ratkaistavia asioita
Miten toimintakulttuuri toteutuu koulutyön käytännön järjestämisessä Miten oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto järjestetään Miten oppilaan arviointi toteutetaan ja turvataan sen yhdenvertainen toteutuminen Miten kieli- ja kulttuuriryhmien opetus järjestetään Miten siirtymävaiheet ja vuosiluokkakokonaisuudet toimivat Miten oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan ja jaetaan vuosiluokittain Miten työ organisoidaan ja resursoidaan Miten yhteistyö rakennetaan – miten erityisesti oppilaat ja huoltajat saadaan mukaan Miten määritellään opetuksen arvoperusta ja tehtävä Miten pohditaan oppimiskäsityksen vaikutusta Miten opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet täsmennetään; erityisesti laaja-alainen osaaminen Miten oma toimintakulttuuri linjataan IRMELI HALINEN


Lataa ppt "Laaja-alainen osaaminen OPS 2016"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google