Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Seppo Mentula ops-koordinaattori Tuusula 2015 Opetussuunnitelma uudistuu.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Seppo Mentula ops-koordinaattori Tuusula 2015 Opetussuunnitelma uudistuu."— Esityksen transkriptio:

1 Seppo Mentula ops-koordinaattori Tuusula 2015 Opetussuunnitelma uudistuu

2 Opetussuunnitelma (OPS) on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Suomessa opetussuunnitelmat perustuvat opetushallituksen määrittämiin opetussuunnitelman perusteisiin. Opetussuunnitelma on kaiken koulutyön perusta. Se on suunnitelma siitä, mitä ja miten koulussa opiskellaan. Opetussuunnitelma ohjaa ja kehittää koulun käytännön opetus- ja kasvatustoimintaa. Se on opettajan tärkein työväline. Mikä opetussuunnitelma on?

3 Sirpa Oja, oppimis- ja ohjauskeskus Onerva Miksi muutosta tarvitaan?

4 Mikä muuttuu? MITEN OPETETAAN JA OPITAAN ON KESKIÖSSÄ.  Tavoitteena laaja-alainen osaaminen: - Ajattelu ja oppimaan oppiminen - Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu - Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot - Monilukutaito - Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen - Työelämätaidot ja yrittäjyys - Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen - Laaja-alainen ja ilmiöpohjainen osaaminen ja oppiminen  oppiaine- ja luokkarajojen ylittäminen -Aktiivista oppimista ja oppijuutta tukevat työtavat -Oppimaan oppimiseen ohjaaminen - Koulu oppivana yhteisönä, jossa kaikki oppivat toisiltaan: * yhteisöllisyys, yhteistoiminnallisuus, osallisuus ja demokratia -Koulun henkilökunnan yhteistoiminta esimerkiksi samanaikaisopettajuus ja muut joustavat järjestelyt

5 -Aktiivista oppimista ja oppijuutta tukevia työtapoja -Oppimaan oppimiseen ohjaaminen - Koulua kehitetään oppivaksi yhteisöksi, jossa kaikki oppivat toisiltaan: * yhteisöllisyys, yhteistoiminnallisuus, osallisuus ja demokratia -Koulun henkilökunnan yhteistoimintaa lisätään. Esimerkiksi samanaikaisopettajuus ja muut joustavat järjestelyt - Oppilaita osallistetaan Miten?

6 -Pedagoginen lähestymistapa, jossa oppiainerajat ylittäen tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina. --> Oppilaat voivat näin hahmottaa koulussa opiskeltavien asioiden merkitystä oman elämän ja yhteisön sekä yhteiskunnan ja ihmiskunnan kannalta -Menetelmänä muun muassa monialaiset oppimiskokonaisuudet: * Mukana useampi oppiaine * Laajuus vähintään oppilaan viikkotuntimäärä * Jokaisen oppilaan osallistuttava vähintään yhteen kokonaisuuteen lukuvuodessa Opetuksen eheyttäminen

7 OPS-työn eteneminen Tuusulassa - Tuusulan opetussuunnitelmatekstin luonnokset tulevat huoltajien kommentoitaviksi kuluvan syksyn aikana Tuusulan opetussuunnitelma - blogiin. Kun kommentointi avautuu, asiasta tiedotetaan kunnan nettisivujen ja Wilman kautta. -Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön alakouluissa 1.8.2016 sekä yläkoulussa seuraavasti: 7.lk 1.8.2017, 8.lk 1.8.2018 ja 9.lk 1.8.2019. Toimintakulttuuriin liittyvältä niin sanotulta yleiseltä osaltaan ops-tulee myös koko yläkoulun käyttöön 1.8.2016. Opetussuunnitelmablogi: https://tuusulanopetussuunnitelma.wordpress.com/ Tuusulan opetussuunnitelmasivusto: http://web.tuusula.fi/ops/index.tmpl?sivu_id=5545 http://web.tuusula.fi/ops/index.tmpl?sivu_id=5545


Lataa ppt "Seppo Mentula ops-koordinaattori Tuusula 2015 Opetussuunnitelma uudistuu."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google