Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa."— Esityksen transkriptio:

1

2 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016

3 Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen tuntijako ja opetuksen tavoitteet. Nyt uudistetaan samanaikaisesti esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opsit. Uudistus 10 vuoden välein

4 Portaittain käyttöön Esiopetuksessa elokuusta 2016 alkaen Perusopetuksessa portaittain neljän vuoden aikana: - vuosiluokat 1-6 elokuussa 2016 - vuosiluokka 7 elokuussa 2017 - vuosiluokka 8 elokuussa 2018 - vuosiluokka 9 elokuussa 2019 Lukiokoulutuksessa portaittain kolmen vuoden aikana elokuusta 2016 alkaen

5 Oppimisen ilo Yhdessä oppien Kieli, kehollisuus ja aistien käyttö Luovan ja kriittisen ajattelun taidot Ongelman- ratkaisu- taidot Myönteiset tunne- kokemukset UUSI OPPIMIS- KÄSITYS

6 Oppilaalla aktiivinen rooli Oppilas on aktiivinen toimija. Oppilas asettaa tavoitteita. Oppilas ratkaisee ongelmia itsenäisesti ja muiden kanssa. Oppilas reflektoi. Oppilas pohtii toimintansa seurauksia muihin ihmisiin.

7 Koulu on tiiviissä yhteistyössä vanhempien, yhteiskunnallisten toimijoiden sekä yritysten ja työelämän kanssa.

8 Seitsemän laaja-alaista osaamiskokonaisuutta. Oppiainekeskeisyydestä laaja-alaiseen osaamiseen

9 Oululaiset polut tukevat oppimista Kestävän kehityksen polku Kulttuuripolku Maailmankansalaisen polku Yrittäjyyskasvatuksen polku Tiedonhallinnan polku Hyvinvoinnin polku

10 Tieto- ja viestintätekniikkaan taitotasot Vuosiluokille 1-9 on laadittu taitotasot, jotka määrittelevät, millaisia tieto- ja viestintätekniikan taitoja oppilaalla tulee olla 9. luokan loppuessa. Taitotasot ohjaavat sekä oppilasta, opettajaa että vanhempia.

11 Esimerkki: 1. luokan päättyessä oppilas… ymmärtää käyttäjätunnuksen merkityksen osaa kirjautua sisään koulun tarjoamaan oppimisympäristöön ja ulos sieltä on aloittanut näppäintaitojen harjoittelun ja tutustuu näppäimistön eri toimintoihin tietää internet-selaimen käytön perusteita osaa käyttää verkkosivuja ja digitaalisia oppimateriaaleja opettajan ohjeiden mukaisesti osaa tuottaa omalle tasolle sopivia tekstejä tekstinkäsittelyohjelmalla tietää, että työ pitää tallentaa heti työskentelyn aluksi eikä vasta lopuksi ymmärtää ohjelmoinnin perusperiaatteita leikinomaisessa viitekehyksessä ymmärtää verkkomateriaalien, pelien ja elokuvien ikärajat tietää tieto- ja viestintätekniikan turvallisen käytön perusteita osaa tunnistaa erilaisia tiedonlähteitä tuntee oman koulun kirjaston ja lähikirjaston osaa huolehtia omasta kirjastokortista.

12 Viikoittaiset tuntimäärät eri luokilla Vuosiluokkatuntia 1. luokka19 h 2. luokka20 h 3. luokka22 h 4. luokka24 h 5. luokka25 h 6. luokka25 h 7. luokka30 h 8. luokka29 h 9. luokka30 h

13 Keskeiset muutokset oppiaineissa ENGLANTI alkaa 2. luokalla. RUOTSIN opiskelu alkaa jo 6. luokalla koko maassa. YHTEISKUNTAOPPIA opiskellaan jo 4. ja 5. luokilla. Yhteinen KÄSITYSOPPIAINE, joka sisältää entiset tekstiilityön ja teknisen työn. LISÄÄ OPPITUNTEJA yhteiskuntaoppiin, liikuntaan, musiikkiin ja kuvataiteeseen.

14 Ympäristöoppia opiskellaan yhtenäisenä kokonaisuutena 6. luokan loppuun YMPÄRISTÖ- OPPI terveystietobiologiamaantietofysiikkakemia

15 Oppimisen arviointi on jatkuvaa Arviointi perustuu tavoitteisiin ja kriteereihin sekä monipuoliseen näyttöön. Tavoitteita asetetaan yhdessä: oppilas omalle oppimiselleen arviointikeskusteluissa oppilaan, huoltajien ja opettajan kesken luokassa muiden oppilaiden kanssa.

16 Arviointia sanallisesti ja numeroin LUKUVUOSIARVIOINTI vuosiluokat 1-4: sanallinen arviointi vuosiluokat 5-9: numeroarviointi VÄLIARVIOINTI vuosiluokat 1-5: arviointikeskustelu vuosiluokat 6-9: väliarviointitodistus numeroin

17 Oppilaan, huoltajan ja opettajan välinen arviointikeskustelu korvaa väliarvioinnin eli joulutodistuksen vuosiluokilla 1-5.

18 Kehityskeskustelu joka vuosi Oppilas ja huoltaja kutsutaan myös kehityskeskusteluun – pääsääntöisesti lukuvuoden alussa. Vuosiluokilla 1 ja 7 vanhemmat ja lapsi kutsutaan Lapset puheeksi -keskusteluun. Kehityskeskustelu voidaan aina toteuttaa Lapset puheeksi -keskusteluna.

19 Lue lisää Opetushallituksen ops 2016 -sivusto: www.oph.fi/ops2016 www.oph.fi/ops2016 Oulun kaupungin OPS-portaali-sivusto: www.ouka.fi/opetussuunnitelma Tämä esitys on luettavissa em. osoitteessa. www.ouka.fi/opetussuunnitelma


Lataa ppt "Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google