Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Laaja-alainen osaaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Laaja-alainen osaaminen"— Esityksen transkriptio:

1 Laaja-alainen osaaminen
Arvioinnin painopisteet Ikaalisissa lukuvuosittain

2

3 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
1.lk: oman oppimisen edistymisen havainnointi ja tietoiseksi tekeminen 2.lk: omien kokemusten, havaintojen ja kysymysten esittäminen 3.lk: työskentelyn suunnittelu, tavoitteiden asettaminen ja tulosten arviointi 4.lk: tietolähteiden ja apuvälineiden käyttö asioiden kriitteisessä tarkastelussa 5.lk: vertaisoppiminen eli parin ja ryhmän kanssa työskentely ja oppimiseen tähtäävä vuorovaikutus 6.lk: edistyminen työskentely- ja oppimisen taidoissa

4 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
1.lk: myönteinen vuorovaikutus ja yhteistyö lähiympäristössä 2.lk: harjoitellaan monenlaista esiintymistä 3.lk: lasten oikeuksien tunteminen ja ymmärtäminen 4.lk: kulttuuriperinnön tunteminen ja uuden kulttuurin luominen 5.lk: rohkeus kansainväliseen vuorovaikutukseen vieraalla kielellä 6.lk: mediakulttuurin analysointi ja median vaikutusten pohdinta

5 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
1.lk: sosiaaliset suhteet, kaveritaidot ja tunteiden ilmaisu 2.lk: turvataidot: lähiympäristössä liikkuminen ja vaaratilanteissa toimiminen 3.lk: opitaan ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitys 4.lk: pyöräilykasvatus ja liikkuminen aiempaa laajemmassa lähiympäristössä 5.lk: pohditaan aktiivisen elämäntavan merkitystä hyvinvoinnille 6.lk: jakamisen, kohtuullisuuden ja säästäväisyyden sekä talouden suunnittelun merkityksen harjoittelu: kestävän kuluttamisen käytännöt

6 Monilukutaito 1.lk: kysymisen ja ihmettelyn kautta oppiminen
2.lk: kuvanlukutaidot ja visuaalinen vaikuttaminen lähiympäristössä 3.lk: fiktion, faktan ja mielipiteen tarkastelu ja erottelu 4.lk: tekstien tavoitteiden tunnistaminen 5.lk: monipuolisten tietolähteiden käyttö ja tulkinta 6.lk: omakohtainen työskentely eri medioiden ja mediaesitysten parissa

7 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
1.lk: laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden keskeiset käyttöperiaatteet 2.lk: tiedonhankintataidot ja tvt:n turvallinen sekä asiallinen käyttötapa 3.lk: tekstien tuottaminen ja kuvan, äänen, videon, animaation tekeminen 4.lk: useampien lähteiden käyttö tiedonhaussa ja lähdekriittisyys 5.lk: työskentelyn merkitys terveydelle ja vastuullinen käyttö 6.lk: verkostoituminen, työskentelyn ja tuotosten dokumentointi sekä arviointi

8 Työelämätaidot ja yrittäjyys
1.lk: yhteistyö toisten kanssa 2.lk: omien vahvuuksien tunnistaminen 3.lk: pitkäjänteinen työskentely ja vastuun ottaminen tekemisistään 4.lk: sisukkuus työn loppuun saattamisessa 5.lk: vastavuoroisuuden ja neuvottelutaitojen opettelu 6.lk: yrityksen toimintaperiaatteiden ymmärtäminen

9 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
1.lk: luokan yhteisten sääntöjen luominen ja noudattaminen 2.lk: kierrättäminen 3.lk: oman mielipiteen esittäminen 4.lk: omien oppimistavoitteiden pohdinta ja toteuttaminen 5.lk: median käytön harjoittelu vaikuttamisen välineenä 6.lk: ymmärrys omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle.

10 Ensimmäisen luokan painotukset
oman oppimisen edistymisen havainnointi ja tietoiseksi tekeminen myönteinen vuorovaikutus ja yhteistyö lähiympäristössä sosiaaliset suhteet, kaveritaidot ja tunteiden ilmaisu kysymisen ja ihmettelyn kautta oppiminen laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden keskeiset käyttöperiaatteet yhteistyö toisten kanssa luokan yhteisten sääntöjen luominen ja noudattaminen

11 Toisen luokan painotukset
omien kokemusten, havaintojen ja kysymysten esittäminen harjoitellaan monenlaista esiintymistä turvataidot: lähiympäristössä liikkuminen ja vaaratilanteissa toimiminen kuvanlukutaidot ja visuaalinen vaikuttaminen lähiympäristössä tiedonhankintataidot ja tvt:n turvallinen sekä asiallinen käyttötapa omien vahvuuksien tunnistaminen kierrättäminen

12 Kolmannen luokan painotukset
työskentelyn suunnittelu, tavoitteiden asettaminen ja tulosten arviointi lasten oikeuksien tunteminen ja ymmärtäminen opitaan ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitys fiktion, faktan ja mielipiteen tarkastelu ja erottelu tekstien tuottaminen ja kuvan, äänen, videon, animaation tekeminen pitkäjänteinen työskentely ja vastuun ottaminen tekemisistään oman mielipiteen esittäminen

13 Neljännen luokan painotukset
tietolähteiden ja apuvälineiden käyttö asioiden kriitteisessä tarkastelussa kulttuuriperinnön tunteminen ja uuden kulttuurin luominen pyöräilykasvatus ja liikkuminen aiempaa laajemmassa lähiympäristössä tekstien tavoitteiden tunnistaminen useampien lähteiden käyttö tiedonhaussa ja lähdekriittisyys sisukkuus työn loppuun saattamisessa omien oppimistavoitteiden pohdinta ja toteuttaminen

14 Viidennen luokan painotukset
vertaisoppiminen eli parin ja ryhmän kanssa työskentely ja oppimiseen tähtäävä vuorovaikutus rohkeus kansainväliseen vuorovaikutukseen vieraalla kielellä pohditaan aktiivisen elämäntavan merkitystä hyvinvoinnille monipuolisten tietolähteiden käyttö ja tulkinta työskentelyn merkitys terveydelle ja vastuullinen käyttö vastavuoroisuuden ja neuvottelutaitojen opettelu median käytön harjoittelu vaikuttamisen välineenä

15 Kuudennen luokan painotukset
edistyminen työskentely- ja oppimisen taidoissa mediakulttuurin analysointi ja median vaikutusten pohdinta jakamisen, kohtuullisuuden ja säästäväisyyden sekä talouden suunnittelun merkityksen harjoittelu: kestävän kuluttamisen käytännöt omakohtainen työskentely eri medioiden ja mediaesitysten parissa verkostoituminen, työskentelyn ja tuotosten dokumentointi sekä arviointi yrityksen toimintaperiaatteiden ymmärtäminen ymmärrys omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle.


Lataa ppt "Laaja-alainen osaaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google