Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PÄIVITETTY ARVIOINTI Kaisa Nykänen 2016. OPS 2016  Otetaan käyttöön elokuussa 2016  Yläkoulu portaittain: elo 2017, elo 2018 ja elokuusta 2019 koko.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PÄIVITETTY ARVIOINTI Kaisa Nykänen 2016. OPS 2016  Otetaan käyttöön elokuussa 2016  Yläkoulu portaittain: elo 2017, elo 2018 ja elokuusta 2019 koko."— Esityksen transkriptio:

1 PÄIVITETTY ARVIOINTI Kaisa Nykänen 2016

2 OPS 2016  Otetaan käyttöön elokuussa 2016  Yläkoulu portaittain: elo 2017, elo 2018 ja elokuusta 2019 koko perusaste opiskelee uuden opsin mukaan  Alakoulu muuten kokonaisuudessa, mutta 6 lk jatkaa fy-ke-bi-ma ei YLT, valinnaisessa A2-kielessä myös joustoa, kuten myös HIYH  UO-OPELLA VANHA JA UUSI OPS RINNAKKAIN 3 LUKUVUOTTA!

3 http://www.oph.fi/ops2016

4 ORTODOKSINEN OPS  Tehty yhteistyönä kentän toiveesta  Marraskuusta 2014 tammikuuhun 2016  Löytyy kirkon sivuilta, kasvatuksen alta  Saa vapaasti muokata

5

6 VUOSILUOKKAISTETUT TAVOITTEET RUNSAASTI SISÄLTÖJÄ ESIMERKKEJÄ OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ JA TYÖTAVOISTA TAVOITTEESEEN LIITTYVÄT SISÄLTÖALUEIDEN JA LAAJA- ALAISEN OSAAMISEN KOODIT (huom!) ARVIOINNIN KRITEERIT JA ARVIOINNIN KOHDE

7 KÄSITYS OPPIMISESTA  Oppilas aktiivinen toimija  Myönteiset tunnekokemukset ja yhdessä oppiminen  Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa, yhteisöllinen oppiminen, vertaisoppiminen  Kasvaminen vastuuseen omasta oppimisesta…

8 KASVAMINEN VASTUUSEEN OMASTA OPPIMISESTA  Oman oppimisprosessin hahmottaminen  Tavoitteiden asettaminen  Oman työn suunnittelu  Arviointi - prosessin arviointi!  Opettaja: kasvattava ja ohjaava palaute

9 VANHA VS. UUSI TYYLI  Edellytetty tuotos ja lopputulos  Oppiaine, sisältö, tieto  Välittömät kokemukset kontekstista  Tiedon muistaminen ja muistista palauttaminen  Muistamisen arviointi  Prosessi, jolla päästään lopput ulokseen  Omat strategiat, taidot, vaihto ehtoiset menetelmät  Universaalit, sovellettavat oppimisen periaatteet  prosessin siltaaminen sisältöihin Päivi Hartman 2014

10 OPPIMISEN ARVIOINTI  Ohjaa ja kannustaa opiskelua  Kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin  On monipuolista  POL 22§  Kehittää ryhmän edellytyksiä vertaisarviointiin

11 Arviointi edistää oppimista…

12 HYVÄ ARVIOINTIKULTTUURI  Oppilaan ja opettajan vuorovaikutus  Yhteistyö kodin kanssa  Tavoitteet ja arviointikäytänteet  Tukea tarvitsevat oppilaat Riittävästi ja riittävän usein tietoa oppilaalle ja kotiin opintojen edistymisestä työskentelystä käyttäytymisestä (Perusopetusasetus 10§)

13 Opettajan itsearviointi ja itsereflektointi…

14

15 Huomio oppilaan onnistumiseen ja edistymiseen suhteessa aiempaan osaamiseen.

16 MONIPUOLISET MENETELMÄT  Jatkuva palaute oppimistilanteissa – tutkitusti tehokasta!  Joustavat arviointikäytänteet  Pois esteet osaamisen ja edistymisen näyttämisen tieltä  Suulliset näytöt  Ryhmäkokeet  Lisää aikaa  Tehtävien avaaminen ja havainnollistaminen  Rauhallinen tila  Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen  Lievätkin oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon  Kehittyvä suomen / ruotsin kielen taito  Erilainen kulttuuritausta

17 ARVIOINNIN KOHTEET 1.  OPPIMINEN  Suhteessa aiempaan osaamiseen  Suhteessa asetettuihin tavoitteisiin  Valtakunnalliset arviointikriteerit 6 lk ja päättöarviointi  Perusteissa ikäkausien kuvaukset ja oppiaineissa pieni kappale arvioinnista  Onnistumisen kriteerit sovitaan yhdessä keskustellen työtä aloitettaessa

18 VUOROVAIKUTUS – KESKUSTELLAAN YHDESSÄ  Mitä on tarkoitus oppia?  Mitä on jo opittu?  Miten voi edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan?  Miksi tämä tunti on?

19 ARVIOINNIN KOHTEET 2.  TYÖSKENTELY  Itsenäisen työskentelyn taidot  Yhdessä työskentelyn taidot  Taito suunnitella työtä  Taito säädellä työskentelyä  Taito arvioida omaa työtä  Taito toimia vastuullisesti  Taito toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa  Parhaansa yrittäminen

20 ARVIOINNIN KOHTEET 3.  KÄYTTÄYTYMINEN  Koulun kasvatustehtävä  Toisten ihmisten huomioonottaminen  Ympäristöstä huolehtiminen  Yhteisesti sovittujen ohjeiden ja sääntöjen noudattaminen  Asiallinen, tilannetietoinen käyttäytyminen  Hyvät tavat  Ei kohdistu persoonaan tai temperamenttiin  Tavoitteet määritellään paikallisessa opsissa!

21 PERIAATTEITA  Luokilla 1-7 sanallinen tai numeroarviointi tai niiden yhdistelmä  Opetuksen järjestäjä päättää!  Luokilla 8-9 numeroarviointi  Toiminta-aluettain annettavassa opetuksessa käytetään sanallista arviointia  Yksilöllistetyt oppimäärät kuten sovittu  S2-oppilaat: sanallinen arviointi päättöarviointiin asti mahdollinen

22

23 USKONTO 1-2-LUOKILLA: ARVIOINTI  Ohjaavaa ja kannustavaa  Palaute osana työskentelyä ja yhteisiä keskusteluja  Ohjaa yhteistyötaidoissa  Rohkaisee ilmaisemaan ajatuksiaan

24 ARVIOINTI NIVELKOHDASSA 2 LK USKONTOYLEINEN OSA  Edistyminen:  Lähiympäristön katsomuksellisten ilmiöiden tunnistamisessa ja nimeämisessä  Ryhmässä toimimisen taidoissa  Ajatusten ilmaisemisessa ja toisten kuuntelemisessa  Edistyminen:  Kielellisissä valmiuksissa: kysymisen ja kuuntelemisen taidot, vuorovaikutustaidot ja taito ilmaista itseään  Työskentelytaidoissa: itsenäisen ja ryhmässä toimimisen taidot  Itsestä huolehtimisen taidoissa  Taidossa huolehtia yhdessä sovituista tehtävistä

25 USKONTO 3-6-LUOKILLA: ARVIOINTI  Ohjaavaa ja kannustavaa  Palaute osana työskentelyä ja yhteisiä keskusteluja  Ohjaa yhteistyötaidoissa  Rohkaisee ilmaisemaan ajatuksiaan

26 ARVIOINTI 3-6 JA NIVELKOHDASSA 6LK USKONTONIVEL  Edistyminen:  Lähiympäristön katsomuksellisten ilmiöiden tunnistamisessa ja nimeämisessä  Ryhmässä toimimisen taidoissa  Ajatusten ilmaisemisessa ja toisten kuuntelemisessa Hyvän osaamisen kriteerit 6 lk  Opiskelumotivaation tukeminen  Kehittyminen:  Työskentelytaidoissa  Oppimisen taidoissa  Edistyminen:  Oppiaineissa –Laaja-alaisessa osaamisessa Hyvän osaamisen kriteerit

27 USKONTO 7-9-LUOKILLA: ARVIOINTI  Ohjaavaa ja kannustavaa  Perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin  Perustuu oppilaiden monimuotoisten tuotosten tarkasteluun  Arvioidaan opiskeluprosessia  Säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta  Itsearviointia  Vertaispalautetta

28 PÄÄTTÖARVIOINTI  Valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit  Otetaan huomioon kaikki kriteerit, vaikka ko. tavoite olisi paikallisessa opsissa 7- tai 8-luokalla  Arvosana 8, mikäli oppilas osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista  Tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikompaa suoriutumista joidenkin muiden tavoitteiden osalta *  Arvosana 5, jos oppilas osoittaa jossakin määrin kriteerien mukaista osaamista  * välttävän tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida hylätyn suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta

29 PÄÄTTÖARVIOINTI  EI AIEMPIEN ARVOSANOJEN KESKIARVO!  Arviointikäytänteiden tulee olla oppilaan ikäkauden ja edellytysten mukaisia  Yhdenvertaiset perusteet  Päättövaiheen taso Lukuvuoden aikana – 9lk:  Ajankohtaista tietoa suoriutumisen tilasta ja tasosta  Oppimista eteenpäin ohjaavaa palautetta  Palautteen ja ohjauksen tulee olla riittävän yksityiskohtaista ja yksilöllistä  Oppilaan ja huoltajan tulee olla tietoisia päättöarvioinnin kriteereistä

30 HUOM!  Jos oppilas on vaihtanut katsomusaineesta tai sen oppimäärästä toiseen, arvioidaan päättöarvioinnissa se oppimäärä, jota hän viimeksi on opiskellut.  HOJKS - yksilölliset tavoitteet ja sisällöt, ei päättöarvioinnin kriteerit - voidaan antaa sanallinen arviointi myös päättöarvioinnissa

31


Lataa ppt "PÄIVITETTY ARVIOINTI Kaisa Nykänen 2016. OPS 2016  Otetaan käyttöön elokuussa 2016  Yläkoulu portaittain: elo 2017, elo 2018 ja elokuusta 2019 koko."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google