Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ops seminaari 10.2.2014 Askola.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ops seminaari 10.2.2014 Askola."— Esityksen transkriptio:

1 Ops seminaari Askola

2 Esitys perustuu Ops tuki 2016 materiaaliin

3 Opetussuunnitelmatyön merkitys Irmeli Halinen
Opetussuunnitelmaprosessissa on mahdollisuus pohtia koulutyötä ja opetusta yhdessä ja organisoidusti: Missä ollaan nyt? Mistä halutaan pois? Mitä kohti halutaan mennä? Mitä pitäisi tehdä?

4 Oppiminen nyt ja lähitulevaisuudessa
Miten oppiminen ja opiskelu ovat muuttuneet viime vuosina? Mitkä asiat tai ilmiöt korostuvat oppimisessa ja opiskelussa tästä hetkestä eteenpäin?

5 oppimisprosessista Oppiminen on Uusi tieto liitetään aiemmin opittuun.
taito, jonka voi oppia. on oppijan toiminnan tulosta (vaikuttaminen). tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. oppiminen on kontekstisidonnaista. Uusi tieto liitetään aiemmin opittuun. Ymmärtäminen on keskeistä oppimisen edistymiselle ja edistämiselle. Oppimista voidaan arvioida monella tavalla ja monin kriteerein > vrt. arvioinnin kehittäminen

6 Millaisia muutoksia tavoittelemme
Oppilas on utelias ja aktiivinen, ei passiivinen. Oppilas ajattelee, opiskelee ja toimii oppitunneilla, ei istu pelkästään omalla paikallaan 45−75 min. Oppilas asettaa ja tekee kysymyksiä, ei etsi tai kerro pelkästään vastauksia. Oppilas on vuorovaikutteinen ja toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ei työskentele pelkästään yksin. Oppilas etsii monipuolisin menetelmin uutta tietoa, kokoaa, arvioi ja jakaa sitä, ei pelkästään vastaanota tietoa. Oppilas luo uutta tietoa. Mitä muuta? Vai jotain aivan muuta? Oppimisen ilo! Digitaaliajan opettaja - video

7 Tehtävä Miten koulun tulisi muuttua Askolassa? Miten nämä muutokset vaikuttavat toimintakulttuuriin? Valitkaa yhdessä 3 tärkeintä seikkaa. Voitte pohtia asiaa esimerkiksi seuraavista näkökulmista: 1) Mitkä asiat ympäristössämme tukevat oppimista ja millaista oppimiskäsitystä oma toimintamme ilmentää? 2) Mitkä ovat meille tärkeitä asioita - mitä haluamme saavuttaa? 3) Millaista osaamista ja millaisia taitoja lapset ja nuoret tarvitsevat elämässä - miten koulu voisi parhaiten tukea ja edistää näiden taitojen kehittymistä?

8 Mietittävää? Arvot Askolassa Oppimisympäristö Oppiminen Opettaminen
Opettajien täydennyskoulutus

9

10 Tästä eteenpäin Mitä on tulevaisuuden sivistys? Millaista osaamista tarvitaan? Miten työskennellen voitaisiin parhaiten edistää oppimista ja osaamisen kehittymistä? SUUNTA Miten muutos toteutuu kuntien ja koulujen toimintakulttuurissa sekä jokaisella oppitunnilla? Oman näkemyksen ja tahtotilan merkitys. TOIMINTA Millaisia taitoja opettajat ja koulun muu henkilöstö tarvitsee? OSAAMINEN Mikä on opetussuunnitelman perusteiden ja paikallisen opetussuunnitelman merkitys opettajan ja kouluyhteisön työn ohjaajana ja tukijana? NORMIT

11 Uusi oppimiskäsitys luonnos perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi
Luku2 ”Opetuksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana ovat opetuksen arvoperusta ja opetussuunnitelman perusteiden oppimiskäsitys.”

12 oppimiskäsitys Oppiminen on oppilaan aikaisempiin tietoihin, taitoihin ja kokemuksiin pohjautuvaa päämääräsuuntautunutta toimintaa. Oppilas on aktiivinen toimija: asettaa tavoitteita, ratkaisee ongelmia itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa. Oppiminen on erottamaton osa yksilön kokonaisvaltaista elinikäistä ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakentamista.

13 oppimiskäsitys Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa vertaisryhmän, opettajan, kouluyhteisön jäsenten, koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden ja eri yhteisöjen kanssa erilaisissa oppimisympäristöissä: yksin, yhdessä tehden, suunnittelua, ajattelua, tiedon hankintaa ja arviointia. Oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa opittavaan asiaan, aikaan ja paikkaan (vrt. omien ja toisten tunteiden tunnistaminen). Tavoitteellinen oppiminen on taito > omista oppimisprosesseistaan tietoinen oppilas > itseohjautuvuus > Kiinnostuksen kohteet, arvostukset, työskentelytavat ja tunteet sekä kokemukset ja käsitykset itsestään oppijana ohjaavat oppimisprosessia.


Lataa ppt "Ops seminaari 10.2.2014 Askola."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google