Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Samran Khezri Kieliparlamentti, Helsinki

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Samran Khezri Kieliparlamentti, Helsinki"— Esityksen transkriptio:

1 Samran Khezri Kieliparlamentti, Helsinki 27.3.2013
Kommenttipuheenvuoro maahanmuuttajaoppilaiden oman äidinkielen asemasta Samran Khezri Kieliparlamentti, Helsinki

2 Poimintoja opetussuunnitelman perusteista…
Yleistavoitteena on tukea oppilaan kasvamista sekä suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön että oppilaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi Oppilas oppii suomea suomenkielisessä ympäristössä, hänelle kehittyy vähitellen monipuolinen suomen kielen taito oman äidinkielen rinnalle, monikulttuurinen identiteetti, oppilas: ymmärtää suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin olemusta löytää oma kulttuuri-identiteettinsä kehittää valmiuksiaan kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen

3 Maahanmuuttajaoppilaan status?
Pakolainen/Turvapaikanhakija Maahanmuuttaja Ulkomaalainen Perhe-, kulttuuri, ja uskontotausta Koulutustausta

4 Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen tukeminen
Omakielinen opetus OMO Oman äidinkielen opetus MAI Muut tukimuodot (esim. S2-opetus)

5 Tavoitteena: Akateeminen kielitaito Jatko-opinnot
Työmarkkinoilla pärjääminen

6 Äidinkielen opetuksen haasteet
Pätevien opettajien puute Oman äidinkielen opettajien asema asiantuntijoina Koulutuksen puute (monikielisen opetuksen opinnot) Kelpoisuusvaatimukset Oppimateriaalien puute Vapaaehtoisuus Ryhmien heterogeenisuus Asema

7 Ratkaisuja? Äidinkielen aseman vahvistaminen
Opettajien päteväksi kouluttaminen Oppimateriaalien tuottaminen

8 Aseman vahvistaminen Kouluarvosana todistukseen
Itseluottamuksen ja –kunnioituksen vahvistuminen Identiteetti

9 Opettajien kouluttaminen
Vaikuttaa positiivisesti oppilaiden suhtautumiseen ja osallistumiseen äidinkielen tunneille Monikielisen yhteiskunnan kasvuun ja kehittymiseen Vahvistaa oppilaiden itseluottamusta ja kunnioitusta omaa äidinkieltä ja kulttuuria kohtaan Vahvistaa opettajien asemaa kouluyhteisössä

10 Oppimateriaalien tuottaminen
Kaksikielisyyden tukeminen Konkreettinen tuki oppilaille Eri oppiaineiden sanavaraston vahvistuminen Monipuolisempi opetus Paremmat tulokset

11 Miten maahanmuuttajaoppilaiden oman äidinkielen opetuksen asemaa tulisi parantaa ja vahvistaa?
a) Kirjaamalla oman äidinkielen opetus osaksi opetussuunnitelmaa. b) Järjestämällä oman äidinkielen opetusta koulupäivän aikana. c) Opettamalla omaa äidinkieltä valinnaisena aineena Vai kaikilla edellä mainituilla tavoilla?

12 KIITOS Samran Khezri samran.wikispaces.com


Lataa ppt "Samran Khezri Kieliparlamentti, Helsinki"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google