Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SAH105 STAATTINEN KENTTÄTEORIA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SAH105 STAATTINEN KENTTÄTEORIA"— Esityksen transkriptio:

1 SAH105 STAATTINEN KENTTÄTEORIA
AMPÈREN LAKI JA MAGNEETTIKENTTÄ

2 Staattinen magneettikenttä
Staattisen magneettikentän saa aikaiseksi 1. vakiovirta 2. kestomagneetti SAH / mv

3 Magneettivuon tiheys B
kuvaa avaruuteen jakautunutta magneettista voimaa, joka saa sähkövirran muutamaan suuntaansa SAH / mv

4 Magneettikentän voimakkuus H
voidaan käsittää matemaattiseksi apusuureeksi E:n ja H:n välillä symmetria (dualismi) SAH / mv

5 Vektorikentän A roottori
mittaa vektorifunktion pyörteisyyttä 1. vektorifunktion muuttuminen omaa suuntaansa vastaan kohtisuorassa suunnassa |A| A 2. suunnan kaartuminen A SAH / mv

6 Roottori yleisessä muodossa
SAH / mv

7 Roottori karteesisessa koordinaatistossa
SAH / mv

8 Roottori sylinterikoordinaatistossa
SAH / mv

9 Roottori pallokoordinaatistossa
SAH / mv

10 Roottorin ominaisuuksia
Kaikille vektorikentille A: Roottorin divergenssi on nolla (skalaari) Kaikille skalaarifunktioille f: Gradientin roottori on nolla (vektori) SAH / mv

11 Biot´n ja Savartin laki
Suoran pitkän virtajohtimen magneettikentän laki: 1. Kentän suunta saadaan oikeankäden säännön mukaisesti 2. Kentän voimakkuus on verrannollinen virtaan I ja kääntäen verrannollinen etäisyyteen R SAH / mv

12 Biot´n ja Savartin laki
Yleisessä muodossa: SAH / mv

13 Ampèren laki Kahden samansuuntaisen suoran virtajohtimen välisen voiman laki: 1. Yhden suuntaiset suorat virtajohtimet vetävät toisiaan, jos virrat ovat samansuuntaiset 2. Johtimen osaan vaikuttava voima F on verrannollinen osan pituuteen L ja kumpaankin virtaan I1 ja I2 sekä kääntäen verrannollinen johdinten välimatkaan R SAH / mv

14 kokonaisvirta ko. viivaintegraalin sisään jäävässä alueessa
Ampèren laki Suljettu viivaintegraali magneettikentän voimakkuuden tangentiaalisesta komponentista = kokonaisvirta ko. viivaintegraalin sisään jäävässä alueessa SAH / mv

15 Ampèren lain sovelluksen ehdot
Kunkin pisteen suljetulla reitillä H tulee olla joko tangentiaalinen tai normaali reitille H on yhtä suuri jokaisessa reitin pisteessä, missä H on tangentiaalinen SAH / mv

16 Magneettikentän voimakkuuden H roottori
Ampèren lain mukaisesti: SAH / mv

17 Magneettivuo F (Wb) Gaussin laki magneettivuolle:
Suljetun pinnan läpi ulos tuleva magneettivuo on nolla. Magneettivuo on jatkuva. SAH / mv

18 Magneettikentän vektoripotentiaali A (Wb/m)
Staattinen magneettikenttä on aina roottorikenttä: On olemassa vektorikenttä A, jonka pyörteisyys on kentän magneettivuon tiheys B: Jos vektoripotentiaali halutaan määrittää alueella olevan virran perusteella, tarvitaan lisäehto: SAH / mv

19 Vektoripotentiaalit perusvirtajakaumille
R on etäisyys virtaelementistä pisteeseen, jossa vektoripotentiaalia ollaan määrittämässä. SAH / mv

20 Stokesin lause Suljetulla reitillä C olevat vektorikentän F tangentiaaliset komponentit = alueen S läpi kulkevat vektorikentän F roottorin normaalikomponentit Magneettikentille: SAH / mv


Lataa ppt "SAH105 STAATTINEN KENTTÄTEORIA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google