Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

2 VASTUKSET.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "2 VASTUKSET."— Esityksen transkriptio:

1 2 VASTUKSET

2 RESISTANSSI JA OHMIN LAKI
Kaikki aineet vastustavat sähkövirran kulkua. Resistanssi on laitteen tai johtimen sähkövirran kulkua vastustava ominaisuus. Resistanssin kirjaintunnus on R ja yksikkö 1 Ω (ohmi)

3 RESISTANSSI JA OHMIN LAKI jatkuu
Ohmin lain mukaan vakiolämpötilassa metallijohtimen resistanssi on vakio: missä U on johtimen päiden välinen jännite ja I on johtimen sähkövirta (I,U)-kuvaajasta resistanssin suuruus saadaan suoran fysikaalisena kulmakertoimena Hehkulamppu ei noudata Ohmin lakia.

4 Resistanssia määritettäessä jännitemittari kytketään rinnan ja virtamittari sarjaan vastuksen kanssa. Johtimessa, vastuksessa tai lampussa tapahtuva jännitehäviö voidaan ilmaista kyseisen komponentin resistanssin ja komponentin sähkövirran avulla U = RI.

5 VASTUSTEN KYTKENNÄT Vastusten sarjaankytkentä
Jos virtapiirissä kulkevaa sähkövirtaa halutaan pienentää, vastuksia kytketään sarjaan (peräkkäin). Sarjaankytkennässä kokonaisresistanssi R on yksittäisten vastusten resistanssien summa R = R1 + R2 + R3 + … Sarjaankytkennässä jokaisen vastuksen läpi kulkee sama sähkövirta.

6 VASTUSTEN KYTKENNÄT Vastusten rinnankytkentä
Systeemin resistanssi on rinnankytkennässä aina pienempi kuin pienimmän yksittäisen vastuksen resistanssi. Rinnankytkennässä kokonaisresistanssin R käänteisarvo on yksittäisten vastusten resistanssien käänteisarvojen summa

7 KODIN KYTKENTÖJÄ Kodinkoneet kytketään rinnan 230 V:n verkkojännitteeseen. Käyttämätön pistoke tai jonkin laitteen kytkeminen pois päältä/rikkoutuminen ei vaikuta muiden laitteiden toimintaan. Sulake on virtapiirin heikoin kohta. Sen tarkoitus on suojella sähkölaitteita ja niiden käyttäjiä liian suurelta sähkövirralta.

8 RESISTIIVISYYS Johtimen resistanssi
Johtimen resistanssi on suoraan verrannollinen johtimen pituuteen, eli R~l on kääntäen verrannollinen johtimen poikkipinta-alaan eli R~ riippuu johtimen materiaalista, jota kuvaa johdinaineen resistiivisyys ρ eli R~ρ Yhdistetään tulokset ja saadaan (Ohmin 2. laki) Johtimen materiaalin vaikutusta resistanssiin kuvaava suure on aineen resistiivisyys ρ, joka on aineelle ominainen vakio. Resistiivisyyden yksikkö on 1 Ωm.


Lataa ppt "2 VASTUKSET."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google