Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

J Kangasniemi 2010 Osaava-ohjelman taustaa ja rakenne Tätä kalvosarjaa päivitetään verkossa. Varmistathan että käytössäsi on viimeisin versio. (viimeksi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "J Kangasniemi 2010 Osaava-ohjelman taustaa ja rakenne Tätä kalvosarjaa päivitetään verkossa. Varmistathan että käytössäsi on viimeisin versio. (viimeksi."— Esityksen transkriptio:

1 J Kangasniemi 2010 Osaava-ohjelman taustaa ja rakenne Tätä kalvosarjaa päivitetään verkossa. Varmistathan että käytössäsi on viimeisin versio. (viimeksi päivitetty 7.12.2010)

2 J Kangasniemi 2010 Vaihe 1: Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnan sidosryhmäkartoitus hallitusohjelman täydennyskoulutusvelvoite – lausumasta keväällä 2008 Tulokset: -Opettajien ja työyhteisöjen täydennyskoulutuksen oltava pitkäjänteistä ja suunnitelmallista; -Joustavuus ja työssä tapahtuvan oppimisen korostaminen (mm.työelämäjaksot); -Sivistysjohto ja rehtorit erityisryhmänä esille; -Kehittämisen perustuttava systemaattisiin työyhteisöjen ja työntekijöiden kehittämissuunnitelmiin ja niiden toteutumista seurattava systemaattisesti.

3 J Kangasniemi 2010 Vaihe 2: Osaava –työryhmä (15.9.2008-26.3.2009) työn tuloksia: -Ehdotukset toimintalakien muutoksista; -Työnantajat ehdottaneet täydennyskoulutusta koskevan ohjeistuksen laatimista paikallisen tason täydennyskoulutuksen edelleen kehittämiseksi; -Kustannukset otettavaksi huomioon valtion talousarviossa SEKÄ paikallisesti -Ehdotus erikseen käynnistettäväksi ohjelmaksi valtion lisärahoituksella jo rahoitetun opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksen lisäksi

4 J Kangasniemi 2010 Vaihe 3: Osaava-ohjelman valtakunnallisten tavoitteiden määrittäminen (neuvottelukunnan ehdotus 18.9.2009) -mitä osaavampaa opetustoimen henkilöstö on, sitä parempia oppimistuloksia; -koulutuksen tulee palvella henkilöstöä ja työyhteisöä; -opetustoimen henkilöstökoulutuksen vaikuttavuuden merkittävä lisääntyminen; -Osaavan loppuun mennessä on kehitetty alueellisesti ja paikallisesti verkostoituneet suunnitelmallisen ammatillisen osaamisen kehittämisen rakenteet; -uudentyyppiset osaamisen kehittämisen muodot.

5 J Kangasniemi 2010 Tavoitetila ohjelmakauden lopulla - Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksen vaikuttavuuden merkittävä parantuminen täydennyskoulutuspalvelujen lisääntyneen alueellisen ja paikallisen saatavuuden avulla; -Uudentyyppiset ja työelämäläheiset osaamisen kehittämisen muodot vakiintuneessa käytössä; -Ohjelman avulla syntyneiden osaamisen kehittämisen verkostojen ja muiden vastaavien toimintamallien pysyvä hyödyntäminen  Työmotivaation ja työssä jaksamisen edistäminen  Laatukriteerien hyödyntäminen paikallisen työn tukena  Opetustoimen henkilöstön ammatillisesta osaamisesta huolehtiminen O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

6 J Kangasniemi 2010 Vaihe 3: Osaava-ohjelman rakenteesta päätös (opetus- ja kulttuuriministeriön esitys 12/2009) -Ohjelman tavoitteena on aktivoida kouluja ja oppilaitoksia sekä vapaan sivistystyön organisaatiota kehittämään suunnitelmallisesti henkilöstönsä osaamista. -Kehittyvillä henkilöstökoulutuksen toimintamalleilla edistetään täydennyskouluttautumista joustavasti oman työn ohessa, ilman että henkilöstön täytyy irrottautua työstään muualla toteutettuun täydennyskoulutukseen. -Verkottuminen alan muiden asiantuntijoiden ja toimijoiden kanssa avaa uusia näkökulmia omaan ammatilliseen uudistumiseen ja antaa mahdollisuuksia käynnistää opetuksen kehittämishankkeita omista lähtökohdista. -Paikallisesti ja valtakunnallisesti toteutettavia osakokonaisuuksia

7 J Kangasniemi 2010 Verkostojen toiminta ja -mallit Työyhteisöjen kehittäminen ja aktivointi Muu toiminnan ohjaus Yleiset strategiat Laatujärjestelmät "Tehdään osaamisen kehittäminen näkyväksi" Yksilöiden aktivointi ja koulutustarpeet Henkilöstöstrategiat Koulutus- ja kehittämis- suunnitelma Oppilaitosjohdon johtamiskoulutus ja uusien opettajien mentorointi

8 J Kangasniemi 2010 Alueelliset, paikalliset tai valtakunnalliset kehittämisverkostot Valtakunnalliset täydennyskoulutus- ohjelmat Verkostojen toiminta ja -mallit Työyhteisöjen kehittäminen Osallistumisen aktivoiminen Oppilaitosjohdon johtamiskoulutus ja uusien opettajien mentorointi Osaava Forum Vuotuinen seminaari hyvien käytänteiden esittelemiseksi ja ajankohtaisasioille Määräraha koulutuksen järjestäjille osaamisen kehittämiseksi verkostoissa (AVI) Valtakunnalliset koulutusohjelmat (OKM ja Oph)

9 J Kangasniemi 2010 Osaava JOKO ja mentorointi OSAAVA Forum Vertais- mentorointi 2-5 vuotta opettajana toimineille Johdon koulutusohjelmat rehtoreille ja potentiaalisille rehtoreille Verkostojen toiminta ja -mallit Työyhteisöjen kehittäminen Osallistumisen aktivoiminen - Koulutus- ja kehittämis- suunnitelmat - koulutustarve- kartoitukset - yhteiset toimintamallit Harvoin koulutukseen pääsevien aktivointi -tuntiopettajat -55+ opettajat Rehtoreiden kansain- välistyminen Työhyvinvoinnin edistäminen Perusopetuksen laadun kehittäminen Tietoyhteiskunta- osaaminen ja innovatiiviset koulutusmallit Oppisopimus- tyyppinen täydennyskoulutus oppilaitosjohdolle Yksilöiden kehittäminen Työyhteisöjen kehittäminen Kansallinen yhteistyö ja hyvien käytäntöjen levittäminen


Lataa ppt "J Kangasniemi 2010 Osaava-ohjelman taustaa ja rakenne Tätä kalvosarjaa päivitetään verkossa. Varmistathan että käytössäsi on viimeisin versio. (viimeksi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google