Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä"— Esityksen transkriptio:

1 ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä
Global West –seminaari Porissa ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä Hanna Autereen (OPH) ja Merja Lahdenkaupin (OPH) esityksistä muokanneet Kirsi Lounela ja Sari Turunen-Zwinger

2 ECVET tulee, mutta milloin?

3 2014 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Otetaan käyttöön ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmä (ECVET) kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa vuonna 2014.

4

5 Mikä on ECVET? Ammatillisessa koulutuksessa käytettävä oppimistulosten eurooppalainen siirto- ja kerryttämisjärjestelmä, jonka avulla tuetaan muualla hankitun osaamisen tunnistamista, tunnustamista osana tutkintoja parannetaan tutkintojen ja opetussuunnitelmien läpinäkyvyyttä edistetään liikkuvuutta edistetään rajat ylittävää elinikäistä oppimista. Kattaa virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen Perustuu oppimistuloksiin (EQF)

6 ECVET perustuu… Oppimistuloksiin/osaamiseen
Tutkintoihin ja tutkinnon osiin ECVET-pisteisiin/opintopisteisiin Opintosuoritteisiin Keskinäisiin luottamukseen Organisaatioiden väliseen kumppanuuteen Dokumentointiin

7 Miksi ECVET? ECVET tukee pedagogista muutosta osaamisperusteisuus
työelämälähtöisyys ECVET edistää laatua ja läpinäkyvyyttä osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa joustavat/yksilölliset opinto- ja tutkintopolut (Huom! Esimerkkejä joustavista opinpoluista: kansainvälinen liikkuvuus

8 Hyödyt opiskelijalle/tutkinnon suorittajalle
mm. Mahdollisuus ammattitaidon rikastuttamiseen Päällekkäisarviointi poistuu Tunnustaminen helpottuu Yksilölliset mahdollisuudet tulevat näkyvämmäksi omassa opiskelu- ja näyttösuunnitelmassa

9 Hyödyt koulutuksen järjestäjälle
mm. Laadunvarmistus kehittyy Luottamus yhteistyö-kumppaniin lisääntyy Arviointi- ja tunnustamis-käytänteet selkeytyvät Kansainvälisyyden ja kansainvälisen vaihdon hyötyjen arviointi helpottuu 2

10 Hyödyt työelämälle mm. Ammatillinen koulutus vastaa entistä paremmin yritysten osaamis- ja koulutustarpeisiin Yritysten osallistuminen ja merkitys koulutusprosesseissa kasvaa Työnantajat saavat osaavia työntekijöitä ja henkilöstön rekrytointi ulkomailta helpottuu

11 Mitä ECVET on liikkuvuudessa?

12 ECVET liikkuvuudessa Lähettävä organisaatio Vastaanottava organisaatio
Yhteistyösopimus MoU Lähettävä organisaatio Vastaanottava organisaatio Oppimissopimus LA 2 Oppimis- tulokset arvioidaan 1 6 Opintorekisteri Todistukset Yksilö hankkii osaamista 3 Oppimistulokset tunnistetaan ja tunnustetaan 5 4 Arvioidut oppimistulokset dokumentoidaan

13 Mitä ECVET on opettajan työssä?

14 ECVET toimijat Toimija Säädök-set Tutkin-non perusteet
Tutkinto-todistus ECVET pisteet Arviointi Tunnis-taminen Tunnus-taminen OKM Tutkinnot OPH Määräykset Ohjeet ja mallit Tutkinnon osat Koulut. järj. Tutkinnon osan osat Tutkin-non järj. Tutkinto-toimikun Työn-antaja Opettaja

15 ECVET toimijat / Näyttötutkinnot
Säädök-set Tutkin-non perusteet Tutkinto-todistus ECVET pisteet Arviointi Tunnis-taminen Tunnus-taminen OKM Tutkinnot OPH Tutkinnon osat Koulut. järj. Tutkinnon osan osat Tutkin-non järj. Tutkinto-toimikun Työelämä Opettaja

16 Opettaja ja ECVET Ope Ope Oppimistulosten arviointi Ope
Oppimistulosten tunnustaminen Mitä? Miten? Kuka? Dokumentointi Liikkuvuusjakson ja oppimistulosten suunnittelu Mitä? Miten? Kuka? Dokumentointi Ope ECVET ennen liikkuvuutta ECVET liikkuvuuden aikana ECVET liikkuvuuden jälkeen Ope OT OT = oppimistulokset Oppimistulosten arviointi Mitä? Miten? Kuka? Dokumentointi Ope

17 Oppimistulosten vertailu tiedot, taidot ja pätevyys –periaatteella tutkinnon perusteisiin
1. Työprosessin hallinta Tiedot 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Taidot 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Pätevyys 4. Yhteiset elinikäisen oppimisen avaintaidot

18 Mikä muuttuu ECVET:n myötä? (1/2)
Säädöspohjaa on muutettava, koska ei ole enää kytkentää aikaan. Opintoviikkojen tilalle tulevat opintopisteet -vaikutuksia koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmiin ja opettajien työn suunnitteluun. Tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten saavuttamista tukeva opetus/koulutus ja ohjaus on määriteltävä uudelta pohjalta. Koulutuksen järjestäjä päättää siitä, niin kuin tähänkin asti. 2

19 Mikä muuttuu ECVET:n myötä? (2/2)
Opiskelijoiden/tutkinnon suorittajien ja työelämän edustajien ohjaus otettava huomioon. Kun osaamisen tunnustamiseen liittyvä aikakytkentä poistuu, osaamisen tunnustaminen muuttuu oppimistulos-/pistepohjaiseksi .

20

21

22 Lue lisää: FINECVET-projekti: http://www.finecvet.fi
ECVET Team (EU): ECVET-projektit (EU): Googlaa: ECVET-suositus (EU)

23 KIITOS! Kiitos!


Lataa ppt "ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google