Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kolmen oppilaitoksen suunnitteluosaamisen yhdistämisellä Tehdään pitkän tähtäimen kehittymissuunnitelma Etsitään uudenlaisia mentorointikäytänteitä Vahvistetaan.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kolmen oppilaitoksen suunnitteluosaamisen yhdistämisellä Tehdään pitkän tähtäimen kehittymissuunnitelma Etsitään uudenlaisia mentorointikäytänteitä Vahvistetaan."— Esityksen transkriptio:

1 Kolmen oppilaitoksen suunnitteluosaamisen yhdistämisellä Tehdään pitkän tähtäimen kehittymissuunnitelma Etsitään uudenlaisia mentorointikäytänteitä Vahvistetaan uusien opettajien sekä pitkän linjan ammattilaisten jaksamista Etsitään uudenlaisia täydennyskoulutuksen muotoja PÄIJÄT - OSAAJA Wellamo-opisto, Itä-Hämeen opisto, Heinolan kansalaisopisto

2 Opetusministeriö on käynnistänyt valtakunnallisen opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisohjelman, Osaava -ohjelman. Ohjelman tavoitteena on turvata koko opetustoimessa työskentelevän henkilöstön osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen. Kehittämisohjelman tavoitteita ovat mm. työhyvinvoinnin edistäminen, työelämälähtöisten kouluttautumisen muotojen kehittäminen, tietojen ja taitojen ajantasaistaminen ja tulevaisuuden osaaminen. Myös oppilaitosjohdon koulutus on yksi painopisteistä. PÄIJÄT - OSAAJA

3 Ensimmäinen vaihe: 2010 – 2011 Wellamo-opisto, Heinolan kansalaisopisto, Itä-Hämeen opisto Sisältö: Paikallinen ja alueellinen täydennyskoulutussuunnitelma Suunnitelmallinen täydennyskoulutus Moniammatillinen yhteistyö Opetuksen laatu ja henkilöstön hyvinvointi Uudet täydennyskoulutusmuodot PÄIJÄT - OSAAJA

4 1. Yhdistää oppilaitosten suunnittelu- ja toteuttamis- osaaminen sekä soveltuvin osin myös koulutustarpeet yhteiseksi pitkän tähtäimen koulutus- ja kehittämisprosessiksi. 2. Tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmallisesti etenevää opetushenkilöstön osaamisen ja persoonallisen erityislaadun kehittämistyötä. 3. Etsiä uusien opettajien mentorointikäytänteitä Tukea pitkään opettaneiden opettajien työssä jaksamista  hiljaisen tiedon siirto PÄIJÄT - OSAAJA

5 1. Yhteinen opetushenkilöstön koulutussuunnitelma vuosille 2011-2013: Päijät- Hämeen vapaan sivistystyön opetushenkilöstön täydennyskoulutus- suunnitelma 2. Oppilaitoskohtaiset akuutit täydennyskoulutukset 3. Ammattitaitoa kohentavat ja ylläpitävät koulutukset sekä tuntiopetus- että päätoimiselle opetushenkilöstölle 3a. erityispainotus: uudet opettajat 3b. erityispainotus: pitkään opetustyötä tehneet, eläkeikää lähestyvät opettajat 4. Ammattitaitoa ja osaamista uusintavat koulutukset sekä muut kehittymismenetelmät: pari- ja ryhmämentoroinnin kehittäminen, vertaisauskultoinnin kehittäminen, kaksoisopettajuuden menetelmien ja käytänteiden kehittäminen, muut mukavuusalueiden ulkopuolelle ulottuvat kehittymismenetelmät PÄIJÄT - OSAAJA


Lataa ppt "Kolmen oppilaitoksen suunnitteluosaamisen yhdistämisellä Tehdään pitkän tähtäimen kehittymissuunnitelma Etsitään uudenlaisia mentorointikäytänteitä Vahvistetaan."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google