Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Liikkuva koulu –hankkeen toimenpiteet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Liikkuva koulu –hankkeen toimenpiteet"— Esityksen transkriptio:

1 Liikkuva koulu –hankkeen toimenpiteet
Liikkuva koulu –hanke Liikkuva koulu –hankkeen toimenpiteet

2 LIIKKUVA KOULU –HANKKEEN TAVOITTEET
Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen koulupäivän aikana ja sen välittömässä yhteydessä sekä liikunnalliseen elämäntapaan motivoiminen Lasten liikuntakäyttäytymisen ja fyysisen toimintakyvyn tietopohjan kartuttaminen Liikunnallisen osaamisen kehittäminen kouluympäristössä ja liikuntahallinnossa Antti Blom

3 Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen
Hanke tuottaa koulupäivän liikunnallistamisen hyviä käytäntöjä ja uusia innovaatioita Tutkimus ja seuranta Luodaan edellytykset sille, että hankkeen tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita laadittaessa ja koulujen toimintakulttuureja määriteltäessä Valitaan valtakunnallisesti 20–30 Liikkuva koulu -pilottihanketta. Hakumenettely ja valinta toteutetaan yhteistyössä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alueellisten liikuntatoimien sekä muiden yhteistyötahojen kanssa Avustusten hakumenettely keväällä 2010 ja 2011 Antti Blom

4 Lasten liikuntakäyttäytymisen ja fyysisen toimintakyvyn tietopohjan kartuttaminen
Luodaan hankkeen yhteyteen tutkimusta ja todennetaan hankkeen vaikutukset koulupäivien liikunnallistamiseksi Tutkimus ja seuranta Dokumentoidaan pilottien toiminta lähtötilanteen kartoituksella ja yksityiskohtaisella toteuttamissuunnitelmalla, jotta piloteilla aikaan saatuja tuloksia voidaan seurata ja arvioida Antti Blom

5 Lasten liikuntakäyttäytymisen ja fyysisen toimintakyvyn tietopohjan kartuttaminen
Luodaan fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä, joka pilotoidaan hankkeen yhteydessä erikseen valittavissa kouluissa, ja jonka tuloksia verrataan pilottihankkeiden koulujen tuloksiin. Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä otetaan käyttöön Liikkuva koulu -hankkeen pilottikouluissa ja toteutetaan laajennettujen kouluterveystarkastusten yhteydessä 5- ja 8- vuosiluokilla lukuvuonna FTS mittaukset keväällä 2012 Antti Blom

6 Liikunnallisen osaamisen kehittäminen kouluympäristössä ja liikuntahallinnossa
Varmistetaan, että liikuntaa opettavien opettajien täydennyskoulutukseen sisältyy kattavasti Liikkuva koulu -hankkeen sisältöjä Liikkuva koulu –hankkeen yhteydessä toteutettava täydennyskoulutus Luodaan hankkeen piloteille mentoriverkosto alan osaajista Mentoriverkosto Antti Blom

7 Liikunnallisen osaamisen kehittäminen kouluympäristössä ja liikuntahallinnossa
Varmistetaan, että liikuntatoimen tehtäviä hoitavat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset tarjoavat Liikkuva koulu -hankkeen sisältöjen mukaista koulutus- ja seminaaritoimintaa kuntien liikuntatoimen viranhaltijoille sekä koulujen rehtoreille ja muulle henkilökunnalle Täydennyskoulutus ja aluehallintoviranomaisten muu koulutustoiminta Aloitetaan Liikkuva koulu -hankkeen toteutumista sekä hyvien käytäntöjen levittämistä tukeva, internetissä avoimesti julkaistujen materiaalien kokoaminen ja levittäminen Liikkuva koulu –hankkeen verkkosivut ( Aloitetaan Antti Blom

8 TÄYDENNYSKOULUTUS Käytetään hyväksi olemassa olevaa täydennyskoulutusjärjestelmää Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta: OPH:n rahoittama liikuntaa opettavien opettajien täydennyskoulutus OPH:n rahoittama Liikkuva koulu –täydennyskoulutus Liikunnan koulutuskeskukset, Nuori Suomi, KLL… Yhteistyössä AVI:en ja ELYjen kanssa Antti Blom

9 MENTORIVERKOSTO Hankkeessa mukana 15 mentoria alueellisesti eri puolilta Suomea Mentorit tukevat omalla osaamisellaan ja asiantuntemuksellaan pilottikouluja niiden lähtötilanteen kartoituksessa, suunnitelmien tekemisessä sekä toimenpiteiden toteuttamisessa Hankkeet sopivat yhteydenpidosta mentoreihin mennessä Mentoreiden hanketapaamiset alkaen 9/2010 Antti Blom

10 MATERIAALITUOTANTO Pilottikouluissa tullaan ottamaan käyttöön erilaisia käytäntöjä koulupäivän liikunnallistamiseksi Tietoa hankeesta ->Hanke-esittelyt Hankkeessa tehdään myös uusia innovaatioita Käytetään myös teknologisia sovellutuksia tai sosiaalista mediaa liikunnallisuuden edistämisessä Hankkeen IRC-GALLERIA sivustot käytössä lokakuussa 2010 Hankkeen logon äänestys Tulosten, eli mm. Liikkuva koulu -mallien on oltava laajasti hyödynnettävissä koulujen toimintakulttuureja määriteltäessä Hyvien käytäntöjen levittäminen avointa ja jatkuvaa ( alkaen) Antti Blom

11 www.liikkuvakoulu.fi Verkkosivuilla mm.
Yleis- ja esittelytietoa hankkeesta Myös piloteille tiedottamisen tueksi Tietoa tapahtumista Hyviä käytäntöjä Tutkimustietoa Hankkeessa mukana olevien tahojen ajankohtaiset blogikirjoitukset Antti Blom

12 www.liikkuvakoulu.fi Pilottihankkeilta verkkosivuille:
Lyhyet hanke-esittelyt Voidaanko käyttää seminaariesittelyjä ja onko kuviin luvat? Kuvia Liikkuva koulu –hankkeen logo Hankkeelle luodaan logo, joka kehitetään pilottihankkeille suunnatulla suunnittelukilpailulla ja logon valinta tapahtuu sosiaalisessa mediassa tapahtuvan äänestyksen perusteella Lokakuu 2010 Antti Blom

13 Hankkeeseen liittyvät muut toimenpiteet
IRC-GALLERIA sivustot Lisäämään nuorten kiinnostusta liikuntaa kohtaan yhteisöllisen verkkopalvelun avulla Mahdolliset muut hankkeen tavoitteita tukevat erillisprojektit Antti Blom

14 Muuta muistettavaa Webropol palautekysely seminaarista
Hanke-esittelyt verkkosivuille Luvat kuvien käyttöön Yhteydenotto mentoreihin Hankeet toiminnallisessa vaiheessa syyskuun aikana Logoehdotukset hankkeista lokakuun alkuun mennessä, joiden hienoudesta äänestetään IRC-GALLERIASSA Lasten ja nuorten osallistaminen Antti Blom


Lataa ppt "Liikkuva koulu –hankkeen toimenpiteet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google