Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Osaava Oulu  ajassa mukana  Hallitusohjelma 2011: ” Hallituksen tavoitteena on nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä”

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Osaava Oulu  ajassa mukana  Hallitusohjelma 2011: ” Hallituksen tavoitteena on nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä”"— Esityksen transkriptio:

1 Osaava Oulu  ajassa mukana  Hallitusohjelma 2011: ” Hallituksen tavoitteena on nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä” 29.9.2011Arja-Sisko Holappa, PSAVI1

2 Osaamiseen olemme luottaneet jo pitkään 29.9.20112 Arj a- Sis ko Hol app a, PS AVI Tarkastajat Ylhäältä alas malliVesoja ja vapaita virikkeitä – malli TARKAS- TAJAT

3 PERUS- KOULUTUS PERUS- KOULUTUS Tavoite: Opetushenkilöstön elinikäisen oppimisen polku – tilanne nyt v v Täydennys-, lisä- ja jatkokoulutus 29.9.20113Arja-Sisko Holappa, PSAVI

4 PERUS- KOULUTUS PERUS- KOULUTUS Tavoite: Opetushenkilöstön elinikäisen oppimisen polku – tilanne tulevaisuudessa ? Täydennyskoulutus moduli Lyhytkestoinen täydennyskoulutus ja informaatio- ohjaus Lisä- ja jatkokoulutus 29.9.20114Arja-Sisko Holappa, PSAVI

5 MUU TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS MUU TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS PERUS- KOULUTUS PERUS- KOULUTUS JOHTAMINEN AMMATTITAITO KEHITTÄMINEN OMA, ’NON-FORMAL’ UUDELLEEN KOULUTUS JATKUMO TYÖKOKEMUS JA SEN HYÖDYNTÄMINEN TYÖ ALALLA/MUUALLA Opetustoimen tehtävissä noin 2 v. toimineet 6-7 v. työuran jälkeen johtotehtäviin Noin 15-20 v. opetustoimen tehtävissä toimineet 35-40 v. opetusalalla toimineet JATKOKOULUTUS • Jatkokoulutus • Henkilöstö- koulutus • Johtamis- koulutus • Täydennys- koulutus • Mentorointi • Hankkeet • Näytöt • Uudelleen- koulutus • Työelämäjaksot Polkuja täydentäviä kouluttautumis- mahdollisuuksia • Työn kierto Osaamisen ja kelpoisuuden syventäminen ja laajentaminen Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta 8.2.2010: KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT 29.9.2011Arja-Sisko Holappa, PSAVI5

6 Mikä OSAAVA -ohjelma on?  Opetus- ja kulttuuriministeriön keväällä 2010 käynnistämä valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön kehittämisohjelma  Tavoitteena on aktivoida yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön organisaatioita kehittämään paikallisina ja alueellisina verkostoina henkilöstönsä ammatillista osaamista  Osaava-ohjelmalla uudistetaan opetustoimen henkilöstökoulutusta palvelemaan työyhteisökohtaisia ja henkilöstön omia osaamistarpeita  2010-11 ohjelman rahoitus 16 M€, käynnissä yli 150 hanketta. Arja-Sisko Holappa, PSAVI629.9.2011

7 Uusi tavoitetila – ylhäältä alas ja alhaalta ylös  Tavoitetietoisuus yhdistettynä korkeaan tavoitetasoon on koulun kehittämisen tehokkain yhdistelmä (vrt. Barber 2000)  Muuttuva toimintaympäristö pakottaa muuttamaan myös palveluja –Ohjaava opettaja –järjestelmä (lääninkouluttajat) kuihtunut pois –Tarkastajainstituutio lakkautettiin –Opettajankoulutus vastaa lähinnä vain opettajien peruskoulutuksesta, täydennyskoulutus korkea-asteella eriytynyt peruskoulutuksesta ja tutkimuksesta –Koulutuksen ylläpitäjien vastuu koulutuksen toteutumisesta ja laadusta kasvanut –Opetussuunnitelmauudistusten myötä tavoitetietoisuus opetusalalla vahvistunut –Täydennyskoulutustarjonta opetusalalla on varsin vilkasta – tarjonta ei aina kohtaa kysyntää ja alueelliset erot ovat suuria –Koulutuksen ylläpitäjien rooli on jäänyt usein maksajan rooliksi  Kehittämistä tarvitaan. Osaava-ohjelma on tarpeellinen avaus! 29.9.20117 Arja-Sisko Holappa, PSAVI

8 Osaava JOKO ja mentorointi OSAAVA Forum Vertais- mentorointi 2-5 vuotta opettajana toimineille Johdon koulutusohjelmat rehtoreille ja potentiaalisille rehtoreille Verkostojen toiminta ja -mallit Työyhteisöjen kehittäminen Osallistumisen aktivoiminen - Koulutus- ja kehittämis- suunnitelmat - koulutustarve- kartoitukset - yhteiset toimintamallit Harvoin koulutukseen pääsevien aktivointi -tuntiopettajat -55+ opettajat Rehtoreiden kansain- välistyminen Työhyvinvoinnin edistäminen Perusopetuksen laadun kehittäminen Tietoyhteiskunta- osaaminen ja innovatiiviset koulutusmallit Oppisopimus- tyyppinen täydennyskoulutus oppilaitosjohdolle Yksilöiden kehittäminen Työyhteisöjen kehittäminen Kansallinen yhteistyö ja hyvien käytäntöjen levittäminen 29.9.20118Arja-Sisko Holappa, PSAVI

9 29.9.2011Arja-Sisko Holappa, PSAVI9

10 TAVOITTEET 2/2 Yhteisesti järjestettynä täydennyskoulutusta verkoston henkilöstölle: (Perus)opetuksen laatu, henkilöstön työhyvinvointi, henkilöstön tietoyhteiskuntaosaaminen → Pysyviä toimintaa tukevia rakenteita, uusia täydennyskoulutusmuotoja ja tapoja, eli toiminnalla on edellytykset vakiintua hankkeen päättymisen jälkeen → Koulutustarpeiden monipuolinen kartoitus – yksilötasolta (kehityskeskustelut), oppilaitostasolle (yhteisön osaamiskartoitus) ja ylläpitäjätasolla (esim. opetustoimen strategiasta nousevat tarpeet) → Verkoston jäsenet sitoutuneet laatimaan / päivittämään osaamisen kehittämissuunnitelmansa ja kehityskeskustelukäytäntönsä → Lisää ja monipuolistaa kysyntälähtöistä täydennyskoulutustarjontaa (ei poista työnantajan velvoitetta huolehtia henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisestä) Arja-Sisko Holappa, PSAVI1029.9.2011

11 MITÄ TARVITAAN? 29.9.201111 Arj a- Sis ko Hol app a, PS AVI TAHTOA PANNA TUULEMAAN TAITOA KESKITTYÄ OLEELLISEEN SITKEYTTÄ KAATAA RAJA-AITOJA

12 29.9.2011Arja-Sisko Holappa, PSAVI12 Kuva Rob Consalves Määrätietoisesti kohti uutta uljasta Oulua!


Lataa ppt "Osaava Oulu  ajassa mukana  Hallitusohjelma 2011: ” Hallituksen tavoitteena on nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä”"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google