Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tietohallintostrategia

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tietohallintostrategia"— Esityksen transkriptio:

1 Tietohallintostrategia
Juha Kekki 2014 Satakunnan ammattikorkeakoulu

2 Poliisi ammattikorkeakoulu Tiedon hallintastrategia 2011-2015
YLEISTÄ - Ainoa koulu Suomessa josta voi valmistua poliisin ammattiin - Sijaitsee Tampereen Hervannassa - Henkilöstö 224 - Aloittaneita opiskelijoita 174 (hakijoita 1237) - Kulut 26 milj. euroa Poliisi ammattikorkeakoulu Tiedon hallintastrategia

3 organisaatio Sisäasiainministeriö Poliisihallitus Poliisilaitokset
(11 kpl) Valtakunnalliset yksiköt Suojelupoliisi Keskusrikospoliisi Poliisiammatti-korkeakoulu organisaatio

4 Strategiset lähtökohdat
Polamkin strategia Pedagoginen strategia Tutkimus-strategia Henkilöstö-strategia Tiedon hallinta-strategia Strategiset lähtökohdat

5 Strategiset lähtökohdat
Polamk on oppiva organisaatio Tiedon hallintastrategia on laadittu tukemaan oppilaitoksen ydinprosesseja Hallinnollisella puolella standardoitujen ja koko poliisihallinnon käytössä olevien työkalujen mahdollisimman tehokas käyttö Tulostavoitteellinen, sähköisen oppimisjärjestelmän kehittäminen 5-vuotissuunnitelma, tietohallintoryhmä tekee yksityiskohtaisemmat 1- vuotissuunnitelmat >>> toiminta- ja taloussuunnitelmaan Strategiset lähtökohdat

6 Laitteistot, verkot, ohjelmistot ja yhteistyökumppanit
HALTIK eli hallinnon tietotekniikkakeskus Tuottaa sisäisen turvallisuuden tarvitsemia tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja. Päätoimipaikka Rovaniemellä valmistui uusi toimitalo Isomus uusine konesaleineen. Polamkin tärkein sopimusyhteistyökumppani Laitteistot, verkot, ohjelmistot ja yhteistyökumppanit

7 Laitteistot, verkot, ohjelmistot ja yhteistyökumppanit
HALTIK vastaa: Koko poliisiverkosta Kaikista työasemista ja palvelimista Suurimmasta osasta poliisiverkossa toimivista sovelluksista Tunnushuollon järjestelmästä Voip-verkosta ja videoneuvottelulaitteista AV-laitteiden sekä monitoimilaitteiden ylläpidosta Laitteistot, verkot, ohjelmistot ja yhteistyökumppanit

8 Laitteistot, verkot, ohjelmistot ja yhteistyökumppanit
Valtionhallinto pyrkii kehittämään ja tehostamaan toimintojaan joten uusia järjestelmiä tullaan ottamaan ja ollaan jo otettu käyttöön. ASPO – Asianhallinta-, päätöksenteko- ja arkistointijärjestelmä >> VITJA – Viranomaistietojärjestelmä, turvallisuus- ja oikeusviranomaisten toimintaprosessit yhteen >> TUVE – Hallinnon turvallisuusverkko. Turvata yhteydet valtioneuvoston ja turvallisuusviranomaisten välillä. KIEKU – Tietojärjestelmä joka tehostaa talous- ja henkilöstöhallintoa. Laitteistot, verkot, ohjelmistot ja yhteistyökumppanit

9 Valtionhallinnon organisaationa budjetti osa suurempaa kokonaisuutta.
Poliisihallinnon alainen resurssiyksikkö suunnittelee, ohjaa ja kehittää Budjetti

10 HENKILÖSTÖ JA KOULUTUS
Tiedon hallintaan vaikuttavista monista eri tekijöistä henkilöstö on tärkein. Tutkimus ja kehitystyön päämääränä kehittää ja tehostaa oppilaitoksen toimintaa. Ylläpitävää ja kohdistettua koulutusta talon sisältä sekä ulkopuolelta. Uusien järjestelmien käyttöönotto pakottaa jatkuvaan kouluttautumiseen. HENKILÖSTÖ JA KOULUTUS

11 Laadunhallinta, tietoturva ja tietosuoja
Oppilaitoksella on laatujärjestelmä joka perustuu auditoituun ja hyväksyttyyn toimintakäsikirjaan. Julkinen ilman liitteitä. Esitetty vastuunjaot, menettelytavat ja toiminnalliset prosessit. Tietoturva ja tietosuoja pohjautuvat valtionhallinnon ja poliisihallituksen antamiin ohjeisiin ja määräyksiin. Tietoturvan osalta laatua ylläpitää organisaation nimeämä tietoturvavastaava apunaan tietoturvaryhmä Kouluttavat uutta ja ylläpitävät vanhaa. Laadunhallinta, tietoturva ja tietosuoja

12 Strategian analysointi
Tietostrategiat ovat yritysten ja myös valtio-omisteisten yritysten osalta melko salaisia. Julkishallinnossa paremmin saatavilla. Julkinen versio? Earlin malli. Strategian analysointi

13 Strategian analysointi
Earlin malli jossa kolme lähtökohtaa. Liiketoiminnan suunnitelmat ja tavoitteet määritellään organisaation johdossa eli ylhäältä alas. Nykyjärjestelmien analysointi suoritetaan kysymällä suoraan käyttäjien kokemuksia. Tietotekniikan mahdollisuudet taas selvitetään ammattilaisilta. Strategian analysointi


Lataa ppt "Tietohallintostrategia"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google