Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korkeakoulujen laatujärjestelmien seuranta- ja kehittämisseminaari 20.3.2014 Saimaan ammattikorkeakoulun laadun ja laatujärjestelmän kehittäminen Terttu.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korkeakoulujen laatujärjestelmien seuranta- ja kehittämisseminaari 20.3.2014 Saimaan ammattikorkeakoulun laadun ja laatujärjestelmän kehittäminen Terttu."— Esityksen transkriptio:

1 Korkeakoulujen laatujärjestelmien seuranta- ja kehittämisseminaari 20.3.2014 Saimaan ammattikorkeakoulun laadun ja laatujärjestelmän kehittäminen Terttu Kauranen, strategiajohtaja Tanja Matikainen, laatupäällikkö

2 Laadunvarmistuksen elementit Saimaan ammattikorkeakoulussa Toiminta: prosessit Toimintakäsikirja Tavoitteet toiminnaksi: Henkilöstö Opiskelijat Kumppanit TUKI: Tietojärjestelmät ja viestintä Strategia ja henkilöstöstrategia Korkeakoulun hallitus: vuosittaiset tavoitteet ja ohjaus Toimintasuunnitelma ja henkilöstösuunnitelma AMK:n johtoryhmä: tavoitteet tulosyksikkötasolle Henkilöstö; esimiehet ja alaiset: tavoitteet yksilötasolle Kehityskeskustelut ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN PALAUTTEET JA SEURANTA Osakeyhtiön hallitus: tavoitteet ja ohjaus Tulosyksiköiden tavoite- ja tulossopimukset Toiminnan tulokset

3 Laatujärjestelmää on kehitetty v. 2010 auditoinnin jälkeen mm. seuraavasti: •Laatujärjestelmää on tehty selkeämmäksi ja yhdenmukaisemmaksi koko organisaatiossa -Laatutyön tavoitteita, toimijoita ja näiden vastuunjakoa täsmennetty -kiinnitetty enemmän huomiota laatujohtamiseen ja laadunvarmistuksen kattavuuteen läpi organisaation -Keskitytään keskeisten, strategiassa määriteltyjen tavoitteiden seurantaan entistä ajantasaisemmin •Henkilöstön osallistamista on lisätty -Tiedotusta amk:n tavoitteista ja niiden toteutumisesta sekä laadusta yleensä on lisätty •Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet, henkilöstöseminaarit työpajoineen, sisäiset auditoinnit -Kehityskeskusteluissa tavoitteet jalkautetaan yksilötasolle •Kehityskeskusteluissa määrämuotoinen lomake, joka pohjautuu amk:n strategisiin tavoitteisiin •Kehityskeskustelujen sisältö painottuu siihen, miten kukin omalta osaltaan toteuttaa yhteisiä tavoitteita ja mitä tukea siihen tarvitsee. •Vuosittain vaihtuva ajankohtainen teema, esim. arvot, työpaikkakiusaaminen, kansainväliset toiminnot ja IT-valmiudet Saimaan ammattikorkeakoulun laadun ja laatujärjestelmän kehittäminen

4 •Toiminnan ja käytäntöjen yhteneväisyyteen eri koulutusaloilla kiinnitetty huomiota -Ammattikorkeakoulun johtoryhmä ja muut foorumit (esim. peda-ryhmä) -Puututaan poikkeamiin ja sovitaan yhteiset pelisäännöt -Henkilöstö osallistu sisäisiin auditointeihin ristiin yli koulutusalojen, kaikista henkilöstöryhmistä •TKI-toiminnan laadunvarmistuksessa täsmennetty eri toimijoiden rooleja ja ohjeita, lisätty dokumentaatiota, otettu käyttöön uusi projektihallinnan ohjelma -Yhtenäisiä toimintatapoja, tutkimuspäällikköorganisaatio vakiinnutettu, projektikoordinaattoreiden vahvempi rooli projektin hallinnoinnissa -Laaja tietojärjestelmä- ja tiedonhallintaprojekti meneillään 2013 – 2014 -Dokumentaation hajanaisuus ja ajantasaisen tiedon hankala saatavuus ongelmina -Tarkoituksena käyttäjäystävällisempien ratkaisujen luominen ja tiedonhaun helpottaminen (myös ohjelmistot kehittämiskohteena) -Strategisten tavoitteiden seurantaan tehty entistä joustavampi järjestelmä -Samalla toimintakäsikirjaa uudistetaan käyttäjälähtöisemmäksi

5 •Palautejärjestelmiä on kehitetty -Tietojen hajanaisuus ollut ongelmana -Oleellisen palautteen kerääminen tärkeää! -Palautteista seuraavien toimenpiteiden dokumentointia parannettu, mutta edelleen yhtenäistettävä käytäntöjä -Palautejärjestelmien käyttöä ja tietojen hyödyntämistä on vakiinnutettu Kehittämistyön haasteita: -Toimintatavat, organisaatio ja tavoitteet muuttuvat nopeasti, mutta järjestelmät laahavat perässä, eivätkä tue toimintatapojen muutosta -Tiedon määrä ja tietotarpeet kasvavat ja olennaisen tiedon erottaminen on entistä tärkeämpää -Ammattikorkeakoulujen rahoitus pienenee, myös laadun osalta on saatava aikaan entistä parempia tuloksia entistä pienemmillä henkilöstöresursseilla (koskee opetusta, TKI-toimintaa, laadunvarmistusta…) -Entistä enemmän paineita laatuleimoille ja akkreditoinneille; pohdittava yhä tarkemmin, mihin lähdetään mukaan ja mikä tuo lisäarvoa toiminnalle Saimaan ammattikorkeakoulun laadun ja laatujärjestelmän kehittäminen


Lataa ppt "Korkeakoulujen laatujärjestelmien seuranta- ja kehittämisseminaari 20.3.2014 Saimaan ammattikorkeakoulun laadun ja laatujärjestelmän kehittäminen Terttu."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google