Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Maanmittauspäivät 2011 Porissa Torstai 17.3.2011 Luentolinja 1 Kartastotehtävien strategia Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Maanmittauspäivät 2011 Porissa Torstai 17.3.2011 Luentolinja 1 Kartastotehtävien strategia Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö."— Esityksen transkriptio:

1 Maanmittauspäivät 2011 Porissa Torstai 17.3.2011 Luentolinja 1 Kartastotehtävien strategia Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö

2 Yleiset kartastotyöt Yleiset kartastotyöt ovat yhteiskunnan peruspalveluna suoritettavia toimenpiteitä: valtakunnallisten perusmaastotietojen keräämiseksi, hallinnoimiseksi ja ylläpitämiseksi, yleisten maastokarttojen valmistamiseksi sekä maastokarttojen ja -tietojen saattamiseksi yleiseen käyttöön.

3 "Kartat ja paikkatiedot - osa toimivaa yhteiskuntaa" 2001-2010 strategia toimi hyvin erityisesti kehittämisen ja tuotannon suunnittelun sekä tulosohjauksen apuvälineenä ja ’lupauksena’ käyttäjille 2001 - 2010 strategia

4 Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön Yleisten kartastotöiden strategia 2011–2020

5 Maastotietojärjestelmä MTJ Maastotietojärjestelmällä (MTJ) tarkoitetaan strategiassa koko julkisen hallinnon tietoinfrastruktuuriin kuuluvaa perusrekisterien kaltaista tieto-, palvelu- ja toiminta- kokonaisuutta, jonka avulla tuotetaan, hallitaan ja jaetaan perusmaastotietoa ja -karttoja. Järjestelmän toimivuudesta ja kehittämisestä huolehtivat Maanmittauslaitos ja Geodeettinen laitos ns. yleisinä kartastotöinä yhteistyössä muiden julkisen hallinnon tietohallinnosta vastaavien ja maastotietoja tuottavien ja käyttävien tahojen kanssa.

6 Maastotietojärjestelmä MTJ Osa-alueet: Paikannuksen perustana oleva valtakunnallinen koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä, Valtakunnallisen perusmaastotiedon hallinta ja ylläpito (maastotietokanta, korkeusmallit ja ilmakuvat), Yleiseen käyttöön tarkoitetut karttatuotteet ja niiden saatavuudesta huolehtiminen, Sähköiset paikkatietopalvelut, Järjestelmien, aineistojen, karttojen ja palveluiden käytön tuki ja Tutkimus

7 Maastotietojärjestelmä MTJ

8 MTJ - koko julkisen hallinnon perustietovaranto

9 HE 246/2010, 10 §: Julkisen hallinnon viranomaisen on pyrittävä järjestämään toimintansa siten, että se käyttää tässä pykälässä tarkoitettuihin tietojärjestelmiin talletettuja tietoja, jos viranomaisen toiminta edellyttää näiden tietojen käyttöä........... Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin tietojärjestelmiin rinnastetaan myös Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen ylläpitämä maastotietoja koskeva tietojärjestelmä.

10 MTJ - paikkatietoinfrastruktuurin perusta

11 Toimintaympäristön kehitys Julkisen hallinnon tietohallinnon integroituminen ja kehittyminen Teknologian kehittyminen, Karttojen ja paikkatietojenkäytön kehittyminen, Muun tarjonnan kehittyminen, Paikkatietoinfrastruktuurien syntyminen

12 Perustehtävä Yleisten kartastotöiden perustehtävä on edelleen kestävä: tuottaa, ylläpitää ja jakaa käyttäjille luotettavaa, yhtenäistä ja monikäyttöistä perusmaastotietoa ja siihen perustuvia karttoja rakennetun ja luonnonympäristöjen kohteista ja ominaisuuksista koko maasta. MTJ:n ylläpito ja kehittäminen muodostaa perustehtävän ytimen Kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimus- ja kehitystyö luo teoreettiselta pohjalta kestävän ja käytäntöön soveltuvia ratkaisuja tuottavan perustan yleisille kartastotöille ja maastotietojärjestelmän kehittämiselle.

13 Visio Kansalaisten, yritysten ja julkisen hallinnon käytössä on keskeytyksettä riittävän luotettavia ja yhtenäisiä perusmaastotietoja ja karttatuotteita sekä niihin liittyviä tietopalveluita koko maasta. MTJ on vakiintunut ja hyvin toimiva järjestelmä, jota ylläpidetään tehokkaasti ja hyödynnetään laajasti julkisen hallinnon, elinkeinoelämän ja kansalaisten piirissä, koska sen tiedot ja palvelut ovat laadukkaita ja helposti kytkettävissä erilaisiin käyttösovelluksiin. Yhteiskäyttöinen järjestelmä muodostaa julkisella sektorilla paikkatiedonhallinnan perustan ja sen käyttö on johtanut päällekkäisen toiminnan vähenemiseen.

14 Visio

15 Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet Maastotietojärjestelmän kehittämislinjat on jaettu seuraaviin strategisiin yleistavoitteisiin ja kehittämisalueisiin kaudelle 2010- 2020: 1. Monikäyttöinen ja kestävä järjestelmä 2. Tehokas ylläpito ja systemaattinen laadunhallinta 3. Käyttäjiä palveleva tuote- ja palvelukokonaisuus

16 Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

17 Perusmaastotieto ja sen ylläpito ym.

18 Sähköiset paikkatietopalvelut

19 Karttatuotteet ja niiden saatavuus

20 Muita kehittämistavoitteita/alueita Järjestelmien, aineistojen, karttojen ja palveluiden käytön tuki Yhteistoiminnan periaatteet ja käytännöt Tietopolitiikka ja yhteisöllisyys Tutkimus Kansainvälinen yhteistyö

21 Kuva: Hannu Vallas Kiitos !


Lataa ppt "Maanmittauspäivät 2011 Porissa Torstai 17.3.2011 Luentolinja 1 Kartastotehtävien strategia Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google