Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon IT- toiminnan kehittämisestä 15.6.2006 Valtionhallinnon IT-strategia Tyytyväiset asiakkaat, tehokas.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon IT- toiminnan kehittämisestä 15.6.2006 Valtionhallinnon IT-strategia Tyytyväiset asiakkaat, tehokas."— Esityksen transkriptio:

1 Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon IT- toiminnan kehittämisestä Valtionhallinnon IT-strategia Tyytyväiset asiakkaat, tehokas hallinto

2 Valtion tietohallinto 2005
Virastoja 128 Toimipisteitä 2 600 Henkilökunta Tietohallintohenkilöstö - Osuus koko henkilöstöstä 4 004 3,6 % Tietohallintomenot - palvelujen osto - oma henkilöstö - laitteet 648 m€ 212 m€ 180 m€ 94 m€ Työasemia yhteensä - asiakkaiden käytössä 18 300

3 Tietohallinnon menot menolajeittain vuosina 1998–2005
(kasvua 8,7 % vuodesta 2004)

4 Mitä tehdään itse ja mitä on ulkoistettu
Oman tietohallinto-henkilöstön työajan jakautuminen eri tehtäviin % Ulkopuolisten palvelutoimittajien käytön jakautuminen eri tehtäviin Perustietotekniikkapalvelut 41 28 Tukitoimintojen tietojärjestelmäpalvelut 9 4 Ydintoimintojen tietojärjestelmäpalvelut 30 63 Muut tietohallintotehtävät 20 5 100

5 Muutoksen lähtökohdat
Tuottavuus © 2003 Accenture All Rights Reserved. Tehokas IT Hallinnon kehittäminen * parempia palveluja * uusia tapoja toimia * rakennemuutoksia

6 Valtion IT-toiminnan johtamis- ja organisaatiomalli
VALTIONEUVOSTO Ministeriryhmä, Valtiovarainministeriö Valtion IT-johtoryhmä Valtion IT-johtaja Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Valtion IT-palvelut Valtion IT- toiminnan koordinaatioryhmä VAHTI Hallinnonalat M1 M2 M3 M4 M5 Hallinnonalan IT-johtaja Hallinnonalan IT-johtaja Hallinnonalan IT-johtaja Hallinnonalan IT-johtaja Hallinnonalan IT-johtaja V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3

7 Valtionhallinnon IT- toiminnan strategiset linjaukset
Tyytyväiset asiakkaat, joustavat palvelut Tietoa hallinnosta ja sen toiminnasta on tarjolla asiakkaille helposti ja ymmärrettävästi. Valtionhallinnon palvelut on rakennettu asiakaslähtöisesti ja kattavasti. Tehokas, turvavallinen, verkottunut hallinto IT -toiminta tukee ja mahdollistaa valtionhallinnon tuottavuuden parantamista, poikkihallinnollista toimintaa ja rakennemuutoksia. Valtionhallinnon IT –ympäristö on yhtenäinen sekä teknisesti ja tietosisällöllisesti yhteentoimiva. IT –toiminta on kustannustehokasta ja sitä ohjataan konsernimaisesti. IT -toiminnan palvelutaso ja riittävä tietoturvan taso on varmistettu kaikissa olosuhteissa. IT –peruspalvelut tuotetaan keskitetysti Valtionhallinnon IT –osaaminen ja asiantuntijuus yhdistettynä hallinnon toiminnan tuntemukseen on sekä laadullisesti että määrällisesti riittävää ja se on kohdistettu painopistealueiden mukaisesti.

8 Tyytyväiset asiakkaat,
Tavoitetila Tyytyväiset asiakkaat, joustavat palvelut Tehokas, turvallinen verkottunut hallinto

9 Haasteista toimenpiteisiin
Haasteet Strategiset linjaukset Kehittämisohjelmat Kärkihankkeet Muuttuvat palvelu- tarpeet ja odotukset Hallinnon avoimuus ja luotettavuus Globalisaatio EU-integraatio Tuottavuus Väestön ikääntyminen Henkilöstöä eläkkeelle Alueellinen epätasapaino Toiminnan jatkuvuu- den turvaaminen Tyytyväiset asiakkaat, joustavat palvelut Tehokas, turvallinen, verkottunut hallinto Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut Yhteentoimivuus Yhteiset tietojärjestelmät Yhtenäiset perus- tietotekniikkapalvelut Tietoturvallisuus Kansalaisten ja yritysten tunnistaminen Sähköisten palvelujen alusta Yhteiset arkkitehtuurit Rajapinnat perustieto- varantoihin Talous- ja henkilöstöhallinto Dokumentinhallinta ja arkisto Virkamiehen tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta Yhteinen, turvallinen tieto- liikenneratkaisu Sähköposti, kalenteri Tietoturvatasojen määrittely Varautuminen Hankesalkun hallinta

10 Toimintasuunnitelma vuosirenkailla
2011 Toimintasuunnitelma vuosirenkailla Yhteiset tietojärjestelmät yhteiset perustieto-tekniikkapalvelut järjestelmäkehitys-menetelmä Yhteentoimivuus (arkkitehtuurit ja menetelmät) 2010 Yhtenäiset perus-tietotekniikkapalvelut perustietovarantoja käytetään laajasti talousohjaus 2009 Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut hankehallinnan menetelmät virkamiehen tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta työasemapalvelu 2008 talous- ja henkilöstöhallinto asiakaskeskei-set palvelut dokumentinhallinta ja arkisto rajapinnat perustieto-varantoihin sähköposti, kalenteri käyttöpalvelut neuvontapalvelut yhteinen, turvallinen tietoliikenneverkko Tietoturvallinen hallinto 2007 sähköisten palvelujen alusta yhteiset arkkitehtuurit tunnistaminen yritykset VYSE tietojärjestelmät täyttävät määritellyt tietoturvatasot 2006 työasema-kilpailutus riskianalyysit hankesalkku varautuminen auditointimenettelyt tietoliikennekilpailutus tietoturvatasot tunnistaminen kansalaiset poikkeamaraportointi tietoturvan kehittämisohjelma 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

11 Kärkihankkeiden tilanne marraskuu 2006


Lataa ppt "Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon IT- toiminnan kehittämisestä 15.6.2006 Valtionhallinnon IT-strategia Tyytyväiset asiakkaat, tehokas."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google