Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Palvelut ja tiedot käytössä Kriittinen polku: Kansallisen palveluarkkitehtuurin luominen Palvelujen maksullisuus Väestötietojärjestelmän hyödyntäminen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Palvelut ja tiedot käytössä Kriittinen polku: Kansallisen palveluarkkitehtuurin luominen Palvelujen maksullisuus Väestötietojärjestelmän hyödyntäminen."— Esityksen transkriptio:

1 Palvelut ja tiedot käytössä Kriittinen polku: Kansallisen palveluarkkitehtuurin luominen Palvelujen maksullisuus Väestötietojärjestelmän hyödyntäminen korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin osana

2 • Tamk ja Metropolia määrittelevät opintohallintojärjestelmä seuraavaa sukupolvea. • Me puhumme perusrekisteristä, koska huomattava määrä palveluita siirtyy Pepin ja TIPTOPin myötä pois perinteisen opiskelijahallinnon toiminnoista. • Yhtenä tärkeänä tavoitteena olisi saada online-tyyppiseen käyttöön valtakunnalliset tietovarannot ja palvelut.

3 Ituja Virta-projektin tuotos on jo hyvällä mallilla. Kaksi muuta tärkeää ovat • OPH:n koodistot • VRK:n henkilötiedot Koodistot-projekti etenee ja odotamme sen valmistuvan kahden vuoden kuluessa. Järjestelmämme hyödyntäisi joko suoraan koodistotietoja verkon kautta tai lokaalisti kunhan koodistodata saataisiin ylläpidettyä masterdata-paikasta.

4 Opiskelijan henkilötietojen sijaintipaikka • Emme enää haluaisi ylläpitää tietoja lokaalisti, koska ajantasaisemmat tiedot ovat Väestörekisterikeskuksessa. • Nykyinen vrk-tietojen välitystekniikka (erämuotoinen, välikäden kautta hoidettu, erittäin harvoin hoidettu) ei vastaa tarpeita. • Luonnollisesti olemme varautuneet pitämään yllä ei- suomalaisten henkilötietoja omassa tietokannassamme. • Tiedon suojaukset voivat olla ristiriitaisia tai puutteellisia.

5 Välitystekniikkavaihtoehto • Jos suora ylläpito vrk:n järjestelmistä ei jostain arvattavissa olevasta tai arvaamattomasta syystä ei onnistu, niin ehdotamme, että valtakunnallisen tietovarannon yhteyteen tehdään opiskelijatietopalvelu, jota uudet opintohallintajärjestelmät käyttävät. • Ylläpito tapahtuisi vain tietovarannon ja vrk:n välillä.

6 Perusteluja • Tavoitettamme voidaan katsoa kahdelta kantilta: • julkishallinnon tietovarantojen avaaminen ja • master datan hallinta. Lisäksi painotamme, että julkishallinnossa pitäisi välttää moninkertaisten henkilörekisterien käyttöä. Suomen kansalaisesta on lukuisia henkilötietoesiintymiä, jotka kertaantuvat iän, opiskelupaikan, asuinpaikan, työpaikan tms muutosten johdosta. Osaltamme haluamme vähentää taakkaa.

7 Turvallisuus • Tavoitteemme kuitenkin on, että uudet järjestelmät ovat yksikertaisempia, halvempia ja turvallisempia. • Turvallisuuden otan erityisesti esiin sen takia, että opiskelijatietojen osalta korkeakoulut eivät tallettaisi enää henkilötunnusta omaan tietokantaansa vaan käyttäisimme Virta-projektissa kaavailtua opiskelijatunnusta. Opiskelijatunnus yhdistettäisiin hetuun vain, kun hetu täytyisi olla mukana esimerkiksi viranomaisraportoinnissa tai todistusta tai vastaavaa kirjoitettaessa.

8 3.2. Avoin tieto ja tiedon yhteiskäyttö • Tiedon avaamisen periaatteet on hyväksytty valtioneuvoston periaatepäätöksessä julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä (3.3.2011). • Keskeisimmät julkisen hallinnon tietovarannot tulee olla avoimesti saatavilla verkosta vuoden 2014 loppuun mennessä • Tiedot pyydetään käyttäjältä ja tallennetaan vain kertaalleen yhteen paikkaan, josta ne ovat koko julkisen hallinnon käytettävissä • Palveluiden kapasiteetti ja saatavuus mitoitetaan siten, että kaikki julkisen hallinnon toimijat voivat käyttää rajapintoja osana järjestelmäarkkitehtuuriaan tallentamatta perusrekisterien tiedoista kopioita omiin tietojärjestelmiinsä. Palvelut ja tiedot käytössä. Ehdotus julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategiaksi 2012 – 2020. VM, 17.10.2012. http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20121017Julkis/01_JulkICTstrategiaehdotus_17.10.2012.pdf

9 Kansallisen palveluarkkitehtuurin luominen • ICT-2015 –työryhmä: kriittiset polut • Avoin palvelujärjestelmä • Palveluita viranomaisten välisistä rajoista riippumatta • Perusta jo 06/2013

10


Lataa ppt "Palvelut ja tiedot käytössä Kriittinen polku: Kansallisen palveluarkkitehtuurin luominen Palvelujen maksullisuus Väestötietojärjestelmän hyödyntäminen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google