Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ari-Matti Auvinen Jarmo Tanskanen Suomen eOppimiskeskus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ari-Matti Auvinen Jarmo Tanskanen Suomen eOppimiskeskus."— Esityksen transkriptio:

1 Ari-Matti Auvinen Jarmo Tanskanen Suomen eOppimiskeskus

2 Laadun merkitys  laatu on keskeinen tekijä eOppimisen liiketoiminta-alueella / toimialalla  eOppimisen kehittyessä ja kansainvälisen toiminnan lisääntyessä tarvitaan toimivaa laadunhallintaa ja -varmistusta  asiakkaiden odotukset laadunvarmistuksesta ja evidenssistä eri toimijoiden hyvästä laaduntuottamiskyvystä

3 eLaatu-kriteeristön tausta  laatumerkin kriteeristön kehitystyössä päädyttiin malliin, jossa ei arvioida yksittäisiä tuotteita tai palveluita  eOppimisen laatumerkki myönnetään organisaatiolle (yritykselle, oppilaitokselle jne.) sen yleisen laaduntuottamiskyvyn perusteella  arviointi perustuu hakijan laajan hakemusdokumentaation perusteella sen strategiaan, osaamiseen, toimintakultttuuriin sekä pedagogiseen, medialliseen että tietotekniseen osaamiseen

4 eLaatu-kriteeristö •Toimintaperiaatteet ja strategia •Liiketoiminnallinen tuloksellisuus Liiketoiminnan perusteet •Asiakasyhteistyö •Alihankkija- ja toimittajayhteistyö •Henkilöstö ja osaaminen Yhteistyö ja organisointi •Laatupolitiikka ja laatuohjeistus •Jatkuvan parantamisen toiminnot •Toimintaprosessien dokumentointi Laatutoiminta •Pedagoginen osaaminen •Teknologinen osaaminen •Mediallinen osaaminen eOppimisen osaaminen •Ratkaisujen ja sovellusten laatimis- ja suunnittelukyky •Ratkaisujen ja sovellusten toimituskyky •Projektijohtamisen osaaminen Ratkaisujen ja sovellusten toimituskyky •Immateriaalioikeuksien hallinta ja sopimusmenettelyt •Ulkoisen ja sisäisen tietoturvan hallinta ja kehittäminen Immateriaalioikeuksien ja tietoturvan hallinta

5 eLaatu-koulutuksen kohderyhmät Laatu- toimintaan tutustujat Laadun kehittäjät Laatumerkin arvioijat Laatumerkin hakijat

6 eLaatu-kurssin aihealueet 1. Yleiset laatujärjestelmät ja –palkinnot 2. Oppimisen ja osaamisen kehittämisen laatujärjestelmät ja laatupalkinnot 3. eOppimisen erityiset laatujärjestelmät ja –palkinnot 4. eOppimisen laatumerkin kriteeristöt ja hakuprosessi 5. eOppimisen laadun arviointi: organisaation liiketoiminnan perusteet 6. eOppimisen laadun arviointi: organisaation yhteistyö ja organisointi 7. eOppimisen laadun arviointi: organisaation laatutoiminta 8. eOppimisen laadun arviointi: organisaation e-oppimisen monipuolinen osaaminen 9. eOppimisen laadun arviointi: organisaation ratkaisujen ja sovellusten toimituskyky 10. eOppimisen laadun arviointi: organisaation immateriaalioikeuksien ja tietoturvan hallinta

7 Kurssisisällöt (I)  Tutustujat: eOppimisen laatutoiminnasta kiinnostuneille henkilöille ja yhteisöille Suomen eOppimiskeskus tarjoaa tutustumiskurssin maksuttomana palveluna. Tälle laatutoiminnan perusteisiin keskittyvälle kurssille voi osallistua omatoimisesti milloin vain rekisteröitymällä kurssialueelle osoitteessa elaatu.fi. Kurssi perustuu itseopiskeluun eikä kurssilla ole ohjausta ja tämän kurssin tehtävät perustuvat itsearviointiin.  Laadun kehittäjät: Laadun kehittäjien eLaatu-kurssi on suunnattu eri organisaatioiden laatutoimijoille (esimerkiksi laatupäälliköt, koulutuspäälliköt, projektipäälliköt tai muut vastaavat toimijat) heidän oman yhteisönsä toimintansa kehittämiseksi. Kurssi on Suomen eOppimiskeskuksen tuottama ja sen käytännön järjestelyt hoitaa Hämeen ammattikorkeakoulu. Kurssilta saa todistuksen ja se on laajuudeltaan kolme (3) ECTS-opintopistettä. Kurssiin kuuluu itsearviointiin perustuvia tehtäviä ja tutoreille palautettavia tehtäviä.

8 Kurssisisällöt (II)  Laatumerkin arvioijien eLaatu-kurssi on suunnattu Suomen eOppimiskeskuksen kanssa yhteistyötä tekeville laadun arvioijille. Kurssi on pääosin ohjattu verkkokurssi, jolla pätevöidytään arvioimaan eOppimisen laatumerkin hakemuksia. Myös tämä eLaatu-kurssi johtaa todistukseen ja se on laajuudeltaan kolme (3) ECTS-opintopistettä. Kurssiin kuuluu itsearviointiin perustuvia tehtäviä ja tutoreille palautettavia tehtäviä.  Neljäs tärkeä kohderyhmä eLaatu-kurssilla ovat laatumerkin hakijaorganisaatiot. Työalue sisältöineen on eri organisaatioiden sisäisille toimijoille suunnattu ja heidän oma työskentelyalueensa. Tämä eLaatu-kurssi on Suomen eOppimiskeskuksen tuottama, mutta se voidaan sopimuksella sisältöineen siirtää myös laatumerkin hakijan omaan moodle-järjestelmään. Suomen eOppimiskeskus tarjoaa hakijoille yhteistyökumppaninsa kautta myös oman työalueen vain hakijan omaan käyttöön. Tällä kurssilla / työalueella käydään kohta kohdalta läpi eOppimisen laatumerkin hakemusprosessi ja valmistellaan varsinainen eOppimisen laatumerkin hakemus. Tällä työalueella tehtävät perustuvat itsearviointiin.

9 Lisätietoja  verkkoympäristön www-osoite http://www.elaatu.fi  laadun kehittäjä –kurssi HAMK minna.palos@hamk.fi  ama.auvinen@hci.fi ama.auvinen@hci.fi  jarmo.tanskanen@valopi.fi jarmo.tanskanen@valopi.fi


Lataa ppt "Ari-Matti Auvinen Jarmo Tanskanen Suomen eOppimiskeskus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google