Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lapin sairaanhoitopiiri Tietohallintastrategia 2007–2011.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lapin sairaanhoitopiiri Tietohallintastrategia 2007–2011."— Esityksen transkriptio:

1 Lapin sairaanhoitopiiri Tietohallintastrategia 2007–2011

2 Strategian lähtökohdat ja (mahdolliset) rajaukset. Lapin sairaanhoitopiirin lähtökohtina on suurelta määrin yhteisen tietohallintostrategian laatiminen sosiaali- ja terveyshuollolle. Valmistelutyö on aloitettu syksyllä 2004 muodostetulla työryhmällä. Tämä hanke on nimetty SAU LAPPI hankkeeksi. Tämä on isoin dockumentissa mainituista hankkeista. Dokumentissa on myös määritelty vuonna 2007 voimaantulleet lait sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä sähköisestä lääkemääräyksestä

3 Laitteistot, verkot ja ohjelmistot (avoimen lähdekoodin ohjelmistot?). Dockumentissa ei erikseen mainita nimeltä muita ohjelmistoja kuin eResepti jolla lääkäri kirjoittaa potilaalle lääkemääräyksen potilaskertomusjärjestelmässä ja lähettää sen sähköisesti keskitettyyn tietokantaan. Potilas voisi teoriassa tämän jälkeen mennä mihin hyvänsä apteekkiin noutamaan hänelle osoitetun lääkemääräyksen. Tämä ohjelmisto kirjaa ylös henkilölli määrätyt lääkitykset jolloin ne on myös helppo nähdä. Myös videopuheluneuvottelua sekä mahdollista siirtymistä mobiilijärjestelmiin on mainittu mutta ei missään vaiheessa tarkennettu. Muita järjestelmiä ei erityisesti mainita mutta määritellään että niiden on oltava yhteensopiva toistensa kanssa minkä luulen olevan osana tavoitellusta ”valtakunnallisesta tietojärjestelmäarkkitehtuurista.”

4 Valtakunnallinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri (serverit)

5 Yhteistyökumppanit Yhteistyökumppaneista ei ole muita mainittu kuin Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyötä tämän tietohallintostrategian ja atk-järjestelmien suunnittelemisessa. Mainittiin myös että osa kunnista on sopinut palvelimien ylläpidon ja atk-tukipalvelun ostamisen yksityiseltä palveluntarjoajilta.

6 Budjetti Dokumentissa on huomioitu riittämättömät tietoliikenneyhtydet mitkä haitallistavat toimintaa ja sanovat ettei valtio ole ottamassa vastuuta niiden parantamisesta ja sanoo kunkin kunnan olevan itse velvollinen vastaamaan ensisijaisesti asiasta. Uskoisin siis suurimman osan rahoituksesta tulevan kunkin omaavalta kunnalta.

7 Henkilöstö ja sen koulutus. Dockumentissa on myös huomioitu laite- ja henkilöstöresurssien puute, missä mainitaan henkilökunnan tason vaihtelevan paljon terveys- että sosiaalitoimen sektorilla. Henkilökunnan puutteesta ei kuitenkaan ollut dokumentissa mainittu minkäännäköistä toimenpidettä joka jättää epäilemään.

8 Laadunhallinta, tietoturva- ja tietosuojakysymykset Dockumentissa on mainittu sähköisestä SSL suojatusta ammattilaisille tarkoitetusta sähköisestä verkkokonsultaatiopalvelusta joka on Pohjois-Suomessa käytössä jo monissa sosiaali- ja lakipalveluissa. On myös mainittu Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirien atk-päälliköiden määrittämästä tietoturvan minimitasosta mutta mainitaan myös että tietoturvaan liittyvä yhteinen alueellinen ohjeistus kuitenkin puuttuu.

9 Strategian analysointi teorian kannalta. Strategia on suurelta alueelta missä yleensä pitäisi olla paljon joustavuutta olettaen että se kattaa koko Lapin, Tämä osittain pitää paikkaansa mutta jättää paljon ongelmia mukaan myös. Jotta kaikki tämä kuvattu toiminta saataisin käyttöön on kunkin kunnan strategian mukaan osittain rahoitettava se itse. Vaikka on mainittu että he jo ennestään ovat alityövoimalla sekä vähäisellä laitteistolla. Sekä näkisin olevan ongelman syntyvän jos suurin osa kunnista käyttää eri yrityksiä jo muutenkin hoitamaan atk asioitaan niin uskon ettei yhtenäisen järjestelmän tuottaminen tule täysin ongelmitta


Lataa ppt "Lapin sairaanhoitopiiri Tietohallintastrategia 2007–2011."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google