Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TASKU Mitä on kielitietoinen opetus? Mikä on kielitaidon taitotaso?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TASKU Mitä on kielitietoinen opetus? Mikä on kielitaidon taitotaso?"— Esityksen transkriptio:

1 TASKU Mitä on kielitietoinen opetus? Mikä on kielitaidon taitotaso?
Miksi oman äidinkielen opetus on tärkeää? TASKU Onko meidän koulumme monikulttuurinen? Mihin tarvitaan valmistavaa opetusta? Miten oppilaani hyötyvät S2-näkökulmasta? Miten oppimisvaikeuksia voidaan tunnistaa?

2 Keravan perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvon ohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Keravan kaupungille valtion erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin. Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä koulutuksellista eriytymistä, joka johtuu mm. perheen sosioekonomisesta tai kielellisestä taustasta. estää koulujen eriytyminen osoittamalla tukea kouluille, joissa on keskimääräistä suurempi maahanmuuttajaosuus, ja jotka ovat lähtökohdiltaan muita kouluja heikommassa asemassa.

3 Hankkeeseen osallistuvat koulut valittiin seuraavin perustein: 1
Hankkeeseen osallistuvat koulut valittiin seuraavin perustein: 1. Koulun lähialueiden korkea vieraskielisten osuus koko väestöstä

4 2. vieraskielisten oppilaiden korkea prosenttiosuus koulun muista oppilaista (6,6-18,7 %)

5 Miten hanke näkyy koulussa?
TASKU-opettajat 3 alueellista (alakoulu) 1 yläkoulu

6 TASKU-opettajien tehtävät
Toimintatapojen kehittäminen kouluissa + Vieraskielisten oppilaiden suomen kielen taidon kehittäminen suomen oppimisen opetusmenetelmät ja oppimistekniikat opetuksen suunnittelu yhdessä luokan- aineenopettajan kanssa samanaikaisopetus

7 Koulutusta kaikille opettajille
Aiheina Monikulttuurisuus Vieraskielisten oppijoiden oppimisvaikeudet Suomi toisena kielenä eri oppiaineissa Ammattikirjallisuus

8 Oppilashuolto Testit oppimisvaikeuksien tunnistamiseksi (psykologeille)

9 Monikulttuuristen perheiden ja koulun välisen yhteistyön tiivistäminen
Tervetuloa kouluun –opas eri kielillä Tiedotteet, muu materiaali eri kielillä Kohdennetut vanhempainillat Yhteistyö Topaasin (Monikulttuurinen toimintakeskus) kanssa

10 Kysy, kommentoi, ihmettele, toivo!


Lataa ppt "TASKU Mitä on kielitietoinen opetus? Mikä on kielitaidon taitotaso?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google