Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Infotilaisuus Sosiaalityön uudesta tutkinto-ohjelmasta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Infotilaisuus Sosiaalityön uudesta tutkinto-ohjelmasta"— Esityksen transkriptio:

1 Infotilaisuus Sosiaalityön uudesta tutkinto-ohjelmasta

2 MIKÄ MUUTTUU? Termistö:
yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö sosiaalityön tutkinto-ohjelma / tutkinto-ohjelman omat opinnot valinnaiset opinnot YKY:n yhteiset opinnot Enää ei siis ”virallisesti” puhuta tiedekunnasta, laitoksesta, pääaineesta eikä sivuaineesta

3 MIKÄ MUUTTUU SOSIAALITYÖSSÄ?
Sosiaalityöhön oma tutkinto-ohjelma Enemmän yhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa (mm. psykologia / sosiaalitieteet) Kanditutkinnon ja maisteriopintojen rakenne muuttuu hieman Yksittäisissä opintojaksoissa joitakin muutoksia Kaiken kaikkiaan muutokset sosiaalityössä ovat maltillisia

4 MINKÄ TOIVOTAAN MUUTTUVAN?
Koulutuksen laaja-alaisuus lisääntyy Osaamisperustaisuus kantavaksi periaatteeksi Opiskelijoiden valinnanvapaus lisääntyy Kansainvälistyminen lisääntyy Avoimen yliopiston vahvempi integrointi muuhun opetukseen Hops – käytännöt tehostuvat; Ohjausvastaavan nimeäminen (sosiaalityössä Hanna Carroll)

5 MIKÄ SÄILYY? Opiskeluoikeus koko tutkintoon
Asetuksen edellyttämä pääainetta vastaavat opinnot sosiaalityössä -raami säilyy Käytäntöyhteys: käytännön opetus & harjoittelu säilyy nykyisen mittaisena (opetus- & tutkimusklinikkayhteistyötä kehitetään) Kaikki tähän mennessä suoritetut opinnot huomioidaan ja niille etsitään vastaavuudet uudesta tutkinto-ohjelmasta

6 MILLOIN MUUTTUU? Ensi syksystä alkaen opetus järjestetään uusien vaatimusten mukaisesti (joitakin poikkeuksia, esim. SPSS) Siirtymäaika asti (vanhan tutkintorakenteen mukaisen tutkinnon suorittamiselle) Kesällä/Syksyllä 2012 voi vielä tarvittaessa tenttiä vanhojen vaatimusten mukaisia sähköisiä kirjatenttejä (voi olla järkevää, jos jostain kohdasta puuttuu osasuoritus tai saa syksyn aikana perus-, aine- tai syventävät opinnot kokoon) !

7 Kandidaatintutkinnon rakenne sosiaalityössä 180 op
* Perusopinnot 25 op * Aineopinnot 55 op * YKY:n yhteiset opinnot 20 op * Opiskelun taidot 5 op * Kieliopinnot 15 op * Valinnaiset opinnot 60 op (max. 20 op omasta tutkinto-ohjelmasta)

8 Maisteriopintojen rakenne 120 op
Syventävät opinnot 100 op Valinnaiset opinnot 20 op (voi olla myös oman tutkinto-ohjelman opintoja)

9 Sosiaalityön perusopinnot 25 op
STYÖP1 Sosiaalityön perusteet 5op Säilyy entisellään STYÖP2 Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö 5 op Vastaa nykyisen opetussuunnitelman jaksoja Sosiaalisen kosketuspinnoilla sekä Sosiaalityön arvot ja etiikka STYÖP3 Globaali, lokaali, ja yhteisöllisyys sosiaalityössä 5 op Vastaa nykyisen opetussuunnitelman jaksoja Sosiaalityön globaalit kysymykset sekä Yhteisölliset voimavarat

10 Jatkuu…Sosiaalityön perusopinnot 25 op
STYÖP4 Toiminta, tulkinta ja tieto 5 op Jakso myös YKYn yhteisissä opinnoissa STYÖP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt 5 op Säilyy entisellään

11 Sosiaalityön aineopinnot 55 op
STYÖA1 Sosiaalityön oikeudelliset ja hallinnolliset perusteet 10 op (säilyy entisellään) STYÖA2 Elämänkulku ja sosiaalityö 5 op (uusi jakso) STYÖA3 Sosiaalityön taidot 20 op STYÖA3A Asiakastyön teorioita ja menetelmiä 5 op (2 op+ 3 op) STYÖA3B Käytännön opetus ja ohjaus 15 op (3 op + 12 op) STYÖA4 Tutkimusmenetelmäopinnot 10 op STYÖA4A Kvalitatiiviset menetelmät 5 op (luennot + harj.) STYÖA4B Kvantitatiiviset menetelmät 5 op (luennot + harj.) STYÖA5 Kandidaatin tutkielma 10 op (säilyy entisellään)

12 Sosiaalityön aineopinnot
Valinnaisia opintoja: Päihteiden käyttö seurauksineen 5 op Lapset ja lastensuojelu 5 op Terveys, hyvinvointi ja sosiaalityö 5 op

13 Vastaavuudet: STYÖA2 A2 Sosiaalityön toimintakentät 10 op
A2 Elämänkulku ja sosiaalityö 5 op suoritetaan kaksi kohtaa seuraavista: Jos suoritettu jokin vanhojen vaatimusten kohdista A2 korvaa se uusien vaatimusten kohdan A2 (ensisijaisesti kurssin korvaavuus merkitään jaksosta A2A:sta). Jos suoritettu enemmän kuin yksi kohta toimintakentistä merkitään ylimääräiset suoritukset valinnaisiin opintoihin. A2A Elämänkulku, hyvinvointi ja terveys 5 op A2B Päihteiden käyttö seurauksineen 5 op A2C Lapset ja lastensuojelu 5 op

14 Vastaavuudet STYÖA3 A3 Sosiaalityön taidot 20 op
Integroitu taitoseminaarin (4 op) osaksi A3A1 Asiakastyön teoriat 2 op Jos taitoseminaari suoritettu 4 op:n laajuisena ei tarvitse suorittaa A3A Sosiaalityön menetelmät 3 op A3A2 Asiakastyön menetelmät 3 op A3B Taitoseminaari 4 op A3B1 Taitoseminaari 3 op A3C Käytännön opetus ja ohjaus 13 op A3B2 Käytännön opetus ja ohjaus 12 op

15 Vastaavuudet STYÖA4 A4 Tutkimusmenetelmäopinnot 10 op
A4A Tutkimusmenetelmäopinnot/luennot 2 op A4A Sosiaalitieteen kvalitatiiviset menetelmät 5 op (luennot, harjoitukset + oheiskirjallisuus) A4BTutkimusmenetelmäopinnot/harjoi-tukset/ kvalitatiivinen tutkimus 3op A4B Sosiaalitieteen kvantitatiiviset menetelmät 5 op A4C Tutkimusmenetelmäopinnot/harjoitukset/ kvantitatiivinen tutkimus 3 op A4D Tutkimusmenetelmäopinnot/kirjallisuus 2 op

16 Sosiaalityön syventävät opinnot 100 op
STYÖS1 Sosiaalityön teoriat ja tutkimus 15 op Sisältää jakson STYÖS1A Sosiaalityön teoriahistoria 5 op sekä valinnaisista jaksoista koostuvan STYÖS1B Sosiaalityön ajankohtainen tutkimus 10 op (tämä on uusi, meneillään oleviin tutkimuksiin perustuvista luentoseminaareista koostuva jakso) STYÖS2 Asiantuntijuutta syventävät opinnot 20 op Entisellään: sisältää jaksot STYÖS2A Moniammatillisuus 5op sekä STYÖS2B Sosiaalityön harjoittelu 15 op

17 Jatkuu… sosiaalityön syventävät opinnot
STYÖS3 Tutkielmaopinnot 65 op STYÖS3A Orientaatio tutkielman tekemiseen 5 op (vahvistetaan tutkielman tekemiseen liittyvää opetusta) STYÖS3B Erilaiset tiedonmuodostuksen tavat 5 op (valinnaisuutta) STYÖS3C Tutkielmaseminaari 15 op Pro gradu –tutkielma 40 op

18 Nyt kannattaa Täydentää opintojaksot, joista puuttuu osasuorituksia (esim. luennot suoritettu muttei kirjoja vaikkapa kohdasta A2 tai kirjatentti puuttuu kohdasta A4) Täydentää opintokokonaisuudet, jos mahdollista (perus-, aine-, syventävät) JA HAKEA MERKINNÄT! Tutustua opintojen vastaavuustaulukoihin (sosiaalityön kotisivuilta) Kysyä neuvoa tarvittaessa!

19 Kuka neuvoo? Sosiaalityön ohjausvastaava: Hanna Carroll
Perusopintojen vastaava: Kyösti Raunio Aineopintojen vastaava: Arja Jokinen Syventävien vastaava: Hannele Forsberg Omat tutoropettajat Opintoasiain päällikkö: Leena Wilkman Opintorekisteriin liittyvät asiat: Terhi Raitanen


Lataa ppt "Infotilaisuus Sosiaalityön uudesta tutkinto-ohjelmasta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google