Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, syksy 2014 Orientoivat opinnot – osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, syksy 2014 Orientoivat opinnot – osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja."— Esityksen transkriptio:

1 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, syksy 2014 Orientoivat opinnot – osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 27.10.2014

2 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, syksy 2014 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1.Orientoivat I: Ma 1.9. klo 9.15-11, päätalo ls D10a Tutkintoni ja opiskelun käytännön asiat 2.Orientoivat II: Ke 10.9. klo 14.15-15.15, päätalo ls. D10a Hyvinvointi: opintotuki, YTHS, Tamy, yliopistoliikunta 3.Orientoivat III: Ma 27.10. klo 8.15-10, päätalo ls. D10a Opintojen suunnittelu, HOPS 4.HOPS:in laatiminen ja palauttaminen lukuvuoden 2014-2015 aikana

3 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, syksy 2014 Aikataulu ja ohjelma 8.15-08.40 Opintojen suunnittelu ja HOPS opintopäällikkö Leena Wilkman 8.40 Kansainvälinen opiskelijavaihto opintokoordinaattori Anna Vähämäki 9.00 – 9.30 Opiskelijana Opintopsykologi Taija Tuominen 9.30 teemaopinnot, tutkintotodistus

4 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, syksy 2014 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS HOPS on osa tutkintoon kuuluvia opintoja: ”Opiskelija laatii opintojensa etenemisen ja suorittamisen tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa opinto-oikeutensa mukaisen opetussuunnitelman ja tutkintorakenteen pohjalta. Opintosuunnitelmasta ilmenevät tutkinnon suorittamiseksi aiotut opinnot ja opintojen suunniteltu aikataulu. Henkilökohtaista opintosuunnitelmaa käytetään myös opinto- ohjauksen ja akateemiseksi asiantuntijaksi kasvun tukemisen välineenä. Tieteenalayksikkö antaa tarkemmat ohjeet opintosuunnitelman laadinnasta ja sisällöstä.” (tutkintosääntö, 22 §) Kirjallinen suunnitelma siitä, mitä aikoo opiskella ja missä aikataulussa HOPS:in ei tarvitse – eikä se voikaan – olla sitova, vaan tämänhetkinen suunnitelma omasta suunnasta Ensi kevään opinnot voi jo suunnitella tarkastikin, graduvaiheen tuskin vielä  HOPS:iin kannattaa palata myös myöhemmin ja päivittää sitä tarpeen mukaan

5 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, syksy 2014 Opintojen suunnittelu Tutkintorakenne ja opintoaikojen rajaus antavat raamit opinnoille Näiden sisällä kuitenkin paljon valinnanvaraa  opiskelijan omat valinnat Jotta kaikki vaadittu tulisi suoritettua ja tutkinnosta tulisi järkevä kokonaisuus, omia opintoja pitää suunnitella Yliopisto-opinnot eivät ole putki: suunnitelmat voivat muuttua matkan varrella ja niitä pitää osata päivittää HOPS yksi osa tätä prosessia ja tutkintoon kuuluva osa

6 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, syksy 2014 HOPS:in ja opintojen suunnittelun tueksi Opinto-opas Tutustu tutkintorakenteeseen: mitä on pakko suorittaa tutkinto-ohjelman omat opinnot valinnaiset opinnot yksikön yhteiset opinnot kieliopinnot Opinto-oppaassa ja/tai tutkinto-ohjelman www-sivuilla myös opintojen ohjeelliset suoritusajat Aiempia korkeakouluopintoja voidaan hyväksilukea tutkintoon Lisätietoja yksikön sivuilta: http://www.uta.fi/yky/opiskelu/kaytannot/opintojenhyvaksilu keminen.html http://www.uta.fi/yky/opiskelu/kaytannot/opintojenhyvaksilu keminen.html

7 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, syksy 2014 HOPS:in ja opintojen suunnittelun tueksi Yksikön HOPS-sivulle koottu ohjeistusta ja yhteinen HOPS-lomakeYksikön HOPS-sivulle (HUOM: Osalla tutkinto-ohjelmista käytössä oma lomake, tarkista asia ennen kuin täytät!); sähköinen opintojen suunnittelun työväline tulossa käyttöön tulevaisuudessa tutkinto-ohjelmien omilla verkkosivuilla voi olla tarkempaa HOPS- ohjeistustatutkinto-ohjelmien omilla verkkosivuilla Vaikka HOPS on henkilökohtainen opintojen suunnittelun väline, kysymysten kanssa voi lähestyä yliopiston ohjaustahoja  ongelmien kanssa ei tarvitse jäädä yksin! tutkinto-ohjelman ohjausvastaavat HOPS-opettajat ja oman tutkinto-ohjelman muut opettajat YKY:n kanslia yleinen opintoneuvonta kv-asiat, Ura- ja rekrytointipalvelut, opintotukitoimisto

8 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, syksy 2014 Ei ole yhtä tapaa opiskella ”oikein”! Opiskelemaan oppiminen ja itselle parhaiden tapojen löytäminen vie aikansa Kiinnostavien asioiden löytäminen voi sekin kestää – ei syytä paniikkiin, ”vääriäkin” suuntia ehtii kokeilla Jokainen päättää itse, mitä kannattaa opiskella Oma kiinnostus Mikä on mielekästä, haastavaa, antaa valmiuksia tiettyyn ammattiin / tehtäviin

9 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, syksy 2014 Ei ole yhtä tapaa opiskella ”oikein”! II Työelämänäkökulma? Mihin täältä valmistuu? Ura- ja rekrytointipalveluiden tilaisuudet ja kotisivut http://www.uta.fi/rekrytointi/

10 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, syksy 2014 HOPS käytännössä Tutkinto-ohjelmilla erilaisia käytäntöjä, mutta yleisesti ottaen etenee näin: 1. Vaikein vaihe: tutustu, pohdi, suunnittele 2. Kirjaa suunnitelma 3. Lähetä suunnitelma HOPS-ohjaajalle ja sovi samalla HOPS-keskustelusta 4. Käy suunnitelma läpi yhdessä ohjaajan kanssa, allekirjoittakaa suunnitelma. 5. Tutkinto-ohjelma arkistoi suunnitelman, opiskelija saa opintopisteet. 6. Tarkenna ja tarvittaessa muuta suunnitelmaa aika ajoin, eli aloita uudelleen tutustuminen, pohdinta ja suunnittelu; tutkinto-ohjelmissa suunnitelmaan voidaan palata esim. kandidaattiseminaarin yhteydessä.

11 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, syksy 2014 Jos opiskelet pelkkää maisterin tutkintoa Maisteriopiskelijan ei yleensä ole pakko tehdä HOPS:ia, mutta vapaaehtoinen lomake on olemassa yksikön sivuilla (http://www.uta.fi/yky/opiskelu/kaytannot/HOPSja orientoivat.html)http://www.uta.fi/yky/opiskelu/kaytannot/HOPSja orientoivat.html Maisteriopiskelijan HOPS-ohjaajana toimii yleensä syventävien opintojen vastuuprofessori tai graduohjaaja Muista myös mahdolliset täydentävät opinnot

12 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teema- opinnot 10 eri teema-aluetta, esim. työelämän tutkimus, tiede ja teknologia yhteiskunnassa, perhe ja elämänkulku löytyvät sähköisestä opinto-oppaastaopinto-oppaasta voi suorittaa vähintään 15 op:n kokonaisuuksina teemaopintoja voi käyttää tutkinnon valinnaisiin opintoihin suuri osa jaksoista käy myös osaksi sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman aineopintoja Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, syksy 2014

13 Esimerkkejä YKYn tutkintojen sisällöistä Humanististen tieteiden kandidaatti Historia perus- ja aineopinnot 85 op Hollannin kieli 30 op (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia) Kasvatustiede perusopinnot 25 op Muut opinnot 46 op Opinnot yhteensä 186 op Yhteiskuntatieteiden maisteri Sosiaalitieteiden maisteriopinnot, Sosiaalipolitiikan opintosuunta Syventävät opinnot 80 op Valinnaiset opinnot Kehitysmaatutkimus, perus- ja aineopintoja (Helsingin yliopisto) 20 op Muut opinnot27 op Opinnot yhteensä127 op Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, syksy 2014

14 Psykologian kandidaatti Psykologian kandidaattiohjelma Perus- ja aineopinnot 89 op Valinnaiset opinnot Sosiaalipsykologia, perusopinnot 25 op Muut opinnot74 op Opinnot yhteensä188 op Yhteiskuntatieteiden kandidaatti Sosiaalipolitiikka, perus- ja aineopinnot70 op Kunta- ja aluejohtaminen 35 op Kansanterveystiede, aineopintoja30 op Hallintotiede, perus- ja aineopintoja16 op Muut opinnot42 op Opinnot yhteensä193 op Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, syksy 2014 Esimerkkejä YKYn tutkintojen sisällöistä

15 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, syksy 2014 Anna palautetta! Tästä tilaisuudesta ja muista orientoivista opinnoista Orientoivien opintojen sähköinen palautelomake löytyy YKY:n orientoivien opintojen sivulta: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/10459/lomake.html https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/10459/lomake.html 15.11. mennessä annetusta palautteesta tulee vastine samalle sivulle joulukuun alkuun mennessä Opinnoista yleensä Palaute on paras keino vaikuttaa siihen, millaista opetusta yksikössä ja yliopistossa annetaan Oppikaa antamaan palautetta ja vaatimaan näkyväksi sen tuloksia – työelämätaito myös!

16 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, syksy 2014 Kiitos! Leena Wilkman leena.wilkman@uta.fi


Lataa ppt "Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, syksy 2014 Orientoivat opinnot – osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google