Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

“Aluekehittäjä parhaasta päästä.” Etelä-Karjalan liiton rahoittamia hankkeita koskeva asiakastyytyväisyyskysely Järjestettiin huhtikuussa 2014, toteutettiin.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "“Aluekehittäjä parhaasta päästä.” Etelä-Karjalan liiton rahoittamia hankkeita koskeva asiakastyytyväisyyskysely Järjestettiin huhtikuussa 2014, toteutettiin."— Esityksen transkriptio:

1 “Aluekehittäjä parhaasta päästä.” Etelä-Karjalan liiton rahoittamia hankkeita koskeva asiakastyytyväisyyskysely Järjestettiin huhtikuussa 2014, toteutettiin Surveypal-ohjelmalla Kysely lähetettiin 93 hanketoiminnassa mukana olleelle henkilölle, 17 heistä vastasi siihen. Vastauksia saatiin mm. projektipäälliköiltä, talousvastaavilta ja projektisihteereiltä. Kysely rajattiin koskemaan 2010 jälkeen toteutettuja EAKR- ja MKR – hankkeita. Vastaajia pyydettiin arvioimaan mm. hakuvaihetta, aloituspalaverikäytäntöä, maksatusvaihetta ja varmennuskäytäntöä, ohjausryhmätyöskentelyä. Kohteet arvioitiin pisteillä 1 (heikko) – 5 (erinomainen), vastauksien keskiarvo vaihteli 4 ja 5 välillä.

2 Hakuvaihe

3 Hakuvaihe, avoimet vastaukset Kommunikointi asian tiimoilta oli erinomaista. Jos tuolla tasolla kaikissa hankkeissa niin hyvä. Hankkeiden käsittelyprosessista ei ole selkeää tietoa löydettävissä, toki oman kokemuksen kautta käsittelyprosessi on tiedossa. Tätä on vain vaikea projekteja valmisteleville asiantuntijoille kuvata, kun he mielellään näkevät faktatiedot jostain luettuna.

4 Aloituspalaveri

5 Aloituspalaveri, avoimet vastaukset Aloituspalaverikäytäntö on aivan erinomainen, siinä tulee käytyä läpi konkreettisesti kaikki toteuttamiseen liittyvät asiat ja se täydentää oikein hyvin meillä itsellämme pidettävää sisäistä aloituspalaveria - asiat saavat aivan erilaisen painoarvon, kun ne tulevat rahoittajan esittäminä!

6 Hankkeen aikana

7 Hankkeen aikana, avoimet vastaukset Kiitettävää toimintaa ja joustavuutta varsinkin sen suhteen, kun flat rate - malli oli niin uusi tuttavuus. Valvojaan saa aina tarvittaessa nopeastikin yhteyden, ja hänen kanssaan pystyy neuvottelemaan hankalammatkin esille tulevat asiat kuntoon.

8 Maksatusvaihe

9 Maksatusvaihe, avoimet vastaukset Ei vielä kokemusta. lomakkeisto Tukikelpoisuusohjeet ovat olleet selkeitä, ja tarvittaessa maksatuksen kanssa on pystynyt etukäteen keskustelemaan tapauskohtaiset erikoisuudet läpi.

10 Varmennus (vain EAKR-hankkeissa)

11 Varmennus, avoimet vastaukset Varmennuskäynnit ovat olleet hyvä keino esitellä projekteilla saavutettuja tuloksia.

12 Ohjausryhmätyöskentely

13 Ohjausryhmätyöskentely, avoimet vastaukset Ohjausryhmältä olisi voinut tulla enemmän konkreettista tukea. Osaa ryhmän jäsenistä ei ole juurikaan jos ollenkaan näkynyt kokouksissa. Projektipäällikkönä koen, ettei minulla ole ollut paikallisesti ns. vertaistukea eli usein on joutunut toteamaan olevansa tyhjän päällä, miten toimia, miten viedä eteenpäin hanketta ja onko suunta ennen kaikkea ollut oikea! Vaikka joukossa on ollut hyviä ja aktiivisia jäseniä, niin kokonaisuutta ajatellen on tässä kohdassa valitettavasti annettava arviot tyydyttävä. Ohjausryhmä on hyvä apu projektille - toki eri projektien välillä on vaihtelevuutta jäsenten aktiivisuudessa. Oikein toimiva ohjausryhmä antaa tarvittavan tuen projektin toteutukseen ja tarjoaa käyttöön ulkopuolisen näkokulman ja asiantuntemuksen. Etelä-Karjalan liiton edustaja osallistunut kokouksiin, mutta muiden jäsenien osallistumisessa parantamisen varaan.

14 Terveiset Etelä-Karjalan liitolle Kiitokset! Parhaille hankkeille kannattanee jatkossa hakea maakunnan rahoituskehysten ulkopuolelta ensisijaista EU- tai muuta rahoitusta ja siällyttää sitten vähäisiin maakunnan omiin hankekoreihin ne seuraavaksi parhaat hankkeet, jotka eivät menestyisi Euroopan tai kansallisen tason hauissa. Aluekehittäjä parhaasta päästä Osana valtakunnallista toimintaa olevan maakunnallisen toiminnan käynnistäminen Etelä-Karjalassa on ollut projektipäällikön näkökulmasta erittäin antoisa ja kiinnostava tehtävä. Erityisesti, kun on voinut tehdä toimminasta maakunnan näköisen. Ponnistus on ollut melkoinen ja täydestä sydämmestä toivonkin, että toiminta vakiinnuttaisi nyt asemansa. Työajanseuranta on lomakkeena hankala hallinnoitava, kun siihen tarvitaan työntekijän oma allekirjoitus ja esimiehen hyväksyntä, varsinkin jos on mukana useammassa projektissa ja hyväksyviä esimiehiä on samalle lomakkeelle useampia. Monilla organisaatioilla on ehkä käytössä sähköisiä työajanseurantajärjestelmiä, ja niiden kautta voisi käytäntöä yksinkertaistaa. Kiitos hyvin sujuneesta yhteistyöstä.


Lataa ppt "“Aluekehittäjä parhaasta päästä.” Etelä-Karjalan liiton rahoittamia hankkeita koskeva asiakastyytyväisyyskysely Järjestettiin huhtikuussa 2014, toteutettiin."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google