Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MYR:N TEHTÄVÄT 1.YHTEENSOVITTAA EU:n ja valtion rahoituksen kohdentuminen ohjelmaa rahoittaville viranomaisille (MYAK) MYAK:n tarkistus budjetin hyväksymisen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MYR:N TEHTÄVÄT 1.YHTEENSOVITTAA EU:n ja valtion rahoituksen kohdentuminen ohjelmaa rahoittaville viranomaisille (MYAK) MYAK:n tarkistus budjetin hyväksymisen."— Esityksen transkriptio:

1 MYR:N TEHTÄVÄT 1.YHTEENSOVITTAA EU:n ja valtion rahoituksen kohdentuminen ohjelmaa rahoittaville viranomaisille (MYAK) MYAK:n tarkistus budjetin hyväksymisen jälkeen 2.SAA TIEDOKSI MYAK:n yhteydessä raportit ESR:n ja EMOTR:n rahoituksesta ja varmistaa toimenpiteiden yhteensovituksen sekä eri rahastojen osallistumisen laajojen ja aluekehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden toteuttamisen 3.VOI MYAK:ssa päättää hankkeiden valintakriteerien alueellisesta soveltamisesta 4.VOI käsitellä suoria tai ylimaakunnallisia tai muuten aluekehityksen kannalta merkittäviä hankkeita MYR:ssa käsiteltävät hankkeet määritellään työjärjestyksessä *MYR on valtion sektorihallinnon kannalta harmiton elin, jos MYR ei itse pidä roolistaan kiinni.

2 MYR:N KOKOONPANO 1.Maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat, valtion viranomaiset ja työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt tasapuolisesti (1/3 kutakin) 2.Maakuntahallitus asettaa MYR:n 3.Puheenjohtaja luottamushenkilö, yleensä maakuntahallituksen puheenjohtaja 4.Paikalliset ESR ja EMOTR –jaostot puheenjohtajina TE-keskuksen a.o. osastopäälliköt 5.MYR:n jäsenet toimivat virkavastuulla

3 MYR:N TYÖSKENTELY ETELÄ- KARJALASSA •KOKOONPANO Maakuntahallitus edustaa kuntia. Maakuntahallituksen puheenjohtaja toimii puheenjohtajana 2.Työjärjestyksessä, jonka lain mukaan MYR hyväksyy ja maakuntahallitus vahvistaa, on työskentelytavoista todettu: * MYR:n esittelijänä toimii maakuntajohtaja * MYR:n sihteeristö valmistelee esitykset MYR:lle. Puheenjohtajana sihteeristössä toimii maakuntajohtaja

4 HANKKEIDEN KÄSITTELY MYR:SSÄ •Työjärjestyksessä on päätetty, että MYR käsittelee kaikki hankkeet, joiden kustannusarvio on vähintään 167.000 € tai haetun EU-tuen määrä ylittää 33.300 € •Pienemmät hankkeet käsittelee MYR:n sihteeristö •Jatkohankkeissa, jotka ovat sujuneet suunnitellusti, riittää sihteeristön käsittely •MYR:n kokouksia keskimäärin 6 kpl vuodessa •Hankkeita käsitellään 40-50 kpl vuosittain

5 MYR:N TUOMA LISÄARVO •Vahvistaa yhteistä näkemystä maakunnan kehittämisestä •MYR:n kautta saadaan arvokasta lisätietoa virkamieskunnan ulkopuolelta (sos.partnerit) •Hankekäsittely konkretisoi ohjelmat ja motivoi MYR:n jäseniä •MYR:n kautta saadaan monipuolinen asiantuntemus päätöksentekoon •Rahoittajat saavat MYR:ltä vahvan selkänojan päätöksenteolleen •MYR ei ole EU:n pakkopulla vaan oikein käytettynä merkittävä lisäarvo aluekehitykselle

6 UUSI OHJELMAKAUSI 2007-2013 PALJON/LIIKAA PIENIÄ HANKKEITA? •Hankkeiden suuri lukumäärä selittyy pitkälti yksittäisillä yrityshankkeilla. Etelä-Karjalassa n. 50 % on yrityshankkeita •EU-rahan pilkkominen hallinnonaloittain aiheuttaa osaltaan pieniä hankkeita •Niitä hankkeita käsitellään, joita hakemusten myötä tulee •Suuri hanke ei ole välttämättä pientä parempi. Laatuun tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Myös kohdistettuja hakuja lisättävä

7 UUSI OHJELMAKAUSI 2007-2013 KESKUSHALLINNON VALTAPYRKI- MYKSET UUDELLA OHJELMA- KAUDELLA •Riitaisa virkamiesvalmistelu •EAKR – ESR kiista •Pyrkimys horisontaalisiin ohjelmiin, josta seuraisi päätösvallan keskittyminen ja rahojen jakautuminen suuriin keskuksiin (vrt Tekes) •Unohtuu, että kysymys on aluepolitiikasta •Unohtuu aluekehityslaki ja hallitusohjelma EU-RAHAT KIINNOSTAVAT •Valtion ja kuntien rahat ovat pitkälti etukäteen lukkoon lyötyjä, vähän liikkumavaraa •EU-rahat harvoja ”liikuteltavia” resursseja


Lataa ppt "MYR:N TEHTÄVÄT 1.YHTEENSOVITTAA EU:n ja valtion rahoituksen kohdentuminen ohjelmaa rahoittaville viranomaisille (MYAK) MYAK:n tarkistus budjetin hyväksymisen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google