Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TTL Sosiaalisessa mediassa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TTL Sosiaalisessa mediassa"— Esityksen transkriptio:

1 TTL Sosiaalisessa mediassa
Toimintamalli

2 TTL:n sosiaaliseen mediaan osallistuminen tukee seuraavia ydintoimintoja
Jäsenpalvelut Tiedottaminen - jäsenedut - tapahtumat TTL:n toiminnasta Palautteen kerääminen valmisteilla olevista asioista Jäsenyhdistysten ja verkostojen toiminnan tukeminen Parhaiden käytäntöjen jakaminen yhdistysten välillä TTL:n asioista tiedottaminen yhdistyksille TTL ja yhdistysten välinen toiminnan suunnittelu ja palaute Uusien ammatillisten verkostojen luominen IT –alan trendeistä ja uusista teknologioista ja muista alan ilmiöistä keskustelu Uusien ilmiöiden ympärille rakennetut verkostot ICT-ammattilaisten osaamisen kehittäminen Ammatillisesti mielenkiintoisten linkkien jakaminen Tiedon ja osaamisen jakaminen ammattilaisten kesken Tapahtumien videointi ja sisällön jakaminen Uusista asioista tiedottaminen alan uutiset

3 Facebook Tavoite: Tiedottaminen & Markkinointi
Nopea viestintä jäsenistölle päin Kertoa mielenkiintoisesti, mitä TTL:ssä ja yhdistyksissä tapahtuu ja mitä hyötyä on jäsenyydestä Houkutella uusia jäseniä Houkutella nuoria Millaista sisältöä laitetaan? Kenelle käyttöoikeuksia Mikä yhdistysten rooli? Pitäisikö yhdistyksillä olla omat sivut, joista TTL tykkää? Eduskuntavaalit

4 Facebook Sisältö: Yleisesti kiinnostavat tapahtumat
Esityksiä/videoita tms. elävöittämään sivuja Uudet jäsenedut Vaihtuvat jäsenedut Jäsenkampanjat Kerrotaan muista jäsenyyteen liittyvistä asioista

5 Facebook Toimintaohjeet: Käyttöoikeudet Tietotekniikan liitolla
Jäsenyhdistykset ja OSYT voivat kertoa TTL:n sivuilla omista tapahtumistaan, joilla on yleisestä mielenkiintoa. esim. tapahtumista, joihin kaikki TTL:n jäsenet voivat osallistua. Yhdistykset kirjoittavat seinälle omalla nimellään ja allekirjoittavat mielellään niin, että yhdistys/OSY tulee esille TTL päivittää kerran viikossa, Yhdistykset ja Osyt aina tarvittaessa

6 Linkedin Tavoite Tietotekniikan liitto TTL -ryhmä:
Pyritään luomaan ammatillisesti mielenkiintoista sisältöä Pyritään aktivoimaan jäsenistöä antamaan palautetta toiminnasta Asiantuntijat kirjoittavat asiantuntijoille

7 Linkedin Sisältö: Tietotekniikan liiton ryhmä: TTL:n pääasiallinen viestintäkanava sosiaalisessa mediassa Vireillä olevat hankkeet, joihin halutaan jäsenistöltä palautetta Mielenkiintoiset tilaisuudet Ennen tapahtumaa voidaan avata keskustelu tapahtumaa koskevista odotuksista Tapahtuman jälkeen esim. referaatti esille nousseista asioista Tapahtuman jälkeen linkki tapahtumamateriaalin

8 Linkedin Ammatillisesti mielenkiintoiset linkit (kirjallisuus, tutkimus, esitykset, videot) Keskustelut alan trendeistä, uusista teknologioista suomen näkökulmasta, suomeksi Pitäisikö laittaa kokonaan avoimeksi? Miten aktivoidaan yhdistyksiä ja aktiiveja? Pitäisikö olla joku aktiiviryhmä aluksi?

9 Linkedin Toimintaohjeet:
Tietotekniikan liitto TTL –ryhmä on kaikille halukkaille avoin, mutta vaatii ryhmään liittymisen TTL:lla käyttöoikeudet Yhdistykset voivat laittaa tänne yleisesti mielenkiintoisia asioita toiminnastaan sekä tapahtumistaan sekä nostaa esiin alaa puhuttavia ajankohtaisia asioita Yhdistyksillä ja Osyilla omat sivut Omilla sivuilla käydään keskustelua omaa yhteisöä koskevista asioista ja vain kyseistä ammattiryhmää kiinnostavista asioista Pitäisikö laittaa kokonaan avoimeksi? Miten aktivoidaan yhdistyksiä ja aktiiveja? Pitäisikö olla joku aktiiviryhmä aluksi?

10 Linkedin TTL puheenjohtajat –ryhmä
Tavoite: toimia sisäisenä työkaluna TTL:n ja yhdistysten ja Osyjen välillä, parantaa yhteistyötä ja lisätä avoimuutta Ryhmään hyväksytään yhdistysten pj:t, yhdistysten ja Osyjen hallitusten jäsenet sekä TTL:n hallituksen jäsenet käydään keskustelua koko yhteisöä koskevista suunnitteilla olevista asioista jaetaan hyviä käytänteitä yhdistysten kesken Pitäisikö laittaa kokonaan avoimeksi? Miten aktivoidaan yhdistyksiä ja aktiiveja? Pitäisikö olla joku aktiiviryhmä aluksi?

11 Linkedin Tietotekniikan liitto TTL –ryhmään voidaan perustaa alaryhmiä esim. työryhmiä, joissa voidaan puhua suunnitteilla olevista asioista, joita ei vielä haluta julkiseen keskusteluun ja jotka eivät kiinnosta koko yhteisöä. esim. Sosiaalisen median työryhmä Pitäisikö laittaa kokonaan avoimeksi? Miten aktivoidaan yhdistyksiä ja aktiiveja? Pitäisikö olla joku aktiiviryhmä aluksi?

12 Slideshare Tavoite: Parantaa TTL:n löydettävyyttä verkosta. Koota toimintaan liittyviä esityksiä. Sisältö: TTL:n toimintaan liittyviä esitykset Yhdistysten yleisesittelyt Tapahtumien materiaali?

13 Slideshare Toimintaohjeet: Tunnukset Tietotekniikan liitolla
Yhdistykset voivat toimittaa yhdistysten yleisesittelyitä Tietotekniikan liittoon, niin ne laitetaan sivuille Jäsenyhdistykset tai henkilöt voivat avata omia sivujaan TTL seuraa yhdistysten sivuja sekä yhdistyksissä toimivia henkilöitä

14 Tulevat toimenpiteet Luodaan sosiaalisen median työryhmälle toimintamalli Kutsutaan mukaan lisää ihmisiä yhdistyksistä Käydään tavoitteet läpi ja mietitään, miten ne viedään käytäntöön Tehdään tarkempi toimintasuunnitelma sosiaaliseen mediaan osallistumisesta (kuka kirjoittaa mitä ja milloin, jotta saadaan keskustelu alkuun) Tiedotetaan yhdistyksiä Tarjotaan yhdistyksille ja TTL:n henkilökunnalle work shop –tyyppinen koulutus somen hyödyntämisestä


Lataa ppt "TTL Sosiaalisessa mediassa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google