Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

29.4.2002 Virtuaaliyliopistoseminaari 1/2002, Paula Vaskuri Virtuaaliopetus ja sopimuskäytännöt – ratkaisuja ja avoimia kysymyksiä VISU – virtuaalisuomi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "29.4.2002 Virtuaaliyliopistoseminaari 1/2002, Paula Vaskuri Virtuaaliopetus ja sopimuskäytännöt – ratkaisuja ja avoimia kysymyksiä VISU – virtuaalisuomi."— Esityksen transkriptio:

1 29.4.2002 Virtuaaliyliopistoseminaari 1/2002, Paula Vaskuri Virtuaaliopetus ja sopimuskäytännöt – ratkaisuja ja avoimia kysymyksiä VISU – virtuaalisuomi Paula Vaskuri

2 29.4.2002 Virtuaaliyliopistoseminaari 1/2002, Paula Vaskuri Virtuaaliopetus ja sopimuskäytännöt  tekijänoikeusasiat  palkkiot materiaalin laadinnasta  palkkiot verkko-opetuksesta  yhteistyösopimukset

3 29.4.2002 Virtuaaliyliopistoseminaari 1/2002, Paula Vaskuri Tekijänoikeus  oikeus omaan aineistoon –käyttö –muokkaus –yleinen kontrolli  syntyy automaattisesti itsenäisen ja omaperäisen tuotoksen luojalle, luonnolliselle henkilölle, ei esim. työnantajalle  oikeus hyödyntää toisten aineistoja –siteeraaminen asianmukaisin viittein tavallisen tavan mukaan yleinen käytäntö

4 29.4.2002 Virtuaaliyliopistoseminaari 1/2002, Paula Vaskuri Tekijänoikeus ja OPM  ”verkko-opetuksen hankkeissa on pikaisesti muodostettava tekijänoikeuksia koskevia sopimuskäytäntöjä” http://www.minedu.fi/opm/hankkeet/koul_ja_tutk_tietostrategia/ 10verkko_opetus/10verkko_opetuksen_tekijanoikeudet.html

5 29.4.2002 Virtuaaliyliopistoseminaari 1/2002, Paula Vaskuri Tekijänoikeus ja OPM  ”Opetusministeriö edellyttää, että jokaisessa opetusministeriön rahoittamassa virtuaali/verkko- opetushankkeessa huolehditaan siitä, että aineistojen tekijöiden kanssa sovitaan verkko-opetuksen aineiston tuottamisesta ja käyttöoikeuksista tarvittavassa laajuudessa. Erityisesti tulee sopia siitä, että laadittu aineisto on edelleen hankkeen käytettävissä ja ylläpidettävissä aineiston tekijän lopettaessa työskentelynsä hankkeessa.” http://www.minedu.fi/opm/hankkeet/koul_ja_tutk_tietostrategia/10verkko_opetus/ 10verkko_opetuksen_tekijanoikeudet.html

6 29.4.2002 Virtuaaliyliopistoseminaari 1/2002, Paula Vaskuri Tekijänoikeus ja OPM  OPM laati syksyllä 2001 mallisopimuspohjat.  Onko OPM rajoittamassa opettajien tekijänoikeuksia? –mm. Acatiimi 10/2001, Leo Pekkala: Älä luovu tekijänoikeuksistasi!

7 29.4.2002 Virtuaaliyliopistoseminaari 1/2002, Paula Vaskuri yhteistyö VISUn toimijat lehtorit (4) professorit (2) assistenttima. suunnittelija osa-aikaiset (2) yliassistentti

8 29.4.2002 Virtuaaliyliopistoseminaari 1/2002, Paula Vaskuri Tekijänoikeussopimusten laatiminen VISUssa  Sopimukset ovat voimassa vuoden 2002 loppuun.  Seuraavat sopimukset tehdään yhdeksi opinto- opaskaudeksi kerrallaan. Neuvottelut lakimies Essi Kiurun kanssa Allekirjoitukset vuoden 2002 alussa Luonnos OPM:n sopimusmallin pohjalta Luonnosten muokkaus

9 29.4.2002 Virtuaaliyliopistoseminaari 1/2002, Paula Vaskuri Sovittu vuoden 2002 loppuun asti:  Työnantaja saa käyttö- ja muunteluoikeudet materiaalin käyttöön verkko-opetuksessa. –Tekijä itse käyttää ja muuntelee materiaaliaan. –Korvausta käyttöoikeuksien luovuttamisesta ei makseta – työ on tehty virkatyönä osana 1600 tuntia.  Tekijä ja työnantaja myöntävät yhdessä mahdollisia käyttö- ja muunteluoikeuksia muille koulutuksen järjestäjille.  Tekijä saa itse muokata ja käyttää materiaaliaan ja luovuttaa käyttöoikeuksia edelleen.  Sopijapuolet sitoutuvat huolehtimaan, että opiskelijat sitoutuvat noudattamaan käyttöehtoja. –Campus Futurus tarjoaa click-sopimuspohjan.

10 29.4.2002 Virtuaaliyliopistoseminaari 1/2002, Paula Vaskuri OPM:n mallisopimuksen muokkaus  Käyttö- ja muunteluoikeuksia luovutetaan sekä työnantajan että tekijän yhteisellä suostumuksella. Maksettava mahdollinen korvaus on avoinna.  Sopimus on voimassa määräajan. Sopimuksilla turvataan lähinnä virtuaaliopetuksen joustavuus laitoksen sisällä tänä vuonna.  Pitempiaikaiseen sopimukseen ei päästä näillä ehdoilla.

11 29.4.2002 Virtuaaliyliopistoseminaari 1/2002, Paula Vaskuri Ongelmia  Tehty sopimus ei vastaa OPM:n tavoitteisiin, koska on määräaikainen.  Yksi sopimusmalli ei tyydytä kaikkia, hankkeen toimijoilla erilaiset toimenkuvat ja tavoitteet.  Juridiset käsitteet tuntemattomia –esim. mikä on teos? –isyysoikeus

12 29.4.2002 Virtuaaliyliopistoseminaari 1/2002, Paula Vaskuri Ongelmia  Tapausesimerkki: ma. suunnittelijan työ kurssin vastuuopettajan valvonnassa  tekijänoikeus syntyy suunnittelijalle (ja opettajalle)  vastuu päivityksestä ja käytöstä opettajalla  siirretäänkö käyttö- ja muunteluoikeus yliopistolle vai opettajalle?  yhteisteos / yhteenliitetty teos?

13 29.4.2002 Virtuaaliyliopistoseminaari 1/2002, Paula Vaskuri Ongelmia  Tällaisenaan VISUn materiaali ei käy ilman muuta kenenkään toisen opetuksen perustaksi.  Kenenkään toisen materiaali ei sellaisenaan ilman muuta käy VISUn kurssien perustaksi.  Opettajat haluavat itsensä näköisiä kursseja.

14 29.4.2002 Virtuaaliyliopistoseminaari 1/2002, Paula Vaskuri Ongelmia  VISU-hanke ei halua ensimmäisenä olla solmimassa epäedullisia sopimuksia!  Sopimuksista halutaan tehdä juridisesti päteviä.  Laitokselle oma lakimies?  Miten muualla Suomessa ongelmat on ratkaistu?

15 29.4.2002 Virtuaaliyliopistoseminaari 1/2002, Paula Vaskuri Yhteenvetoa  Käyttöoikeuksista tuli ongelma, kun sopimuksia ruvettiin laatimaan.  Perinteisen luentomateriaalin tekijänoikeudet?

16 29.4.2002 Virtuaaliyliopistoseminaari 1/2002, Paula Vaskuri Palkkiot 1. materiaalin laatimisesta 2. verkko-opetuksesta

17 29.4.2002 Virtuaaliyliopistoseminaari 1/2002, Paula Vaskuri Palkkiot materiaalin laatimisesta  Virkatyönä tehdystä materiaalista ei makseta tekijänpalkkioita käyttöoikeuksien luovuttamisesta.  Nimelliset tekijän- ja päivityspalkkiot (96,50 €) sisältyvät opetuksesta maksettavaan korvaukseen joka kerta, kun kurssi myydään.  Ongelmana ovat palkkioista perittävä verotus ja yliopiston perimä osuus.

18 29.4.2002 Virtuaaliyliopistoseminaari 1/2002, Paula Vaskuri Palkkiot verkko-opetustyöstä  Ei perinteisiä luentoja.  Opetukseen kuluva aika ja opetuksesta maksettava korvaus ovat sidoksissa kurssin opiskelijamäärään ja toimintatapoihin sekä esimerkiksi opiskelijoiden aktiivisuuteen verkkokeskusteluissa.  Työajaksi on laskettava myös opetusta tukeva työ (ohjekirjeet, oppimisympäristön hallinta, käyttäjätuki, lisätiedon ja perustelujen antaminen jne.).

19 29.4.2002 Virtuaaliyliopistoseminaari 1/2002, Paula Vaskuri Palkkiot verkko-opetustyöstä  Opetuksesta on laskutettu sekä etätehtävien tarkastuspalkkioita (15 €/opisk.) että tutoroinnin tuntitaksaa (25 €/tunti, ylempi korkeakoulut.).  Verkko-opetuksen vähäisestä arvostuksesta kertoo mm. se, että palkkiota ei ole määritelty lisensiaatille tai tohtorille.  Koulutuksen saaja maksaa laitokselle koko potin, josta laitos jakaa kullekin asianosaiselle.

20 29.4.2002 Virtuaaliyliopistoseminaari 1/2002, Paula Vaskuri Yhteistyösopimukset  VISU yliopiston sisäinen hanke  pienimuotoista kokeilua ulkopuolella  VISUn kursseilla on kiinnostusta kansainvälisesti  sopimuskäytännöt vielä aivan avoinna  korvausta vastaan; verkko-opetuskin nähtävä opetusvaihtona

21 29.4.2002 Virtuaaliyliopistoseminaari 1/2002, Paula Vaskuri Kiitos! paula.vaskuri@oulu.fi


Lataa ppt "29.4.2002 Virtuaaliyliopistoseminaari 1/2002, Paula Vaskuri Virtuaaliopetus ja sopimuskäytännöt – ratkaisuja ja avoimia kysymyksiä VISU – virtuaalisuomi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google