Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pellavatehdas Märkäkehruuta Vanha kura-3 -koneella. Kuva otettu ennen vuotta 1952. Kuva: Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pellavatehdas Märkäkehruuta Vanha kura-3 -koneella. Kuva otettu ennen vuotta 1952. Kuva: Tampereen museoiden kuva-arkisto."— Esityksen transkriptio:

1 Pellavatehdas Märkäkehruuta Vanha kura-3 -koneella. Kuva otettu ennen vuotta Kuva: Tampereen museoiden kuva-arkisto.

2 Suomen teollistuminen

3 Laitosmies                                               Laitosmies August Anton Limnell oli pellavatehtaan pitkäaikaisin työntekijä. Hän jäi eläkkeelle 77-vuotiaana palveltuaan Pellavatehdasta yli 65 vuotta. Kuva: Tampereen museoiden kuva-arkisto.

4 Teollisuuden työntekijät

5 Palkkatyö (työsopimus)
Tätä lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

6 Työntekijän vapaa-ajan synty
Palkollisen aika isäntävalta Työntekijän aika työnantajan valta työnantajan valta vapaa-aika vapaa-aika

7 Isäntävalta Laki isännistä ja palkollisista,14 § Palkollisen kanssa joka kielletyllä ajalla tavataan krouveista ja kapakoista taikka isännän luvatta lähtee kotoa taikka on muualla yötä tulee rangaista kuten edellisessä pykälässä on sanottu

8 Yksilön nousu ja holhouksesta irrottautuminen
1879 Vaivaishoitohallituksella on isännän oikeus sen ylitse joka nauttii täyttä huolenpitoa 1922 Köyhäinhoitoa nauttiva on köyhäinhoitolautakunnan holhouksen alainen 1956 Huoltoavun saaja on velvollinen noudattamaan sosiaalilautakunnan avustuksesta antamia määräyksiä. 1984  Sosiaalihuoltoa toteuttaessa on erityisesti kiinnitettävä sosiaalihuollon asiakkaan omiin toivomuksiin ja mahdollisuuksiin osallistua häntä koskevan huollon suunnitteluun.

9 Suunnan muutos kansalaisen yksilöllinen alue

10 Käänne: yksilön haltuunotto
1997 Jos toimeentulotuen hakija ei ilmoittaudu työvoimatoimistoon työnhakijaksi, toimeentulotuen perusosan suuruutta voidaan alentaa --- Perusosan suuruutta voidaan alentaa enintään 20 prosenttia sellaisen henkilön osalta, jonka toimeentulotuen tarve aiheutuu siitä, että -henkilö on ilman perusteltua syytä kieltäytynyt…työvoimapoliittisesta toimenpiteestä -henkilö on kieltäytynyt osallistumasta aktivointisuunnitelman laatimiseen

11 Työaikaan kohdistuvat odotukset
työnantajan valta työantajan valta Työantajat: pystyy itsenäiseen työhön, idearikas, hyvä yhteistyökyky Työntekijät: työ itsenäistä, luovaa, pystyy toteuttamaan itseään työssä, hyvä työilmapiiri

12 Uutta työtä

13

14

15 Uusi suunnanmuutos vapauden asteet työssä

16 Ongelmat 1.Työantajilla/työnjohtajilla on valtaa työsopimuksien nojalla joka haittaa työntekijän työtä ja heikentää työtehoa 2. Työntekijät eivät kykene käyttämään työssä omia ideoitaan kokonaisuuden hyväksi Työsopimusta ei tosiasiassa enää tehdä työajasta vaan työsuorituksista


Lataa ppt "Pellavatehdas Märkäkehruuta Vanha kura-3 -koneella. Kuva otettu ennen vuotta 1952. Kuva: Tampereen museoiden kuva-arkisto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google