Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

EDUNVALVONTAVALTAKIRJA JA TESTAMENTTI

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "EDUNVALVONTAVALTAKIRJA JA TESTAMENTTI"— Esityksen transkriptio:

1 EDUNVALVONTAVALTAKIRJA JA TESTAMENTTI
Lappeenranta Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

2 EDUNVALVONTAVALTAKIRJA
Asiakirja, jolla henkilö varautuu mahdolliseen toimintakyvyttömyyteen ja valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan taloudellisia asioitaan, kun itse ei enää kykene. Valtuuttaja voi itse valita valtuutetun henkilön Lähisukulainen, ystävä, asianajaja ym. Valtuuttaja voi määritellä asiat, joita valtuutus koskee Valtuutus voi koskea taloudellisia asioita ja henkilöä koskevia asioita (esim. terveydenhoitoon liittyvät asiat) Yleisluontoinen valtakirja tai yksilöity valtakirja tiettyjen asioiden hoitoa varten Ei poista valtuuttajan oikeustoimikelpoisuutta

3 MITÄ VALTUUTETTU SAA TEHDÄ?
07/04/2017 MITÄ VALTUUTETTU SAA TEHDÄ? Yleisluonteisen valtakirjan perusteella valtuutettu voi esim. hoitaa pankki- ja vakuutusasiat sekä veroilmoitukset vuokrata tai myydä asunto-osakkeen tehdä puukauppa- tai metsänhoitotyösopimuksen valtuuttajan metsätilalla -> voi hoitaa kaikki taloudelliset asiat paitsi ei voi myydä tai pantata kiinteistöjä ei voi lahjoittaa valtuuttajan omaisuutta ellei valtakirjassa ole erillistä määräystä näistä toimenpiteistä esim. yksilöity määräys hallintaoikeudesta luopumiseen

4 VALTAKIRJAN LAATIMINEN
Valtuuttajan täytyy olla valtakirjaa tehdessään oikeustoimikelpoinen Laaditaan kirjallinen valtakirja kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa Valtakirjalla tiukat muotomääräykset -> kannattaa tehdä ajoissa ja asiantuntijan avustuksella MITEN VALTAKIRJA TULEE VOIMAAN? Maistraatti vahvistaa valtakirjan -> valtakirjaa ei voi käyttää ennen vahvistamista Valtakirja voidaan vahvistaa vasta kun valtuuttaja ei enää kykene hoitamaan taloudellisia asioitaan -> lääkärinlausunto selvityksenä

5 EROT EDUNVALVONTAAN VERRATTUNA
Henkilö valitsee itse valtuutetun ja määrittää asiat, joita valtuutus koskee Edunvalvontaa kevyempi tapa hoitaa asioita Valtuutetun ei tarvitse tehdä vuositiliä maistraatille ellei valtakirjassa ole siitä määräystä tai maistraatti pyydä tekemään tiliä (täytyy kuitenkin pitää kirjaa asioiden hoitamisesta; tiliotteet, kuitit ym.) Valtuutetun ei tarvitse hakea maistraatilta lupaa esim. puukaupan tekemiseen tai asunto-osakkeen myyntiin ellei valtakirjassa ole niin määrätty Valtakirjan vahvistaminen nopeampaa kuin edunvalvojan määrääminen Merkitystä erityisesti, kun henkilö menettää toimintakykynsä äkillisesti esim. sairaskohtauksen vuoksi

6 TESTAMENTTI Testamentti on tiukasti muotomäärätty asiakirja
Tekijän oltava oikeustoimikelpoinen Testamentti kirjallinen ja allekirjoitettu kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa Perittävä voi testamenttimääräyksillä poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä Henkilö, jolla ei ole rintaperillisiä, voi pääsääntöisesti määrätä omaisuudestaan vapaasti Rintaperillinen voi testamenttimääräyksistä huolimatta vaatia lakiosansa, joka on puolet siitä, mitä hän ilman testamenttia olisi saanut -> kaksi lasta; perintöosa 1/2 – lakiosa ¼ Testamentilla voi vaikuttaa perintöverotukseen Hallintaoikeudesta määrääminen Saajien lisääminen Verovapaan perinnön hyödyntäminen

7 MILLOIN TESTAMENTTI ON TARPEEN LAATIA
Turvataan lesken tai avopuolison asemaa Perillisten aviopuolisoiden avio-oikeus halutaan poistaa perinnön osalta Perittävä haluaa itse määrätä, miten hänen omaisuutensa jaetaan Esim. toteutetaan sukupolvenvaihdos testamenttimääräyksillä -> metsätila yhdelle ja muuta omaisuutta toiselle lapselle Perintöverotukseen vaikuttaminen

8 ESIMERKKEJÄ TESTAMENTTIMÄÄRÄYKSISTÄ
” Aviopuolisoni Liisa saa elinikäisen käyttö- ja hallintaoikeuden Asunto Oy Kippari –nimisen yhtiön osakkeisiin nrot sekä Lomamökki –nimiseen kiinteistöön Lisäksi Liisa saa täysin omistusoikeuksin rahavaroja euroa.” Määräyksen tarkoituksena on turvata lesken asema. Leskellä on lain mukaan oikeus pitää hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käyttämä asunto, mikäli hänellä ei ole vastaavaa omassa omistuksessaan. Em. määräyksen perusteella leski saa hallita myös kesämökkikiinteistöä. Leski saa lisäksi omistukseensa rahavaroja, joilla turvataan hänen taloudellista tilannetta. Verotuksellisesti edullinen -> hallintaoikeudesta ei aiheudu perintöveroa -> rahavarat ilman perintöveroa perintö lesken vähennys erotus euroa jää alle verotettavan perinnön

9 ESIMERKKEJÄ TESTAMENTTIMÄÄRÄYKSISTÄ
” Tyttäreni poika Eetu saa omistukseensa Ukkila –nimisen kiinteistön RN:o x yhteismetsäosuuksineen ja tyttäreni tytär Emma saa omistukseensa Mummola –nimisen kiinteistön RN:o Y yhteismetsäosuuksineen. Tyttäreni Elina saa viidentoista vuoden määräaikaisen hallintaoikeuden edellä mainittuihin kiinteistöihin Ukkila ja Mummola yhteismetsäosuuksineen.” Perittävä Ukki haluaa, että hänen omaisuuttaan saavat tyttären lisäksi tyttären lapset. Ukki on liittänyt metsätilansa yhteismetsään, jotta metsää ei tarvitse pilkkoa perinnönjaossa ja jotta yhteismetsän osuuksia on helppo jakaa tasan. Hallintaoikeus pidätetään tyttärelle, jotta tytär saa hallintaoikeuden ajan yhteismetsän jako-osuudet. Määräyksellä pienennetään perintöveroa hyppäämällä yhden sukupolven yli, lisäämällä saajia ja määräämällä hallintaoikeudesta. Yhden perillisen sijasta kaksi saajaa –> pienempi perintöveroprosentti Tytär ei maksa hallintaoikeudesta perintöveroa Hallintaoikeuden määrääminen tyttärelle pienentää tyttären lasten perintöveroa

10 ESIMERKKEJÄ TESTAMENTTIMÄÄRÄYKSISTÄ
” Tyttäreni lapset Ville, Veeti ja Veera sekä poikani lapset Mikko ja Malla saavat kukin rahavaroja euroa. Kaiken muun omaisuuteni saavat tyttäreni ja poikani puoliksi kumpikin.” Määräyksellä pienennetään perintöveroa hyödyntämällä verovapaata perintöä Alle euron perintöosuus on verosta vapaa -> lapsen lapset saavat omaisuutta 5 x euroa eli yhteensä euroa ilman perintöveroa Tyttärelle ja pojalle jää vähemmän omaisuutta, joten myös perintöveroprosentti pienenee ” Lisäksi määrään, ettei testamentin saajien aviopuolisoilla ole avio-oikeutta tällä testamentilla saatuun omaisuuteen, sen sijaan tulevaan omaisuuteen eikä sen tuottoon.” Perittävä voi poistaa perillisten aviopuolisoiden avio-oikeuden perittävän omaisuuden osalta.

11 Vastuullista metsävarallisuuden hallintaa
UPM Laki- ja asiantuntijapalvelut Metsätilan sukupolvenvaihdos UPM Yhteismetsät Metsäveropalvelut Metsänarvo -laskelmat Yhteystiedot osoitteesta: tai puhelin

12


Lataa ppt "EDUNVALVONTAVALTAKIRJA JA TESTAMENTTI"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google