Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Testamentilla päätän itse kuka minut perii SAMK Liiketoiminta Huittinen 21.9.2012 Lakimies, varatuomari Niina Airaksinen Huittisten Säästöpankki.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Testamentilla päätän itse kuka minut perii SAMK Liiketoiminta Huittinen 21.9.2012 Lakimies, varatuomari Niina Airaksinen Huittisten Säästöpankki."— Esityksen transkriptio:

1 Testamentilla päätän itse kuka minut perii SAMK Liiketoiminta Huittinen Lakimies, varatuomari Niina Airaksinen Huittisten Säästöpankki

2 Yleistä testamentista
Testamentti (jälkisäädös) on testamentin tekijän yksipuolinen tahdonilmaisu hänen kuolemansa varalta Jokainen täysi-ikäinen voi testamentilla itse määrätä, kuka hänet perii Poikkeus: Rintaperillisillä on kuitenkin oikeus lakiosaan

3 Testamentin muoto Testamentti on tehtävä määrämuodossa: Kirjallisesti
Kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä Testamentintekijän on allekirjoitettava testamentti

4 Testamentin muoto Kun testamentin tekijä on allekirjoittanut testamentin (tai tunnustanut allekirjoituksensa oikeaksi), todistajat todistavat testamentin allekirjoituksillaan Todistajien on tiedettävä, että kyseessä on testamentti, mutta ei välttämättä sisältöä Todistajien ammatti ja asuinpaikka on merkittävä heidän nimiensä yhteyteen

5 Hätätilatestamentti Poikkeuksellisesti testamentti voidaan tehdä suullisesti kahden esteettömän todistajan yhtä aikaa läsnä ollessa, jollei testamenttia voida tehdä normaalissa muodossa testamentin tekijän sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi

6 Testamentintekokelpoisuus
Pääsäännön mukaan 18 vuotta täyttänyt voi tehdä testamentin Tätä nuorempikin voi tehdä testamentin, jos hän on tai on ollut naimisissa Lisäksi 15 vuotta täyttänyt vajaavaltainen voi tehdä testamentin omaisuudesta, jota hänellä on oikeus hallita Lähinnä omat työansiot

7 Testamentintekokelpoisuus
Testamentin tekijän on kyettävä ymmärtämään tekemänsä oikeustoimi ja sen merkitys Testamentintekokelpoisuutta arvioidaan testamentin laatimishetkellä vallinneessa tilanteessa Testamentintekokelpoisuuden puutteen voivat aiheuttaa erilaiset ”sieluntoiminnan häiriöt”, kuten myöhäisvaiheen dementia ll

8 Mihin kaikkeen testamentilla voi vaikuttaa?
Voi turvata avio- tai avopuolison asemaa (keskinäinen testamentti) Voi hypätä yhden sukupolven yli tai jakaa perintöä useamman saajan, esimerkiksi lasten ja lastenlasten kesken (verotushyöty!) Voi määrätä omaisuuden menemään kokonaan toiselle taholle kuin se lain mukaan menisi Kaukaiset sukulaiset Omaisuus menisi valtiolle, jollei perillisiä ole

9 Mihin kaikkeen testamentilla voi vaikuttaa?
Voi poistaa perillisten puolisoiden avio-oikeuden perityn omaisuuden osalta Voi antaa määräyksiä omaisuuden tai esim. haudan hoidosta Voi määrätä testamentin toimeenpanijan Voi määrätä omaisuuden menevän hyväntekeväisyyteen Verotussuunnittelu Jne.

10 Erilaisia testamentteja
Täysi omistusoikeustestamentti Rajoitettu omistusoikeustestamentti Eroaa edellisestä siten, että rajoitetussa omistusoikeustestamentissa on toissijaismääräys Tavallinen puolisoiden välillä: omaisuus menee ensin omistusoikeudella eloon jääneelle puolisolle ja molempien kuoltua toissijaiselle saajalle

11 Erilaisia testamentteja
Käyttöoikeustestamentti eli hallintatestamentti Käyttö- ja omistusoikeus eri saajille Tavallinen puolisoiden välillä: käyttöoikeus leskelle, omistusoikeus lapsille Vähentää perillisten maksaman perintöveron määrää Käyttöoikeuteen kuuluu oikeus omaisuuden tuottoon ja velvollisuus huolehtia omaisuuden kunnossapitokustannuksista

12 Erilaisia testamentin saajia
Yleistestamentin saaja saa koko omaisuuden, määräosan siitä tai sen mitä muiden määräysten täyttämisen jälkeen on jäljellä Erityistestamentin saaja (legaatin saaja) saa tietyn omaisuuden, rahamäärän tai käyttöoikeuden Yleistestamentin saaja on kuolinpesän osakas, pelkän legaatin saaja sen sijaan ei ole

13 Testamentin peruuttaminen
Testamentin voi vapaasti peruuttaa Testamentin peruuttamiselle ei ole määrämuotoa Voidaan tehdä esimerkiksi hävittämällä testamentti tai uudella testamentilla (jolla ilmaistaan aikaisempien testamenttien peruuttaminen)

14 Testamentin tiedoksianto
Testamentin saajan tulee antaa testamentti tiedoksi perillisille Tiedoksiannon tulee tapahtua haastemiehen välityksellä tai muuten todistettavasti Perilliselle tulee tiedoksiannon yhteydessä antaa testamentista oikeaksi todistettu jäljennös

15 Testamentin moite Testamentin tiedoksiannosta alkaa kulua kuuden kuukauden moiteaika Moittiminen tapahtuu nostamalla kanne käräjäoikeudessa Esim. muotovirheet, testamentintekokelpoisuuden puuttuminen Testamentin moitekanteet ovat harvinaisia

16 Testamentin hyväksyminen
Perillinen voi luopua moiteoikeudestaan hyväksymällä testamentin, jolloin testamentti tulee heti lainvoimaiseksi Käytännössä yleinen tapa

17 Testamentista luopuminen
Testamentissa määrätty saaja voi myös halutessaan luopua oikeudestaan Testamentista voi oikeuskäytännön mukaan luopua myös osittain (aiheuttamatta kaksinkertaista verotusta) toisin kuin perinnöstä On mahdollista esimerkiksi ottaa vastaan vain käyttöoikeus, vaikka testamentilla olisi määrätty omistusoikeudesta

18 Testamentista luopuminen
Jos testamentissa on nimetty toissijaissaaja, saa toissijaissaaja luopujan osuuden Jollei toissijaista saajaa ole nimetty, tulevat luopujan jälkeläiset hänen sijaansa, jos heillä olisi ollut oikeus periä testamentin tekijä Luopuminen on tehtävä kirjallisesti

19 Testamentti kannattaa tehdä ajoissa ja säilyttää niin, että jälkeen jäävät saavat siitä tiedon!


Lataa ppt "Testamentilla päätän itse kuka minut perii SAMK Liiketoiminta Huittinen 21.9.2012 Lakimies, varatuomari Niina Airaksinen Huittisten Säästöpankki."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google