Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Perintö- ja lahjaverotuksen ongelmakohtia

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Perintö- ja lahjaverotuksen ongelmakohtia"— Esityksen transkriptio:

1 Perintö- ja lahjaverotuksen ongelmakohtia
Heikki Niskakangas

2 Muut maat Perintö- ja lahjaverotusta ei ole lainkaan 7 EU-valtiossa.
Taso ja periaatteet vaihtelevat tavattomasti Viimeksi Itävalta luopui vuonna 2008 Ankarin Ranskassa – noin kolminkertainen Suomeen verrattuna Vaikka muodolliset verokannat usein korkeita, tuotto silti vähäinen

3 Veron tavoitteet Fiskaalinen tavoite – vuosi 2014 n. 649 meur.
Teoreettisesti tuloa Jakopoliittinen tavoite Tukee tuloverotusta, kiinteistöjen kirjaamista ja ulosottoa

4 Pohdintaa Tarkastellaanko yhtä verovelvollista vai yli sukupolvien kestävää dynastiaa? Jälkimmäisessä tapauksessa säästämisen verotusta Aiheuttaa vähemmän hyvinvointitappioita kuin tuloverotus Yhtäläisten mahdollisuuksien periaate Sijoitetaanko koulutukseen vai varallisuuteen? Altis verosuunnittelulle Epäsuosittu - oikeudenmukaisuus

5 Vuotokohtia Perinnön hajauttaminen Hallintaoikeus Alihintainen kauppa
Puoliso ja alaikäinen lapsi Perinnöstä luopuminen Vakuutukset – myös tuloverotuksessa Korottomat lainat

6 TOTEUTETTU UUDISTUS Prosentit 10 %, 13 %, 16 % ja 19% – I luokka – nousee 1 prosenttiyksiköllä 2015 Lahjat: – – – meur Perinnöt: – – , 1 meur. II veroluokka: noin kaksinkertainen Kolmas veroluokka poistettiin Ensimmäisen luokan piiriä laajennettiin Lahjojen kumulointiaika edelleen kolme vuotta

7 PERINNÖN HAJAUTTAMINEN
Alaraja korkealla Puolisovähennys , alaikäisvähennys Lahjoista siirrytään perintöihin Testamenttivetoisuus Perinnönsaaja- ja perijäkohtaisuus Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden hajauttaminen?

8 HALLINTAOIKEUS Hallintaoikeus verovapaa
Omistusoikeuden saajat maksavat veron Puolison asema Omistusoikeuden saajien ongelmat

9 ALIHINTAINEN KAUPPA Hinta yli ¾ - ei lahjaveroa
Muiden perillisten asema? Saattaa auttaa hajauttamaan eriin

10 PUOLISO JA AVOPUOLISO Puolisoaseman edut
Avopuolisot toiseen veroluokkaan Puolisomääritelmä entisellään Rekisteröity parisuhde alaraja koskee molemmissa veroluokissa olevia

11 ALAIKÄINEN LAPSI JA PERINNÖSTÄ LUOPUMINEN
euron vähennys Koskee vain suoraa perijää Sukupolven yli testamentilla Sukupolven yli perinnöstä luopumalla Progressioetu Perinnöstä luopuminen tarkkaa juridiikkaa

12 VAKUUTUKSET Lahjoitus verovapaa 8 500 euroa – poistettu 2013
Perintöverotuksessa lähiomaiset euroa verovapaata Puolisolle verovapaata vähintään puolet Kansainvälinen verosuunnittelu yleistä

13 Vakuutukset tuloverotuksessa
Säästöhenkivakuutukseksi siirretään merkittämiä omaisuusmassoja Omaisuus myydään, mutta realisoituu verotukseen vasta kun vakuutussumma nostetaan. Sijoitettu pääoma voidaan palauttaa verotta – tulisiko tuoton verotusta muuttaa? Ulkomaiset vakuutusyhtiöt aktiivisia myyjiä.

14 KOROTTOMAT LAINAT Yleinen tapa rahoittaa lasten asunnonhankintaa
Lainalta ei edellytetä korkoa Edellytetään takaisinmaksutarkoitusta Lainan anteeksiantaminen johtaa lahjaverotukseen. Lapsen elättäminen ei käytännössä johda velkasuhteeseen Verovapaat lahjat

15 Perinnönjako Perunkirjoitus ja perinnönjako Erityisiä vähennyksiä
Lahjat ja perintöverotus Testamentit Lesken suojasäännökset Ositus, perinnönjako ja lahjaverotus Omaisuuden edelleen luovutus

16 Sukupolvenvaihdos Huojennus koskee maatilaa ja muuta yritysvarallisuutta Käytännössä maksetaan vain murto-osa normaaliverosta. Aktiivisen verosuunnittelun väline – yksityisomaisuus, arvopaperikauppa Kohtaanto: otetaanko rahat yrityksestä? Monissa maissa huojennuksia erityisesti pienyrityksille

17 Huojennuksen perusteista
Yksi viidesosa yrityksistä siirtyy lapsille – onko lapsia syytä suosia? Jatkajaa ei ole markkinoilla testattu Anglosaksisissa maissa empiirisiä tutkimuksia Onko perheyritys huonommassa vai paremmassa asemassa kuin muut? Millaisille omistajille huojennus tulisi antaa?

18 YRITYSVARALLISUUS KHO 2006:100 Pörssiosakkeet Sijoitusrahasto-osuudet
Ulos vuokratut kiinteistöt Ylisuuri kassa EVL-omaisuuden ja TVL-omaisuuden välinen suhde?

19 YKSITYISVARALLISUUS YHTIÖÖN
Sijoitus tavallisimmin rahana Oma asunto? SVOP-rahastoon Vähäisellä arvopaperikaupalla pääsee EVL:n piiriin – ei yritysvarallisuutta Veronkiertosäännös PerVL 33§. Onko perustuslain vastainen sijoitusluonteisen varallisuuden osalta?

20 Perustuslainmukaisuus
PL 6 §:n yhdenvertaisuusperiaate Hyväksyttävä yhteiskunnallinen syy Etu kohtuullisessa suhteessa perusteeseen Kohdistuu tavoiteryhmään riittävän tarkkarajaisesti PeVL luonnos


Lataa ppt "Perintö- ja lahjaverotuksen ongelmakohtia"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google